เนื้อเพลง Valentine’s Day คำอ่านไทย Frida Snell

She tossed a coin into the well
( ชี ท็อซ อะ คอยน อีนทุ เดอะ เว็ล)
She kept on wishing while it fell
(ชี เค็พท ออน วิชชิ้ง ฮไวล อิท เฟ็ล)
Crossed her fingers and closed her eyes
(คร็อซ เฮอ ฟีงเกอะ แซน คโลส เฮอ ไอ)
A shooting star out in the night
(อะ ชูดดิง ซทา เอ้า อิน เดอะ ไนท)
She ran with the moon, she ran with the night
(ชี แร็น วิฑ เดอะ มูน , ชี แร็น วิฑ เดอะ ไนท)
No matter where she went he’s out of sight
(โน แมทเทอะ ฮแว ชี เว็นท อีส เอ้า อ็อฝ ไซท)
She ran with the heaviest carried load
(ชี แร็น วิฑ เดอะ heaviest แคร์รี่ โลด)
She ran like hell on a winding road
(ชี แร็น ไลค เฮ็ล ออน อะ ไวนดิง โรด)
All those happy moments that they used to share before
(ออล โฑส แฮพพิ โมเม็นท แดท เด ยูซ ทู แฌ บิโฟ)
Yesterday they crashed right to the floor
(เยซเทอะดิ เด คแร็ฌ ไรท ทู เดอะ ฟโล)
The pile of clothes, the dishes, the house was just a mess
(เดอะ ไพล อ็อฝ คโลฑ , เดอะ ดิสชิด , เดอะ เฮาซ วอส จัซท ดา เมซ)
They kept on fighting, kept on shouting and he walked out in a rage
(เด เค็พท ออน ไฟท์ดิง , เค็พท ออน ชาวดิง แอ็นด ฮี วอค เอ้า อิน อะ เรจ)

For Valentine’s Day, Valentine’s Day, Valentine’s Day
(ฟอ แฝลเอ็นไทน เด , แฝลเอ็นไทน เด , แฝลเอ็นไทน เด)
A walkout in a rage for Valentine’s Day
(อะ ว๊อล์คเอ้าท อิน อะ เรจ ฟอ แฝลเอ็นไทน เด)

Love is good and love is kind
(ลัฝ อีส เกิด แอ็นด ลัฝ อีส ไคนด)
But love is cruel and love is blind
(บัท ลัฝ อีส ครูเอ็ล แอ็นด ลัฝ อีส บไลนด)
When everyday-life was coming around
(ฮเว็น เอวี่เดย์ ไลฟ วอส คัมอิง อะเรานด)
They lost their heads and they started to drown
(เด ล็อซท แด เฮ็ด แซน เด ซทาท ทู ดเราน)
She tossed a coin into the well
(ชี ท็อซ อะ คอยน อีนทุ เดอะ เว็ล)
She kept on wishing while it fell
(ชี เค็พท ออน วิชชิ้ง ฮไวล อิท เฟ็ล)
Crossed her fingers and closed her eyes
(คร็อซ เฮอ ฟีงเกอะ แซน คโลส เฮอ ไอ)
A shooting star out in the night
(อะ ชูดดิง ซทา เอ้า อิน เดอะ ไนท)

All the happy moments that they used to share before
(ออล เดอะ แฮพพิ โมเม็นท แดท เด ยูซ ทู แฌ บิโฟ)
Yesterday they crashed right to the floor
(เยซเทอะดิ เด คแร็ฌ ไรท ทู เดอะ ฟโล)
He’s starting moving backwards, in regret to kill the pain
(อีส ซทาททิง มูฝอิง แบคเวิด , อิน ริกเรท ทู คิล เดอะ เพน)
And there he’s standing with his flowers, and he’s begging in the rain
(แอ็นด แดร์ อีส ซแทนดิง วิฑ ฮิส ฟเลาเออะ , แอ็นด อีส เบกกิง อิน เดอะ เรน)

For Valentine’s Day, Valentine’s Day, Valentine’s Day
(ฟอ แฝลเอ็นไทน เด , แฝลเอ็นไทน เด , แฝลเอ็นไทน เด)
A prayer in the rain for Valentine’s Day
(อะ พเรเออะ อิน เดอะ เรน ฟอ แฝลเอ็นไทน เด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Valentine’s Day คำอ่านไทย Frida Snell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น