เนื้อเพลง Godspeed คำอ่านไทย Anberlin

Burning down neverland [scatter the ashes]
( เบรินนิง เดาน neverland [ ซแคทเทอะ ดิ แอสเชรด ])
White lines black tar the matches
(ฮไวท ไลน บแล็ค ทา เดอะ matches)
Is this another death by misadventure
(อีส ดีซ แอะนัธเออะ เด็ธ ไบ มิแซ็ดเฝนเชอะ)
Tell me what you got, what you really got [hey hey!]
(เท็ล มี ว็อท ยู ก็อท , ว็อท ยู ริแอ็ลลิ ก็อท [ เฮ เฮ ! ])
We’ll rest in our graves,
(เว็ล เร็ซท อิน เอ๊า กแรฝ ,)
Lexington course your veins
(Lexington โคซ ยุร เฝน)
Sleepers can’t just wake the dead
(ซลีพเออะ แค็นท จัซท เวค เดอะ เด็ด)
When needles and lovers collapse on guilty beds
(ฮเว็น นี๊ดเดิ้ล แซน ลัฝเออะ ค็อลแลพซ ออน กีลทิ เบ็ด)

Fall asleep, don’t fall asleep
(ฟอล อัซลีพ , ด้อนท์ ฟอล อัซลีพ)
Don’t fall asleep
(ด้อนท์ ฟอล อัซลีพ)

[They lied when they said that the good die young]
([ เด ไล ฮเว็น เด เซ็ด แดท เดอะ เกิด ได ยัง ])

THEY LIED WHEN THEY SAID THE GOOD DIE YOUNG!
(เด ไล ฮเว็น เด เซ็ด เดอะ เกิด ได ยัง !)
woah-oh-ah-oh
(ว้าว โอ อา โอ)
THEY LIED WHEN THEY SAID THE GOOD DIE YOUNG!
(เด ไล ฮเว็น เด เซ็ด เดอะ เกิด ได ยัง !)
stay with me, stay with me tonight
(ซเท วิฑ มี , ซเท วิฑ มี ทุไนท)

Burning down bridges now [scatter the ashes]
(เบรินนิง เดาน บริจ เนา [ ซแคทเทอะ ดิ แอสเชรด ])
Godspeed to all you’re after
(ก๊อดสพีด ทู ออล ยัวร์ อาฟเทอะ)
Is this a life left just to remember
(อีส ดีซ ซา ไลฟ เล็ฟท จัซท ทู ริเมมเบอะ)
Tell them who you were, who you really were [hey hey!]
(เท็ล เฑ็ม ฮู ยู เวอ , ฮู ยู ริแอ็ลลิ เวอ [ เฮ เฮ ! ])
Kill yourself slowly over time, fashion statement suicide
(คิล ยุรเซลฟ ซโลลิ โอเฝอะ ไทม , แฟฌอัน ซเททเม็นท ซยูอิไซด)
She’s still asleep in a Chelsea hotel
(ชี ซทิล อัซลีพ อิน อะ Chelsea โฮเทล)
Bad turns to worse, and the worst turns into hell
(แบ็ด เทิน ทู เวิซ , แอ็นด เดอะ เวิซท เทิน อีนทุ เฮ็ล)

Fall asleep, don’t fall asleep
(ฟอล อัซลีพ , ด้อนท์ ฟอล อัซลีพ)
Don’t fall asleep
(ด้อนท์ ฟอล อัซลีพ)

[God save the eyes that dim tonight]
([ ก็อด เซฝ ดิ ไอ แดท ดิม ทุไนท ])

THEY LIED WHEN THEY SAID THE GOOD DIE YOUNG!
(เด ไล ฮเว็น เด เซ็ด เดอะ เกิด ได ยัง !)
woah-oh-ah-oh
(ว้าว โอ อา โอ)
THEY LIED WHEN THEY SAID THE GOOD DIE YOUNG!
(เด ไล ฮเว็น เด เซ็ด เดอะ เกิด ได ยัง !)
Stay with me, stay with me tonight
(ซเท วิฑ มี , ซเท วิฑ มี ทุไนท)

WOAH-OH-AH-OH
(ว้าว โอ อา โอ)

THEY LIED, WHEN THEY SAID THE GOOD DIE YOUNG!
(เด ไล , ฮเว็น เด เซ็ด เดอะ เกิด ได ยัง !)
woah-oh-ah-oh
(ว้าว โอ อา โอ)
THEY LIED WHEN THEY SAID THE GOOD DIE YOUNG!
(เด ไล ฮเว็น เด เซ็ด เดอะ เกิด ได ยัง !)
Stay with me, stay with me tonight
(ซเท วิฑ มี , ซเท วิฑ มี ทุไนท)
THEY LIED WHEN THEY SAID THE GOOD DIE YOUNG!
(เด ไล ฮเว็น เด เซ็ด เดอะ เกิด ได ยัง !)
woah-oh-ahoh
(ว้าว โอ ahoh)
THEY LIED WHEN THEY SAID THE GOOD DIE YOUNG!
(เด ไล ฮเว็น เด เซ็ด เดอะ เกิด ได ยัง !)
Stay with me, stay with me tonight
(ซเท วิฑ มี , ซเท วิฑ มี ทุไนท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Godspeed คำอ่านไทย Anberlin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น