เนื้อเพลง When Will I See You Again คำอ่านไทย Brian McKnight

Can’t believe the daily news
( แค็นท บิลีฝ เดอะ เดลิ นยู)
It’s mostly bad said but true
(อิทซ โมซทลิ แบ็ด เซ็ด บัท ทรู)
I realize so close the end, near
(ไอ รีแอะไลส โซ คโลส ดิ เอ็นด , เนีย)
The world is singing now so long
(เดอะ เวิลด อีส ซิงกิง เนา โซ ล็อง)
More weak than the days noar
(โม วีค แฑ็น เดอะ เด noar)
Lord we need you now
(ลอด วี นีด ยู เนา)

Lord you said that you would come
(ลอด ยู เซ็ด แดท ยู เวิด คัม)
And wipe away our tears, oh Lord
(แอ็นด ไวพ อะเว เอ๊า เทีย , โอ ลอด)
It’s been two thousand years since you were here
(อิทซ บีน ทู เธาแส็น เยีย ซินซ ยู เวอ เฮียร)

Lord you been gone, everythings go long
(ลอด ยู บีน กอน , เอ๊วี่ติง โก ล็อง)
Just like your seven year would do
(จัซท ไลค ยุร เซฝเอ็น เยีย เวิด ดู)
But Lord I still believe
(บัท ลอด ดาย ซทิล บิลีฝ)
You’re comin back for me
(ยัวร์ คัมอิน แบ็ค ฟอ มี)
To take me home to live with you
(ทู เทค มี โฮม ทู ไลฝ วิฑ ยู)
Waitin day and night, for you to grab the sky
(เว๊ทดิน เด แอ็นด ไนท , ฟอ ยู ทู กแร็บ เดอะ ซไค)
We’re comin to the end, tell me when
(เวีย คัมอิน ทู ดิ เอ็นด , เท็ล มี ฮเว็น)
Will I see you again, my Lord
(วิล ไอ ซี ยู อะเกน , มาย ลอด)
Tell me when, will I see you again
(เท็ล มี ฮเว็น , วิล ไอ ซี ยู อะเกน)

So many have no place to stay
(โซ เมนอิ แฮ็ฝ โน พเลซ ทู ซเท)
Children have no place to play
(ชีลดเร็น แฮ็ฝ โน พเลซ ทู พเล)
It’s against Lord prayer school
(อิทซ อะเกนซท ลอด พเรเออะ ซคูล)
I’m waiting for the day to come when
(แอม เวททิง ฟอ เดอะ เด ทู คัม ฮเว็น)
Every eyes see the sun till
(เอฝริ ไอ ซี เดอะ ซัน ทิล)
There I’m gonna do what I gotta do
(แดร์ แอม กอนนะ ดู ว็อท ไอ กอททะ ดู)

Lord you said that you would come
(ลอด ยู เซ็ด แดท ยู เวิด คัม)
And wipe away our tears, oh Lord
(แอ็นด ไวพ อะเว เอ๊า เทีย , โอ ลอด)
It’s been two thousand years since you were here
(อิทซ บีน ทู เธาแส็น เยีย ซินซ ยู เวอ เฮียร)

Lord you been gone, everythings go long
(ลอด ยู บีน กอน , เอ๊วี่ติง โก ล็อง)
Just like your seven year would do
(จัซท ไลค ยุร เซฝเอ็น เยีย เวิด ดู)
But Lord I still believe
(บัท ลอด ดาย ซทิล บิลีฝ)
You’re comin back for me
(ยัวร์ คัมอิน แบ็ค ฟอ มี)
To take me home to live with you
(ทู เทค มี โฮม ทู ไลฝ วิฑ ยู)
Waitin day and night, for you to grab the sky
(เว๊ทดิน เด แอ็นด ไนท , ฟอ ยู ทู กแร็บ เดอะ ซไค)
We’re comin to the end, tell me when
(เวีย คัมอิน ทู ดิ เอ็นด , เท็ล มี ฮเว็น)
Will I see you again, my Lord
(วิล ไอ ซี ยู อะเกน , มาย ลอด)
Tell me when, will I see you again
(เท็ล มี ฮเว็น , วิล ไอ ซี ยู อะเกน)

Tonight for us, wants be for
(ทุไนท ฟอ อัซ , ว็อนท บี ฟอ)
Sacrifice your life upon the cross
(แซคริไฟซ ยุร ไลฟ อุพอน เดอะ คร็อซ)
Oh Lord do you be comin in
(โอ ลอด ดู ยู บี คัมอิน อิน)
The new day sky
(เดอะ นยู เด ซไค)
Or will you arrive like ?? the night
(ออ วิล ยู แอะไรฝ ไลค เดอะ ไนท)

Lord you been gone, everythings go long
(ลอด ยู บีน กอน , เอ๊วี่ติง โก ล็อง)
Just like your seven year would do
(จัซท ไลค ยุร เซฝเอ็น เยีย เวิด ดู)
But Lord I still believe
(บัท ลอด ดาย ซทิล บิลีฝ)
You’re comin back for me
(ยัวร์ คัมอิน แบ็ค ฟอ มี)
To take me home to live with you
(ทู เทค มี โฮม ทู ไลฝ วิฑ ยู)
Waitin day and night, for you to grab the sky
(เว๊ทดิน เด แอ็นด ไนท , ฟอ ยู ทู กแร็บ เดอะ ซไค)
We’re comin to the end, tell me when
(เวีย คัมอิน ทู ดิ เอ็นด , เท็ล มี ฮเว็น)
Will I see you again, my Lord
(วิล ไอ ซี ยู อะเกน , มาย ลอด)
Tell me when, will I see you again
(เท็ล มี ฮเว็น , วิล ไอ ซี ยู อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When Will I See You Again คำอ่านไทย Brian McKnight

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น