เนื้อเพลง U Not Like Me คำอ่านไทย 50 Cent

NYPD, LAPD, NYPD [When it’s on, that’s who you get, huh?]
( NYPD , LAPD , NYPD [ ฮเว็น อิทซ ออน , แด๊ท ฮู ยู เก็ท , ฮู ])
NYPD, LAPD, NYPD [That’s your motherf*ckin’ click, huh?]
(NYPD , LAPD , NYPD [ แด๊ท ยุร motherf*ckin คลิค , ฮู ])
NYPD, LAPD, NYPD [You a motherf*ckin’ snitch, huh?]
(NYPD , LAPD , NYPD [ ยู อะ motherf*ckin สนิดชฺ , ฮู ])
NYPD, LAPD, NYPD
(NYPD , LAPD , NYPD)

[Verse]
([ เฝิซ ])
N*ggaz wanna shine like me [me], rhyme like me [me]
(เอ็น *ggaz วอนนา ไฌน ไลค มี [ มี ] , ไรม ไลค มี [ มี ])
Then walk around with a 9 like me [me]
(เด็น วอค อะเรานด วิฑ อะ นาย ไลค มี [ มี ])
They don’t wanna do it, 3 to 9 like me
(เด ด้อนท์ วอนนา ดู อิท , ที ทู นาย ไลค มี)
And they ain’t strong enough to take 9 like me
(แอ็นด เด เอน ซทร็อง อินัฟ ทู เทค นาย ไลค มี)
Aiyoo, you think about sh*ttin’ on 50… save it
(Aiyoo , ยู ธิงค อะเบาท ฌะ *ttin ออน 50 เซฝ อิท)
My songs belong in the Bible with King David
(มาย ซ็อง บิลอง อิน เดอะ ไบบล วิฑ คิง เดหวิด)
I teach n*ggaz sign language, that ain’t def son
(ไอ ทีช เอ็น *ggaz ไซน แลงกวิจ , แดท เอน เดฟ ซัน)
[click, click] you heard that? That mean RUN
([ คลิค , คลิค ] ยู เฮิด แดท แด๊ท มีน รัน)
Ask around, I ain’t the one you wanna stun on, pa
(อาซค อะเรานด , ไอ เอน ดิ วัน ยู วอนนา ซทัน ออน , พา)
Pull through, I’ll throw a f*ckin cocktail at ya’ car
(พุล ธรู , แอล ธโร อะ เอฟ *ckin คอคเทล แอ็ท ยา คา)
From the last shootout, I got a demple on my face
(ฟร็อม เดอะ ลาซท shootout , ไอ ก็อท ดา demple ออน มาย เฟซ)
It’s nothin’, I could go after Mase’s fanbase
(อิทซ นอทติน , ไอ เคิด โก อาฟเทอะ Mases fanbase)
Shell hit my jaw, I ain’t wait for doctor to get it out
(เฌ็ล ฮิท มาย จอ , ไอ เอน เวท ฟอ ดอคเทอะ ทู เก็ท ดิธ เอ้า)
Hit my wisdom tooth *huck-too* spit it out
(ฮิท มาย วีสดัม ทูธ *huck ทู * ซพิท ดิธ เอ้า)
I don’t smile a lot, cause ain’t nothin’ pretty
(ไอ ด้อนท์ ซไมล อะ ล็อท , คอส เอน นอทติน พรีททิ)
Got a purple heart for war, and I ain’t never left the City
(ก็อท ดา เพ๊อร์เพิ่ล ฮาท ฟอ วอ , แอ็นด ดาย เอน เนฝเวอะ เล็ฟท เดอะ ซีทอิ)
Hos be like ” Fitty, you so witty ”
(โฮซ บี ไลค ” ฟิทดี้ , ยู โซ วีททิ “)
On the d*ck like they heard I ghostwrite for P.Diddy
(ออน เดอะ d*ck ไลค เด เฮิด ดาย ghostwrite ฟอ พี ดิดดี้)
You got fat while we starve, it’s my turn
(ยู ก็อท แฟ็ท ฮไวล วี ซทาฝ , อิทซ มาย เทิน)
I done felt how the shells burn, I still won’t learn
(ไอ ดัน เฟ็ลท เฮา เดอะ เฌ็ล เบิน , ไอ ซทิล ว็อนท เลิน)
Won’t learn
(ว็อนท เลิน)

[Chorus 2X]
([ โครัซ 2X ])
If you get shot and run to the cop – You not like me
(อิฟ ยู เก็ท ฌ็อท แอ็นด รัน ทู เดอะ ค็อพ ยู น็อท ไลค มี)
You ain’t got no work on the block – You not like me
(ยู เอน ก็อท โน เวิค ออน เดอะ บล็อค ยู น็อท ไลค มี)
It’s hot, you ain’t got no drop – You not like me
(อิทซ ฮ็อท , ยู เอน ก็อท โน ดร็อพ ยู น็อท ไลค มี)
Like me duke, you not like me
(ไลค มี ดยูค , ยู น็อท ไลค มี)

[Verse]
([ เฝิซ ])
Moma said..
(โมมมา เซ็ด)
Everything that happened to us, was part of God’s plan
(เอ๊วี่ติง แดท แฮพเพ็น ทู อัซ , วอส พาท อ็อฝ ก็อด แพล็น)
So at night when I talk him, I got my gun in my hand
(โซ แอ็ท ไนท ฮเว็น นาย ทอค ฮิม , ไอ ก็อท มาย กัน อิน มาย แฮ็นด)
Don’t think I’m crazy, cause I don’t fear man
(ด้อนท์ ธิงค แอม คเรสิ , คอส ไอ ด้อนท์ เฟีย แม็น)
Cause I feel when I kill a man, God won’t understand
(คอส ไอ ฟีล ฮเว็น นาย คิล อะ แม็น , ก็อด ว็อนท อันเดิซแทนด)
I got a head full of evil thoughts, am I Satan
(ไอ ก็อท ดา เฮ็ด ฟูล อ็อฝ อี๊วิ้ว ธอท , แอ็ม ไอ ซาตาน)
I been coulda killed these n*ggaz, I’m still waitin
(ไอ บีน คอดา คิล ฑิส เอ็น *ggaz , แอม ซทิล เว๊ทดิน)
In the telly with to whores, a Benz with to doors
(อิน เดอะ เทลลิ วิฑ ทู โฮ , อะ เบนซฺวิฑ ทู โด)
32 carrots in the traws, no flaws
(32 แครัท ซิน เดอะ traws , โน ฟลอ)
You see me in the hood, I got atleast two guns
(ยู ซี มี อิน เดอะ ฮุด , ไอ ก็อท atleast ทู กัน)
I carry the glock, Tony carry my M-1s
(ไอ แคริ เดอะ คล็อก , โทนี่ แคริ มาย เอ็ม 1s)
Hold me down n*gga, OGs tryin’ to rock me
(โฮลด มี เดาน เอ็น *gga , OGs ทายอิน ทู ร็อค มี)
D’s waitin for my response to lock me
(ดีสฺ เว๊ทดิน ฟอ มาย ริซพอนซ ทู ล็อค มี)
This is my hustle, n*gga don’t knock me
(ดีซ ซิส มาย เฮสเซล , เอ็น *gga ด้อนท์ น็อค มี)
You need some sh*t with banana clips to try and stop me
(ยู นีด ซัม ฌะ *ที วิฑ บะแนนอะ คลิพ ทู ทไร แอ็นด ซท็อพ มี)
I’M THE ONE
(แอม ดิ วัน)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
If you get shot and run to the cop – You not like me
(อิฟ ยู เก็ท ฌ็อท แอ็นด รัน ทู เดอะ ค็อพ ยู น็อท ไลค มี)
You ain’t got no work on the block – You not like me
(ยู เอน ก็อท โน เวิค ออน เดอะ บล็อค ยู น็อท ไลค มี)
It’s hot, you ain’t got no drop – You not like me
(อิทซ ฮ็อท , ยู เอน ก็อท โน ดร็อพ ยู น็อท ไลค มี)
Like me duke, you not like me
(ไลค มี ดยูค , ยู น็อท ไลค มี)

[Verse]
([ เฝิซ ])
See, I done been to the Pearly Gates, they sent me back
(ซี , ไอ ดัน บีน ทู เดอะ เพอลิ เกท , เด เซ็นท มี แบ็ค)
The good die young, I ain’t eligable for that
(เดอะ เกิด ได ยัง , ไอ เอน eligable ฟอ แดท)
I shot n*ggaz, I been shot, sold crack in the street
(ไอ ฌ็อท เอ็น *ggaz , ไอ บีน ฌ็อท , โซลด คแร็ค อิน เดอะ ซทรีท)
My attitude is gangsta, so I stand some beef
(มาย แอททิทยูด อีส แก๊งซดา , โซ ไอ ซแท็นด ซัม บีฟ)
You wanna get acquainted with me, you wanna know me
(ยู วอนนา เก็ท แอ็คเวนท วิฑ มี , ยู วอนนา โน มี)
From 3 point range, with a glock, I shoot better then Kobe
(ฟร็อม ที พอยนท เรนจ , วิฑ อะ คล็อก , ไอ ฌูท เบทเทอะ เด็น โกบี)
See a n*gga standin’ next to me, he probably my Co-D
(ซี อะ เอ็น *gga แสตนดิน เน็คซท ทู มี , ฮี พรอบอับลิ มาย โค ดี)
See a b*tch gettin in my whip, she probably gon’ blow me
(ซี อะ บี *tch เกดดิน อิน มาย ฮวิพ , ชี พรอบอับลิ ก็อน บโล มี)
See the flow is like a 38, it’s special yoooooo
(ซี เดอะ ฟโล อีส ไลค เก 38 , อิทซ ซเพฌแอ็ล yoooooo)
A country boy tell ya, I’m fittin’ to blowwwww
(อะ คันทริ บอย เท็ล ยา , แอม ฟิทดินทู blowwwww)
I’m more like a pimp, then a trick, you knowwww
(แอม โม ไลค เก พิมพ , เด็น อะ ทริค , ยู knowwww)
See, I’m in this for the paper, I don’t love the hooos
(ซี , แอม อิน ดีซ ฟอ เดอะ เพเพอะ , ไอ ด้อนท์ ลัฝ เดอะ hooos)
N*ggaz broke in the hood, worried about mines
(เอ็น *ggaz บโรค อิน เดอะ ฮุด , เวอริ อะเบาท ไมน)
Grown ass men, wearin starter piece shines
(กโรน อาซ เม็น , เวียริน ซทาเทอะ พีซ ไฌน)
You know them little pieces, with the little stones
(ยู โน เฑ็ม ลิ๊ทเทิ่ล พีซ , วิฑ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ซโทน)
Got little clientele fiends call your cell phones
(ก็อท ลิ๊ทเทิ่ล คไลเอ็นเท็ล ฟีนด คอล ยุร เซ็ล โฟน)
When the gossip starts, I’m always the topic
(ฮเว็น เดอะ กอซซิบ ซทาท , แอม ออลเว เดอะ ทอพอิค)
You too old for that sh*t dog, why don’t you stop it
(ยู ทู โอลด ฟอ แดท ฌะ *ที ด็อก , ฮไว ด้อนท์ ยู ซท็อพ อิท)
Shorty, I been watchin you watchin me
(ชอร์ทดิง , ไอ บีน วันชิน ยู วันชิน มี)
Now tell me what you like more, my watch or me
(เนา เท็ล มี ว็อท ยู ไลค โม , มาย ว็อช ออ มี)
Haha
(ฮาฮา)

[Chorus 2x]
([ โครัซ 2x ])
If you get shot and run to the cop – You not like me
(อิฟ ยู เก็ท ฌ็อท แอ็นด รัน ทู เดอะ ค็อพ ยู น็อท ไลค มี)
You ain’t got no work on the block – You not like me
(ยู เอน ก็อท โน เวิค ออน เดอะ บล็อค ยู น็อท ไลค มี)
It’s hot, you ain’t got no drop – You not like me
(อิทซ ฮ็อท , ยู เอน ก็อท โน ดร็อพ ยู น็อท ไลค มี)
Like me duke, you not like me
(ไลค มี ดยูค , ยู น็อท ไลค มี)

[Ad-libing to the end]
([ แอ็ด libings ทู ดิ เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Not Like Me คำอ่านไทย 50 Cent

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น