เนื้อเพลง Wake Up Call คำอ่านไทย Relient K

” It’s 3p.m. ” she said, I said
( ” อิทซ 3p เอ็ม ” ชี เซ็ด , ไอ เซ็ด)
” You’re crazy ”
(” ยัวร์ คเรสิ “)
She said ” get out of bed, why are you so lazy? Why waste the day away? ”
(ชี เซ็ด ” เก็ท เอ้า อ็อฝ เบ็ด , ฮไว อาร์ ยู โซ เลสิ ฮไว เวซท เดอะ เด อะเว “)
I said, ” Because I’m tired ”
(ไอ เซ็ด , ” บิคอส แอม ไทร “)
” Wendy’s called by th eway, they told me that you’re fired. ”
(” เวนดี คอล ไบ th eway , เด โทลด มี แดท ยัวร์ เฟอ “)

Woah oh oh, Woah oh oh
(ว้าว โอ โอ , ว้าว โอ โอ)
So wreckless for all these years
(โซ เวรคเคดสฺ ฟอ ออล ฑิส เยีย)
Woah oh oh, woah oh oh
(ว้าว โอ โอ , ว้าว โอ โอ)
I crash into a wall
(ไอ คแร็ฌ อีนทุ อะ วอล)
Woah oh oh , Woah oh oh
(ว้าว โอ โอ , ว้าว โอ โอ)
there’s a ringing in my ears
(แดร์ ซา รีงอิง อิน มาย เอีย)
Woah oh oh, Woah oh oh
(ว้าว โอ โอ , ว้าว โอ โอ)
and it’s my wake up call
(แอ็นด อิทซ มาย เวค อัพ คอล)
Jesus gave me a wake up call
(จีสัซ เกฝ มี อะ เวค อัพ คอล)
oh
(โอ)
take this world with a grain of salt
(เทค ดีซ เวิลด วิฑ อะ กเรน อ็อฝ ซอลท)
Jesus gave me a wake up call
(จีสัซ เกฝ มี อะ เวค อัพ คอล)

” It’s 3 a.m. ” she said, ” Who are you, Matchbox 20? ”
(” อิทซ ที อะ เอ็ม ” ชี เซ็ด , ” ฮู อาร์ ยู , แมทบอค 20 “)
She said, ” Are you getting rest? ”
(ชี เซ็ด , ” อาร์ ยู เกดดดิ้ง เร็ซท “)
Sarcastic, I said ” Plenty ”
(ซาแคซทิค , ไอ เซ็ด ” พเลนทิ “)
” Don’t be a hypocrit. ”
(” ด้อนท์ บี อะ hypocrit “)
I asked ” What are you saying? ”
(ไอ อาซค ” ว็อท อาร์ ยู เซอิง “)
When you praise God, do you meant it?
(ฮเว็น ยู พเรส ก็อด , ดู ยู เม็นท ดิธ)
Are you sleeping when you’re praying?
(อาร์ ยู ซลีพพิง ฮเว็น ยัวร์ เพลยอิง)

Woah oh oh, Woah oh oh
(ว้าว โอ โอ , ว้าว โอ โอ)
so wreckless for all these years
(โซ เวรคเคดสฺ ฟอ ออล ฑิส เยีย)
Woah oh oh, Woah oh oh
(ว้าว โอ โอ , ว้าว โอ โอ)
I crash into a wall
(ไอ คแร็ฌ อีนทุ อะ วอล)
Woah oh oh, Woah oh oh
(ว้าว โอ โอ , ว้าว โอ โอ)
There’s a ringing in my ears
(แดร์ ซา รีงอิง อิน มาย เอีย)
and it’s my wake up call
(แอ็นด อิทซ มาย เวค อัพ คอล)
God gave me a wake up call
(ก็อด เกฝ มี อะ เวค อัพ คอล)
Take this world with a grain of salt
(เทค ดีซ เวิลด วิฑ อะ กเรน อ็อฝ ซอลท)
Jesus gave me a wake up call
(จีสัซ เกฝ มี อะ เวค อัพ คอล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Wake Up Call คำอ่านไทย Relient K

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น