เนื้อเพลง Gangsta Nation คำอ่านไทย Westside Connection

[Ice Cube]
( [ ไอซ คยูบ ])
Consider this an invitation, to my Gangsta Nation
(ค็อนซีดเออะ ดีซ แอน อินฝิเทฌัน , ทู มาย แก๊งซดา เนฌัน)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
Na na na na na na na na [Westside]
(นา นา นา นา นา นา นา นา [ เวตซาด ])
Na na na na na na na na [ohh ohh]
(นา นา นา นา นา นา นา นา [ โอ้ โอ้ ])
Na na na na na na na na [what what]
(นา นา นา นา นา นา นา นา [ ว็อท ว็อท ])
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na [yeah yeah]
(นา นา นา นา นา นา นา นา [ เย่ เย่ ])
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)

This day right here is really rough
(ดีซ เด ไรท เฮียร อีส ริแอ็ลลิ รัฟ)
These girls out here about the bucks
(ฑิส เกิล เอ้า เฮียร อะเบาท เดอะ บัค)
These fools out here afraid to bust
(ฑิส ฟูล เอ้า เฮียร อัฟเรด ทู บัซท)
I have no fear, afraid of what
(ไอ แฮ็ฝ โน เฟีย , อัฟเรด อ็อฝ ว็อท)
And in five beers I’m comin’ up
(แอ็นด อิน ไฟฝ เบีย แอม คัมอิน อัพ)
Fools talk real loud but don’t run up
(ฟูล ทอค ริแอ็ล เลาด บัท ด้อนท์ รัน อัพ)
When we come through they run and duck
(ฮเว็น วี คัม ธรู เด รัน แอ็นด ดั๊ค)
We still right here don’t press your luck
(วี ซทิล ไรท เฮียร ด้อนท์ พเร็ซ ยุร ลัค)

[W.C.]
([ ดับบิว ซี ])
Homey I’m tired of the cowards parkin like this walkin like this
(โฮมี แอม ไทร อ็อฝ เดอะ เคาเอิด พาคกิน ไลค ดีซ วอคกิน ไลค ดีซ)
From the concrete when they chalkin’ like this
(ฟร็อม เดอะ คอนครีท ฮเว็น เด chalkin ไลค ดีซ)
And there he goes and a trick pose and a throw back
(แอ็นด แดร์ ฮี โกซ แซน อะ ทริค โพส แอ็นด อะ ธโร แบ็ค)
Holdin’ a gack ain’t gonna bust and know that
(โฮดดิน อะ gack เอน กอนนะ บัซท แอ็นด โน แดท)
It’s a dub ass C thang dub C brain
(อิทซ ซา ดับ อาซ ซี เตง ดับ ซี บเรน)
And we don’t kick it but bust it and kaki jeans strains
(แอ็นด วี ด้อนท์ คิด อิท บัท บัซท ดิธ แอ็นด เคกกี้ จีน ซทเรน)
I’m done movin I’m clearin the crowd
(แอม ดัน มูฝวิน แอม clearin เดอะ คเราด)
It’s the who bangin bandana cri-mi-ni-mi-nal
(อิทซ เดอะ ฮู แบงงิน แบนดานา cri มี ni มี nal)
The ori-gi-nal
(ดิ ori จีไอ nal)

[Mack 10]
([ แมกคฺ เทน ])
Evacuate the building look here come a plane
(อิแฝคอิวเอท เดอะ บีลดิง ลุค เฮียร คัม อะ พเลน)
No, it’s the big bad Westside Connect Gang
(โน , อิทซ เดอะ บิก แบ็ด เวตซาด ค็อนเนคท แก็ง)
And bump what you plain homey this who bang
(แอ็นด บัมพ ว็อท ยู พเลน โฮมี ดีซ ฮู แบ็ง)
With enough game to drive a swear broad insane
(วิฑ อินัฟ เกม ทู ดไรฝ อะ ซแว บรอด อินเซน)
And we number one gunners no we ain’t stunners
(แอ็นด วี นัมเบอะ วัน กันเนอะ โน วี เอน ซทันเนอะ)
It’s real with us partna, dealers and drug runners
(อิทซ ริแอ็ล วิฑ อัซ พาดนา , ดีลเออะ แซน ดรัก รันเนอะ)
And Mack need a D-board in a H2 Hummer
(แอ็นด แมกคฺ นีด อะ ดี โบด อิน อะ H2 ฮัมเมอร์)
Lookin hotter than the South Central L.A. summer
(ลุคกิน ฮอทเดอ แฑ็น เดอะ เซาธ เซนทแร็ล แอล อะ ซัมเมอะ)
Let’s go
(เล็ท โก)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
This day right here is really rough
(ดีซ เด ไรท เฮียร อีส ริแอ็ลลิ รัฟ)
These girls out here about the bucks
(ฑิส เกิล เอ้า เฮียร อะเบาท เดอะ บัค)
These fools out here afraid to bust
(ฑิส ฟูล เอ้า เฮียร อัฟเรด ทู บัซท)
I have no fear, afraid of what
(ไอ แฮ็ฝ โน เฟีย , อัฟเรด อ็อฝ ว็อท)
And in five beers I’m comin’ up
(แอ็นด อิน ไฟฝ เบีย แอม คัมอิน อัพ)
Fools talk real loud but don’t run up
(ฟูล ทอค ริแอ็ล เลาด บัท ด้อนท์ รัน อัพ)
When we come through they run and duck
(ฮเว็น วี คัม ธรู เด รัน แอ็นด ดั๊ค)
We still right here don’t fresh your luck
(วี ซทิล ไรท เฮียร ด้อนท์ ฟเร็ฌ ยุร ลัค)

[Ice Cube]
([ ไอซ คยูบ ])
What the hell is Ice Cube talkin about
(ว็อท เดอะ เฮ็ล อีส ไอซ คยูบ ทอคกิ่น อะเบาท)
That’s how you get these here parked in you mouth
(แด๊ท เฮา ยู เก็ท ฑิส เฮียร พาค อิน ยู เมาธ)
Westside ride trick, the same old spit
(เวตซาด ไรด ทริค , เดอะ เซม โอลด ซพิท)
I don’t conversate with chicks I ain’t goin hit
(ไอ ด้อนท์ conversate วิฑ ชิค ซาย เอน โกอิน ฮิท)
I don’t holla at these pros that sing like Ashanti
(ไอ ด้อนท์ ฮอลละ แอ็ท ฑิส พโร แดท ซิง ไลค เอสแชนที)
Body like Beyonce, face like Andre [uhhh]
(บอดอิ ไลค บียองเซ่ , เฟซ ไลค อันเดร[ อากรีเอดสฺ ])
You kinda strange
(ยู กินดา ซทเรนจ)
But I’m with so my entree got to be bombay
(บัท แอม วิฑ โซ มาย อานทเร ก็อท ทู บี บ็อมเบ)

[W.C.]
([ ดับบิว ซี ])
Have you seen us, naw
(แฮ็ฝ ยู ซีน อัซ , นอว)
Haters can’t see us
(เฮเดอ แค็นท ซี อัซ)
Connect Gang we the G’est n*gga
(ค็อนเนคท แก็ง วี เดอะ Gest เอ็น *gga)
Countless calls and countless charges
(เคานทเล็ซ คอล แซน เคานทเล็ซ ชาจ)
Street n*ggas makin blunts out of Cuban cigars
(ซทรีท เอ็น *ggas เมกิน บลันท เอ้า อ็อฝ คยูแบ็น ซิกา)
Big by the linnas sip notic by the liters
(บิก ไบ เดอะ linnas ซิพ notic ไบ เดอะ ลีเทอะ)
With a flock of pros on us cause the cronic is the greenest
(วิฑ อะ ฟล็อค อ็อฝ พโร ออน อัซ คอส เดอะ cronic อีส เดอะ greenest)
And to my G’s incarcerated and on probation
(แอ็นด ทู มาย จีส อินคาเซอะเรท แอ็นด ออน พโระเบฌัน)
I’ma stay bagin for the whole G Nation n*gga
(แอมอา ซเท bagin ฟอ เดอะ โฮล จี เนฌัน เอ็น *gga)

[Nate Dogg]
([ แนตชฺ ด๊อก ])
This day right here is really rough
(ดีซ เด ไรท เฮียร อีส ริแอ็ลลิ รัฟ)
These girls out here about the bucks
(ฑิส เกิล เอ้า เฮียร อะเบาท เดอะ บัค)
These fools out here afraid to bust
(ฑิส ฟูล เอ้า เฮียร อัฟเรด ทู บัซท)
I have no fear, afraid of what
(ไอ แฮ็ฝ โน เฟีย , อัฟเรด อ็อฝ ว็อท)
And in five beers I’m comin’ up
(แอ็นด อิน ไฟฝ เบีย แอม คัมอิน อัพ)
Fools talk real loud but don’t run up
(ฟูล ทอค ริแอ็ล เลาด บัท ด้อนท์ รัน อัพ)
When we come through they run and duck
(ฮเว็น วี คัม ธรู เด รัน แอ็นด ดั๊ค)
We still right here don’t fresh your luck
(วี ซทิล ไรท เฮียร ด้อนท์ ฟเร็ฌ ยุร ลัค)

[Mack 10]
([ แมกคฺ เทน ])
It’s a Gangsta Nation if you in you a G
(อิทซ ซา แก๊งซดา เนฌัน อิฟ ยู อิน ยู อะ จี)
And the whole world influence by the b in the sea
(แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด อีนฟลวนซ ไบ เดอะ บี อิน เดอะ ซี)
Now tell the truth rappers you don’t bow like me
(เนา เท็ล เดอะ ทรูธ แรพเพอ ยู ด้อนท์ เบา ไลค มี)
Cause I’m really from the gang ya’ll is industry
(คอส แอม ริแอ็ลลิ ฟร็อม เดอะ แก็ง ยอล อีส อีนดัซทริ)
And while I’m servin up and comin young hustlas and gluckas
(แอ็นด ฮไวล แอม เซิฝวิน อัพ แอ็นด คัมอิน ยัง hustlas แซน gluckas)
Bangin for the hood causin havic and ruckus
(แบงงิน ฟอ เดอะ ฮุด คอซิน havic แอ็นด ruckus)
You fools actin label kissin up like s*ckas
(ยู ฟูล แอสติน เลเบ็ล คิซซิน อัพ ไลค เอส *ckas)
And your trick solder down when you pee lil bustas
(แอ็นด ยุร ทริค ซอดเออะ เดาน ฮเว็น ยู พี ลิล บัสตร้า)

[Ice Cube]
([ ไอซ คยูบ ])
One thing I do know I ain’t the uno
(วัน ธิง ไอ ดู โน ไอ เอน ดิ ยูโน)
Big puno rap sumo on pruno [you know]
(บิก puno แร็พ sumo ออน pruno [ ยู โน ])
I’d like to thank the congregation
(อาย ไลค ทู แธ็งค เดอะ คองกริเกฌัน)
In my affiliation to the Gangsta Nation
(อิน มาย แอ็ฟฟีลิเอฌัน ทู เดอะ แก๊งซดา เนฌัน)
I’m hard on them, yeah I’m ruthless
(แอม ฮาด ออน เฑ็ม , เย่ แอม รูธเล็ซ)
You like a stress sac, boy you useless
(ยู ไลค เก ซทเร็ซ แซ็ค , บอย ยู ยูสเหลด)
You know the side trick, better get up on it
(ยู โน เดอะ ไซด ทริค , เบทเทอะ เก็ท อัพ ออน หนิด)
Cause it must be a single with Nate Dogg singin on it
(คอส อิท มัซท บี อะ ซิ๊งเกิ้ล วิฑ แนตชฺ ด๊อก ซิงอิน ออน หนิด)

[Mack 10]
([ แมกคฺ เทน ])
Look check this out man
(ลุค เช็ค ดีซ เอ้า แม็น)
We got a Gangsta Nation goin down over here
(วี ก็อท ดา แก๊งซดา เนฌัน โกอิน เดาน โอเฝอะ เฮียร)
So ya’ll might as well bow down
(โซ ยอล ไมท แอ็ส เว็ล เบา เดาน)
And join this Westside thang man
(แอ็นด จอยน ดีซ เวตซาด เตง แม็น)
Cause once you get with this
(คอส วันซ ยู เก็ท วิฑ ดีซ)
Partna you as G as can be
(พาดนา ยู แอ็ส จี แอ็ส แค็น บี)
Believe that homeboy
(บิลีฝ แดท โฮมบอย)
It’s like that
(อิทซ ไลค แดท)
Fred Red, what I’d tell you homey
(เฟรด เร็ด , ว็อท อาย เท็ล ยู โฮมี)
It ain’t a hit till Nate Dogg spit
(อิท เอน ดา ฮิท ทิล แนตชฺ ด๊อก ซพิท)

[Nate Dogg [Ice Cube]]
([ แนตชฺ ด๊อก [ ไอซ คยูบ ] ])
This day right here is really rough
(ดีซ เด ไรท เฮียร อีส ริแอ็ลลิ รัฟ)
These girls out here about the bucks
(ฑิส เกิล เอ้า เฮียร อะเบาท เดอะ บัค)
These fools out here afraid to bust
(ฑิส ฟูล เอ้า เฮียร อัฟเรด ทู บัซท)
I have no fear, afraid of what
(ไอ แฮ็ฝ โน เฟีย , อัฟเรด อ็อฝ ว็อท)
And in five beers I’m comin’ up
(แอ็นด อิน ไฟฝ เบีย แอม คัมอิน อัพ)
Fools talk real loud but don’t run up
(ฟูล ทอค ริแอ็ล เลาด บัท ด้อนท์ รัน อัพ)
When we come through they run and duck
(ฮเว็น วี คัม ธรู เด รัน แอ็นด ดั๊ค)
We still right here don’t fresh your luck
(วี ซทิล ไรท เฮียร ด้อนท์ ฟเร็ฌ ยุร ลัค)

Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
[Consider this an invitation, to my Gangsta Nation]
([ ค็อนซีดเออะ ดีซ แอน อินฝิเทฌัน , ทู มาย แก๊งซดา เนฌัน ])
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)
Na na na na na na na na
(นา นา นา นา นา นา นา นา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gangsta Nation คำอ่านไทย Westside Connection

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น