เนื้อเพลง Sometime คำอ่านไทย Geri Halliwell

Treat Me Kind Keep Me Safe
( ทรีท มี ไคนด คีพ มี เซฟ)
Show Me Love And I’ll Embrace
(โฌ มี ลัฝ แอ็นด แอล เอ็มบเรซ)
If You Take Me Home
(อิฟ ยู เทค มี โฮม)
Where I Was Born
(ฮแว ไอ วอส บอน)
I’d Find Peace Of Mind Somehow
(อาย ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด ซัมฮาว)

Give Me Luck Show Me Grace
(กิฝ มี ลัค โฌ มี กเรซ)
Give Me Time And Alittle Space
(กิฝ มี ไทม แอ็นด Alittle ซเพซ)
If You Take Me Back Where I Belong
(อิฟ ยู เทค มี แบ็ค ฮแว ไอ บิลอง)
I’d Find Peace Of Mind Somehow
(อาย ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด ซัมฮาว)

Look For Light For Your Conception
(ลุค ฟอ ไลท ฟอ ยุร ค็อนเซพฌัน)
Lay Me Down For Your Inspection
(เล มี เดาน ฟอ ยุร อินสเพคฌัน)

Somehow We’ll Find Away
(ซัมฮาว เว็ล ไฟนด อะเว)
Sometime But Not Today
(ซัมไทม์ บัท น็อท ทุเด)
There’s Somethin I Need To Say Sometimes
(แดร์ ซัมติน นาย นีด ทู เซ ซัมไทม์)
Somehow We’ll Find Away
(ซัมฮาว เว็ล ไฟนด อะเว)
I Wish This Was Yesterday
(ไอ วิฌ ดีซ วอส เยซเทอะดิ)
Then Maybe Tomarrow I’ll Remember
(เด็น เมบี ทอมเมโรว แอล ริเมมเบอะ)
Sometimes Sometimes
(ซัมไทม์ ซัมไทม์)

Give Me Hope In Life I Pray
(กิฝ มี โฮพ อิน ไลฟ ไอ พเร)
But It’s Good When I’m Bad
(บัท อิทซ เกิด ฮเว็น แอม แบ็ด)
I’m Sorry Too Say
(แอม ซอริ ทู เซ)
So When I Feel You Inside
(โซ ฮเว็น นาย ฟีล ยู อีนไซด)
Deep Within Me I’d Find Peace Of Mind
(ดีพ วิฑีน มี อาย ไฟนด พีซ อ็อฝ ไมนด)
Somehow
(ซัมฮาว)

Somehow We’ll Find Away
(ซัมฮาว เว็ล ไฟนด อะเว)
Sometime But Not Today
(ซัมไทม์ บัท น็อท ทุเด)
There’s Somethin I Need To Say Sometimes
(แดร์ ซัมติน นาย นีด ทู เซ ซัมไทม์)
Somehow We’ll Find Away
(ซัมฮาว เว็ล ไฟนด อะเว)
I Wish This Was Yesterday
(ไอ วิฌ ดีซ วอส เยซเทอะดิ)
Then Maybe Tomarrow I’ll Remember
(เด็น เมบี ทอมเมโรว แอล ริเมมเบอะ)
Sometimes Sometimes
(ซัมไทม์ ซัมไทม์)

After The Rain After The Rain
(อาฟเทอะ เดอะ เรน อาฟเทอะ เดอะ เรน)
Then Somes The Sun Then Coms The Sun
(เด็น ซัม เดอะ ซัน เด็น Coms เดอะ ซัน)
We Will Be One Again
(วี วิล บี วัน อะเกน)

An Aphrodisiac Rejection
(แอน แอฟโระดิสเอียค ริเจคฌัน)
Immaculate Is Your Conception
(อิแมคอิวลิท อีส ยุร ค็อนเซพฌัน)

Somehow We’ll Find Away
(ซัมฮาว เว็ล ไฟนด อะเว)
Sometime But Not Today
(ซัมไทม์ บัท น็อท ทุเด)
There’s Somethin I Need To Say Sometimes
(แดร์ ซัมติน นาย นีด ทู เซ ซัมไทม์)
Somehow We’ll Find Away
(ซัมฮาว เว็ล ไฟนด อะเว)
I Wish This Was Yesterday
(ไอ วิฌ ดีซ วอส เยซเทอะดิ)
Then Maybe Tomarrow I’ll Remember
(เด็น เมบี ทอมเมโรว แอล ริเมมเบอะ)
Sometimes Sometimes
(ซัมไทม์ ซัมไทม์)

Treat Me Kind Keep Me Safe
(ทรีท มี ไคนด คีพ มี เซฟ)
Show Me Love Sometimes
(โฌ มี ลัฝ ซัมไทม์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Sometime คำอ่านไทย Geri Halliwell

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น