เนื้อเพลง Right There คำอ่านไทย Nicole Scherzinger

[Chorus:]
( [ โครัซ : ])
Come here baby and be my baby
(คัม เฮียร เบบิ แอ็นด บี มาย เบบิ)
And be my baby oh oh oh
(แอ็นด บี มาย เบบิ โอ โอ โอ)
Come here baby put your hands on my body
(คัม เฮียร เบบิ พัท ยุร แฮ็นด ออน มาย บอดอิ)
Hands on my body oh oh oh
(แฮ็นด ออน มาย บอดอิ โอ โอ โอ)
Right there keep it right there
(ไรท แดร์ คีพ อิท ไรท แดร์)
I love when you put it right there oh oh oh
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู พัท ดิธ ไรท แดร์ โอ โอ โอ)
Yeah yeah oh oh oh
(เย่ เย่ โอ โอ โอ)
Yeah
(เย่)

Me like the way that you hold my body
(มี ไลค เดอะ เว แดท ยู โฮลด มาย บอดอิ)
Me like the way that you touch my body
(มี ไลค เดอะ เว แดท ยู ทั๊ช มาย บอดอิ)
Me like the way that you kiss my yeah yeah yeah yeah me like it
(มี ไลค เดอะ เว แดท ยู คิซ มาย เย่ เย่ เย่ เย่ มี ไลค อิท)
Me like the way that he put it on me
(มี ไลค เดอะ เว แดท ฮี พัท ดิธ ออน มี)
Me like the way that he push up on me
(มี ไลค เดอะ เว แดท ฮี พุฌ อัพ ออน มี)
Me like the way that he goin’ down down down down down
(มี ไลค เดอะ เว แดท ฮี โกอิน เดาน เดาน เดาน เดาน เดาน)

No you never gonna let no girl take him form me
(โน ยู เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท โน เกิล เทค ฮิม ฟอม มี)
Never gonna let no girl steal him form me
(เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท โน เกิล ซทีล ฮิม ฟอม มี)
Never gonna let the girl keep the close now
(เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท เดอะ เกิล คีพ เดอะ คโลส เนา)
I tell’em eh eh don’t too close now
(ไอ เทลเลม เอ เอ ด้อนท์ ทู คโลส เนา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Come here baby and be my baby
(คัม เฮียร เบบิ แอ็นด บี มาย เบบิ)
And be my baby oh oh oh
(แอ็นด บี มาย เบบิ โอ โอ โอ)
Come here baby put your hands on my body
(คัม เฮียร เบบิ พัท ยุร แฮ็นด ออน มาย บอดอิ)
Hands on my body oh oh oh
(แฮ็นด ออน มาย บอดอิ โอ โอ โอ)
Right there keep it right there
(ไรท แดร์ คีพ อิท ไรท แดร์)
I love when you put it right there oh oh oh
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู พัท ดิธ ไรท แดร์ โอ โอ โอ)
Yeah yeah oh oh oh
(เย่ เย่ โอ โอ โอ)
Yeah
(เย่)

I like the way that you talk dirty
(ไอ ไลค เดอะ เว แดท ยู ทอค เดอทิ)
Don’t wash your mouth I I like it dirty
(ด้อนท์ ว็อฌ ยุร เมาธ ไอ ไอ ไลค อิท เดอทิ)
You like to please yeah I like that yeah yeah yeah yeah me like it
(ยู ไลค ทู พลีส เย่ ไอ ไลค แดท เย่ เย่ เย่ เย่ มี ไลค อิท)
I like the way that you keep me coming
(ไอ ไลค เดอะ เว แดท ยู คีพ มี คัมอิง)
That yeah you so [?] you let me running
(แดท เย่ ยู โซ [ ] ยู เล็ท มี รันนิง)
Me like the way that he goin’ down down down down down
(มี ไลค เดอะ เว แดท ฮี โกอิน เดาน เดาน เดาน เดาน เดาน)

No you never gonna let no girl take him form me
(โน ยู เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท โน เกิล เทค ฮิม ฟอม มี)
Never gonna let no girl steal him form me
(เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท โน เกิล ซทีล ฮิม ฟอม มี)
Never gonna let the girl keep the close now
(เนฝเวอะ กอนนะ เล็ท เดอะ เกิล คีพ เดอะ คโลส เนา)
I tell’em eh eh don’t too close now
(ไอ เทลเลม เอ เอ ด้อนท์ ทู คโลส เนา)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Come here baby and be my baby
(คัม เฮียร เบบิ แอ็นด บี มาย เบบิ)
And be my baby oh oh oh
(แอ็นด บี มาย เบบิ โอ โอ โอ)
Come here baby put your hands on my body
(คัม เฮียร เบบิ พัท ยุร แฮ็นด ออน มาย บอดอิ)
Hands on my body oh oh oh
(แฮ็นด ออน มาย บอดอิ โอ โอ โอ)
Right there keep it right there
(ไรท แดร์ คีพ อิท ไรท แดร์)
I love when you put it right there oh oh oh
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู พัท ดิธ ไรท แดร์ โอ โอ โอ)
Yeah yeah oh oh oh
(เย่ เย่ โอ โอ โอ)
Yeah
(เย่)

Do we know how to like it?
(ดู วี โน เฮา ทู ไลค อิท)
You got that got that
(ยู ก็อท แดท ก็อท แดท)
Put it on you work it
(พัท ดิธ ออน ยู เวิค อิท)
You got that got that
(ยู ก็อท แดท ก็อท แดท)
Do you feel good for your let down good for you yeah
(ดู ยู ฟีล เกิด ฟอ ยุร เล็ท เดาน เกิด ฟอ ยู เย่)
He got that got that
(ฮี ก็อท แดท ก็อท แดท)
All my girls if you mad put it down let me hear you say yeah
(ออล มาย เกิล อิฟ ยู แม็ด พัท ดิธ เดาน เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่)
All my girls if you mad put it down let me hear you say yeah
(ออล มาย เกิล อิฟ ยู แม็ด พัท ดิธ เดาน เล็ท มี เฮีย ยู เซ เย่)
Do we work that like you like that?
(ดู วี เวิค แดท ไลค ยู ไลค แดท)
When you got up on that you do you right back?
(ฮเว็น ยู ก็อท อัพ ออน แดท ยู ดู ยู ไรท แบ็ค)
Say yeah all my girls say yeah
(เซ เย่ ออล มาย เกิล เซ เย่)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Come here baby and be my baby
(คัม เฮียร เบบิ แอ็นด บี มาย เบบิ)
And be my baby oh oh oh
(แอ็นด บี มาย เบบิ โอ โอ โอ)
Come here baby put your hands on my body
(คัม เฮียร เบบิ พัท ยุร แฮ็นด ออน มาย บอดอิ)
Hands on my body oh oh oh
(แฮ็นด ออน มาย บอดอิ โอ โอ โอ)
Right there keep it right there
(ไรท แดร์ คีพ อิท ไรท แดร์)
I love when you put it right there oh oh oh
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู พัท ดิธ ไรท แดร์ โอ โอ โอ)
Yeah yeah oh oh oh
(เย่ เย่ โอ โอ โอ)
Yeah
(เย่)

Come here baby come be my baby
(คัม เฮียร เบบิ คัม บี มาย เบบิ)
Come be my baby oh oh oh
(คัม บี มาย เบบิ โอ โอ โอ)
Come here baby put your hands on my body
(คัม เฮียร เบบิ พัท ยุร แฮ็นด ออน มาย บอดอิ)
Put your hands on my body like yeah
(พัท ยุร แฮ็นด ออน มาย บอดอิ ไลค เย่)
Right there keep it right there
(ไรท แดร์ คีพ อิท ไรท แดร์)
I love when you love me say yeah oh oh oh
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู ลัฝ มี เซ เย่ โอ โอ โอ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
Come here baby and be my baby
(คัม เฮียร เบบิ แอ็นด บี มาย เบบิ)
And be my baby oh oh oh
(แอ็นด บี มาย เบบิ โอ โอ โอ)
Come here baby put your hands on my body
(คัม เฮียร เบบิ พัท ยุร แฮ็นด ออน มาย บอดอิ)
Hands on my body oh oh oh
(แฮ็นด ออน มาย บอดอิ โอ โอ โอ)
Right there keep it right there
(ไรท แดร์ คีพ อิท ไรท แดร์)
I love when you put it right there oh oh oh
(ไอ ลัฝ ฮเว็น ยู พัท ดิธ ไรท แดร์ โอ โอ โอ)
Yeah yeah oh oh oh
(เย่ เย่ โอ โอ โอ)
Yeah
(เย่)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Right There คำอ่านไทย Nicole Scherzinger

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น