เนื้อเพลง One Time คำอ่านไทย Stroke 9

I gave up ’cause I couldn’t feel
( ไอ เกฝ อัพ คอส ไอ คูดซึ่น ฟีล)
And I gave in ’cause it sounded like a steal
(แอ็นด ดาย เกฝ อิน คอส อิท เซานด ไลค เก ซทีล)
Spending time on my back now
(ซเพ็นดิง ไทม ออน มาย แบ็ค เนา)
Thinking ’bout the facts now
(ติ้งกิง เบาท เดอะ แฟ็คท เนา)
How ’bout this and how about that…
(เฮา เบาท ดีซ แซน เฮา อะเบาท แดท)
Well here we go
(เว็ล เฮียร วี โก)
I like to think I’m on top of things
(ไอ ไลค ทู ธิงค แอม ออน ท็อพ อ็อฝ ธิง)
But this life will bring what it will bring, you know
(บัท ดีซ ไลฟ วิล บริง ว็อท ดิธ วิล บริง , ยู โน)
I like to think I’m on top of things
(ไอ ไลค ทู ธิงค แอม ออน ท็อพ อ็อฝ ธิง)
But this life will bring what it will bring
(บัท ดีซ ไลฟ วิล บริง ว็อท ดิธ วิล บริง)

And my less than large brain is contorting the synapses
(แอ็นด มาย เลซ แฑ็น ลาจ บเรน อีส contortings เดอะ synapses)
Sent from the ends of my dangling nerves
(เซ็นท ฟร็อม ดิ เอ็นด อ็อฝ มาย danglings เนิฝ)

Give me just one time
(กิฝ มี จัซท วัน ไทม)
Two times
(ทู ไทม)
You know it’s where I’m at
(ยู โน อิทซ ฮแว แอม แอ็ท)
I’m waving as I go
(แอม เวฝวิ่ง แอ็ส ซาย โก)

I got up, I never thought I’d get there
(ไอ ก็อท อัพ , ไอ เนฝเวอะ ธอท อาย เก็ท แดร์)
My mid doesn’t mind ’cause my mind won’t dare
(มาย มิด ดัสอินท ไมนด คอส มาย ไมนด ว็อนท แด)
Wake up, shake up and wind up on my back
(เวค อัพ , เฌค อัพ แอ็นด วินด อัพ ออน มาย แบ็ค)
How ’bout this and how about that
(เฮา เบาท ดีซ แซน เฮา อะเบาท แดท)
I wanna wipe the plastic smile off my face
(ไอ วอนนา ไวพ เดอะ พแลซทิค ซไมล ออฟฟ มาย เฟซ)
I wanna win without entering the race
(ไอ วอนนา วิน วิเฑาท enterings เดอะ เรซ)
I want to say what I mean and mean what I say
(ไอ ว็อนท ทู เซ ว็อท ไอ มีน แอ็นด มีน ว็อท ไอ เซ)
I just need something to mean anything
(ไอ จัซท นีด ซัมติง ทู มีน เอนอิธิง)

Give me just one time
(กิฝ มี จัซท วัน ไทม)
Two times
(ทู ไทม)
You know it’s just where I’m at
(ยู โน อิทซ จัซท ฮแว แอม แอ็ท)
I’m waving as I go
(แอม เวฝวิ่ง แอ็ส ซาย โก)
You gotta give me just one time
(ยู กอททะ กิฝ มี จัซท วัน ไทม)
Two times
(ทู ไทม)
YOu know it’s just here I’m at
(ยู โน อิทซ จัซท เฮียร แอม แอ็ท)
I’m waving as I go
(แอม เวฝวิ่ง แอ็ส ซาย โก)
I just wanna get through
(ไอ จัซท วอนนา เก็ท ธรู)
I don’t know how I’m gonna do it
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา แอม กอนนะ ดู อิท)
I wanna get through
(ไอ วอนนา เก็ท ธรู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง One Time คำอ่านไทย Stroke 9

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น