เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย Hanson

Well every single time I see you I start to feel this way
( เว็ล เอฝริ ซิ๊งเกิ้ล ไทม ไอ ซี ยู ไอ ซทาท ทู ฟีล ดีซ เว)
It makes me wonder if I am ever gonna feel this way again.
(อิท เมค มี วันเดอะ อิฟ ฟาย แอ็ม เอฝเออะ กอนนะ ฟีล ดีซ เว อะเกน)
There’s a picture tearin in the back of my head, I see it over and over
(แดร์ ซา พีคเชอะ เทียริน อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เฮ็ด , ไอ ซี อิท โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)

I wanna hold you and love you in my arms and then
(ไอ วอนนา โฮลด ยู แอ็นด ลัฝ ยู อิน มาย อาม แซน เด็น)
I wanna need you cuz I need to be with you till the end
(ไอ วอนนา นีด ยู คัซ ไอ นีด ทู บี วิฑ ยู ทิล ดิ เอ็นด)
Then I hear myself reply ” You’ve got to hold it in ” this time tonight
(เด็น นาย เฮีย ไมเซลฟ ริพไล ” ยู๊ฟ ก็อท ทู โฮลด ดิท อิน ” ดีซ ไทม ทุไนท)

* If only I had the guts to feel this way, if only you’d look at me and want to stay,
(* อิฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด เดอะ กัท ทู ฟีล ดีซ เว , อิฟ โอ๊นลี่ ยูต ลุค แกท มี แอ็นด ว็อนท ทู ซเท ,)
If only I could take you in my arms and say, I won’t go cuz I need you
(อิฟ โอ๊นลี่ ไอ เคิด เทค ยู อิน มาย อาม แซน เซ , ไอ ว็อนท โก คัซ ไอ นีด ยู)

Sit here waiting, wondering, hoping that I’ll make this right
(ซิท เฮียร เวททิง , วันเดอะริง , โฮพปิง แดท แอล เมค ดีซ ไรท)
Cuz all I think about is your hands, your face and all these lonely nights
(คัซ ออล ไอ ธิงค อะเบาท อีส ยุร แฮ็นด , ยุร เฟซ แอ็นด ออล ฑิส โลนลิ ไนท)
There’s a feeling screaming in the back of my head, saying it over and over
(แดร์ ซา ฟีลอิง ซครีมอิง อิน เดอะ แบ็ค อ็อฝ มาย เฮ็ด , เซอิง อิท โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ)

I wanna hold you and love you in my arms and then
(ไอ วอนนา โฮลด ยู แอ็นด ลัฝ ยู อิน มาย อาม แซน เด็น)
I wanna need you cuz I need to be with you till the end
(ไอ วอนนา นีด ยู คัซ ไอ นีด ทู บี วิฑ ยู ทิล ดิ เอ็นด)
Then I hear myself reply ” She’ll never let you in ” this time tonight
(เด็น นาย เฮีย ไมเซลฟ ริพไล ” เฌ็ล เนฝเวอะ เล็ท ยู อิน ” ดีซ ไทม ทุไนท)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Please don’t go cause I need you now
(พลีส ด้อนท์ โก คอส ไอ นีด ยู เนา)
I wanna hear you say it’ll always be this way
(ไอ วอนนา เฮีย ยู เซ อิว ออลเว บี ดีซ เว)
And we’ll be hand in hand for everynight and everyday
(แอ็นด เว็ล บี แฮ็นด อิน แฮ็นด ฟอ เอฟรี่ไนท์ แอ็นด เอวี่เดย์)
I wanna scream and shout cuz rules are never doubt
(ไอ วอนนา ซครีม แอ็นด เฌาท คัซ รูล แซร์ เนฝเวอะ เดาท)
And all I care about is you and me and us and now
(แอ็นด ออล ไอ แค อะเบาท อีส ยู แอ็นด มี แอ็นด อัซ แซน เนา)

[Repeat *]
([ ริพีท * ])

Please don’t go cause I need you now
(พลีส ด้อนท์ โก คอส ไอ นีด ยู เนา)
Yeah. Cuz I need you
(เย่ คัซ ไอ นีด ยู)
If only, yeah cuz I need you now
(อิฟ โอ๊นลี่ , เย่ คัซ ไอ นีด ยู เนา)
If only cuz I need you, I need you
(อิฟ โอ๊นลี่ คัซ ไอ นีด ยู , ไอ นีด ยู)
If only, cuz I need you
(อิฟ โอ๊นลี่ , คัซ ไอ นีด ยู)
If only, cuz I need you
(อิฟ โอ๊นลี่ , คัซ ไอ นีด ยู)
If only, yeah, if only…I need you now….yeah
(อิฟ โอ๊นลี่ , เย่ , อิฟ โอ๊นลี่ ไอ นีด ยู เนา เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If Only คำอ่านไทย Hanson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น