เนื้อเพลง Four Seasons Of Loneliness คำอ่านไทย Boyz II Men

I long for, the warmth of, days gone by
( ไอ ล็อง ฟอ , เดอะ วอมธ อ็อฝ , เด กอน ไบ)
When you were mine
(ฮเว็น ยู เวอ ไมน)
But now those days are memories in time
(บัท เนา โฑส เด แซร์ เมรโมรี ซิน ไทม)
Life’s empty, without you
(ไลฟ เอมทิ , วิเฑาท ยู)
By my side
(ไบ มาย ไซด)
My heart belongs to you
(มาย ฮาท บิลอง ทู ยู)
No matter what I try
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ทไร)
When I get the courage to know somebody new
(ฮเว็น นาย เก็ท เดอะ เคอริจ ทู โน ซัมบอดี้ นยู)
It always falls apart cos they just can’t compare to you
(อิท ออลเว ฟอล อะพาท คอซ เด จัซท แค็นท ค็อมแพ ทู ยู)
You’re the one that makes me bow under ball and chain
(ยัวร์ ดิ วัน แดท เมค มี เบา อันเดอะ บอล แอ็นด เชน)
Reminsce, think about
(Reminsce , ธิงค อะเบาท)
As I watch 4 seasons to change
(แอ็ส ซาย ว็อช โฟว ซี๊ซั่น ทู เชนจ)
Here comes the winter breeze
(เฮียร คัม เดอะ วีนเทอะ บรีส)
That chills the air and hits the snow
(แดท ชิล ดิ แอ แอ็นด ฮิท เดอะ ซโน)
And I imagine kissing you under the mistletoe [as springtime]
(แอ็นด ดาย อิแมจอิน คิสซิงยู อันเดอะ เดอะ มิสเซิลโท [ แอ็ส สปิงไทม์ ])
As springtime makes it’s way here, lilac blooms remind me of
(แอ็ส สปิงไทม์ เมค อิทซ เว เฮียร , ไลแล็ค บลูม ริไมนด มี อ็อฝ)
The scent of your perfume
(เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร เพอฟยูม)
Reminsce inside of love,
(Reminsce อีนไซด อ็อฝ ลัฝ ,)
On summer nights, indeed
(ออน ซัมเมอะ ไนท , อินดีด)
I always get the hots for you [ooh]
(ไอ ออลเว เก็ท เดอะ ฮ็อท ฟอ ยู [ อู้ ])
Go skinny dipping in the ocean where we used to do
(โก ซคีนอิ dippings อิน ดิ โอแฌ็น ฮแว วี ยูซ ทู ดู)
No no chance the leaves of trees are bare, when you’re not here
(โน โน ชานซ เดอะ ลีฝ อ็อฝ ทรี แซร์ แบ , ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
It doesn’t feel the same
(อิท ดัสอินท ฟีล เดอะ เซม)
It doesn’t feel the same
(อิท ดัสอินท ฟีล เดอะ เซม)

Oooh
(อู้)
Remember
(ริเมมเบอะ)
The nights when [remember the night]
(เดอะ ไนท ฮเว็น [ ริเมมเบอะ เดอะ ไนท ])
When we closed our eyes [when we closed our eyes]
(ฮเว็น วี คโลส เอ๊า ไอ [ ฮเว็น วี คโลส เอ๊า ไอ ])
And vowed that you and I would be in love for all time
(แอ็นด เฝา แดท ยู แอ็นด ดาย เวิด บี อิน ลัฝ ฟอ ออล ไทม)
Everytime I think about these things I shared [think about these things I
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ธิงค อะเบาท ฑิส ธิง ซาย เชย์ [ ธิงค อะเบาท ฑิส ธิง ซาย)
shared]
(เชย์ ])
I’m not gonna cry, cos I get so emotional [I get so emotional]
(แอม น็อท กอนนะ คไร , คอซ ซาย เก็ท โซ อิโมฌะแน็ล [ ไอ เก็ท โซ อิโมฌะแน็ล ])
Underneath it makes me think I’m under ball and chain
(อันเดอะนีธ อิท เมค มี ธิงค แอม อันเดอะ บอล แอ็นด เชน)
Reminsce in our love
(Reminsce อิน เอ๊า ลัฝ)
As I watch 4 seasons change
(แอ็ส ซาย ว็อช โฟว ซี๊ซั่น เชนจ)
Here comes the winter breeze that
(เฮียร คัม เดอะ วีนเทอะ บรีส แดท)
That chills the air and hits the snow
(แดท ชิล ดิ แอ แอ็นด ฮิท เดอะ ซโน)
And I imagine kissing you under the mistletoe
(แอ็นด ดาย อิแมจอิน คิสซิงยู อันเดอะ เดอะ มิสเซิลโท)
The springime makes it’s way here lilac blooms reminds me of
(เดอะ springime เมค อิทซ เว เฮียร ไลแล็ค บลูม ริไมนด มี อ็อฝ)
The scent of your perfume [Ooh]
(เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร เพอฟยูม [ อู้ ])
On summer nights, indeed
(ออน ซัมเมอะ ไนท , อินดีด)
I always get the hots for you
(ไอ ออลเว เก็ท เดอะ ฮ็อท ฟอ ยู)
Go skinny dipping in the ocean where we used to do
(โก ซคีนอิ dippings อิน ดิ โอแฌ็น ฮแว วี ยูซ ทู ดู)
No no chance the leaves of trees are bare when you’re not here
(โน โน ชานซ เดอะ ลีฝ อ็อฝ ทรี แซร์ แบ ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
It doesn’t feel the same
(อิท ดัสอินท ฟีล เดอะ เซม)

Mmmm
(อึม)
This loneliness has crushed my heart [it’s killing me baby]
(ดีซ โลนลิเน็ซ แฮ็ส ครัฌ มาย ฮาท [ อิทซ คีลลิง มี เบบิ ])
Please let me love again [just one more thing]
(พลีส เล็ท มี ลัฝ อะเกน [ จัซท วัน โม ธิง ])
Cause I’m devoted girl find me and ease my pain
(คอส แอม ดิโฝท เกิล ไฟนด มี แอ็นด อีส มาย เพน)
But 4 seasons will bring
(บัท โฟว ซี๊ซั่น วิล บริง)
The loneliness again
(เดอะ โลนลิเน็ซ อะเกน)
Here comes the winter breeze that
(เฮียร คัม เดอะ วีนเทอะ บรีส แดท)
Chills the air and hits the snow
(ชิล ดิ แอ แอ็นด ฮิท เดอะ ซโน)
And I imagine kissing you under the mistletoe
(แอ็นด ดาย อิแมจอิน คิสซิงยู อันเดอะ เดอะ มิสเซิลโท)
When springtime makes it way here, lilac blooms reminds me of
(ฮเว็น สปิงไทม์ เมค ซิท เว เฮียร , ไลแล็ค บลูม ริไมนด มี อ็อฝ)
The scent of your perfume [Summernights]
(เดอะ เซ็นท อ็อฝ ยุร เพอฟยูม [ Summernights ])
On summer nights, indeed
(ออน ซัมเมอะ ไนท , อินดีด)
I always get the hots for you
(ไอ ออลเว เก็ท เดอะ ฮ็อท ฟอ ยู)
Go skinny dipping in the ocean where we used to do [go skinny dipping oh,oh]
(โก ซคีนอิ dippings อิน ดิ โอแฌ็น ฮแว วี ยูซ ทู ดู [ โก ซคีนอิ dippings โอ , โอ ])
No no chance the leaves of trees are bare when you’re not here
(โน โน ชานซ เดอะ ลีฝ อ็อฝ ทรี แซร์ แบ ฮเว็น ยัวร์ น็อท เฮียร)
It doesn’t feel the same
(อิท ดัสอินท ฟีล เดอะ เซม)

Remember,
(ริเมมเบอะ ,)
The warmth of,
(เดอะ วอมธ อ็อฝ ,)
Days gone by.
(เด กอน ไบ)

[email protected]
([email protected]ยูเอสเอเน็ท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Four Seasons Of Loneliness คำอ่านไทย Boyz II Men

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น