เนื้อเพลง Dream Girl คำอ่านไทย Dave Matthews Band

Yeah, Ya, Yeah
( เย่ , ยา , เย่)
Yeah, Ya, Yeah Oh.
(เย่ , ยา , เย่ โอ)

Yeah… Hey, alright…
(เย่ เฮ , ออลไร๊ท)
[I] I would dig a hole all the way to China
([ ไอ ] ไอ เวิด ดิก อะ โฮล ออล เดอะ เว ทู ไชนะ)
unless of course I was there
(อันเลซ อ็อฝ โคซ ไอ วอส แดร์)
and I’d dig my way home.
(แอ็นด อาย ดิก มาย เว โฮม)
If by digging I could steal
(อิฟ ไบ ดีกกิง ไอ เคิด ซทีล)
The wind from the sails of the greedy men who ruled the world.
(เดอะ วินด ฟร็อม เดอะ เซล อ็อฝ เดอะ กรีดอิ เม็น ฮู รูล เดอะ เวิลด)
Still you’re my best friend
(ซทิล ยัวร์ มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
and after a good, good drunk
(แอ็นด อาฟเทอะ รา เกิด , เกิด ดรังค)
you and me wake up and make love
(ยู แอ็นด มี เวค อัพ แอ็นด เมค ลัฝ)
after a deep sleep where I was dreaming
(อาฟเทอะ รา ดีพ ซลีพ ฮแว ไอ วอส ดรีมมิง)
I was dreaming of a
(ไอ วอส ดรีมมิง อ็อฝ อะ)

Dream Girl
(ดรีม เกิล)
Dream Girl
(ดรีม เกิล)
Dream Girl [Yeah]
(ดรีม เกิล [ เย่ ])
Dream Girl
(ดรีม เกิล)

I was feeling like a creep as I watched you asleep
(ไอ วอส ฟีลอิง ไลค เก ครีพ แอ็ส ซาย ว็อช ยู อัซลีพ)
face down in the grass in the park in the middle of hot afternoon
(เฟซ เดาน อิน เดอะ กราซ ซิน เดอะ พาค อิน เดอะ มิ๊ดเดิ้ล อ็อฝ ฮ็อท แอฟเตอร์นูน)
Your top was untied and I thought how nice it’d be to follow the sweat down your spine.
(ยุร ท็อพ วอส อันไท แอ็นด ดาย ธอท เฮา ไน๊ซ์ อิทด บี ทู ฟอลโล เดอะ ซเว็ท เดาน ยุร ซไพน)
You’re like my best friend
(ยัวร์ ไลค มาย เบ็ซท ฟเร็นด)
Oh, after a good good drink
(โอ , อาฟเทอะ รา เกิด เกิด ดริงค)
you and me wake up and make love
(ยู แอ็นด มี เวค อัพ แอ็นด เมค ลัฝ)
after a deep sleep where I was dreaming
(อาฟเทอะ รา ดีพ ซลีพ ฮแว ไอ วอส ดรีมมิง)
I was dreaming of a
(ไอ วอส ดรีมมิง อ็อฝ อะ)

Dream Girl [yeah]
(ดรีม เกิล [ เย่ ])
Dream Girl
(ดรีม เกิล)
Dream Girl [yeah]
(ดรีม เกิล [ เย่ ])
Dream Girl
(ดรีม เกิล)

Caught by a wave my back to the ocean.
(คอท ไบ อะ เวฝ มาย แบ็ค ทู ดิ โอแฌ็น)
It knocks me off my feet and
(อิท น็อค มี ออฟฟ มาย ฟีท แอ็นด)
just as I find my footing
(จัซท แอ็ส ซาย ไฟนด มาย ฟูทอิง)
here you come again!
(เฮียร ยู คัม อะเกน !)

Dream girl, oh
(ดรีม เกิล , โอ)
Dream girl [mumble man]
(ดรีม เกิล [ มันเบอ แม็น ])
The deep end…
(เดอะ ดีพ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dream Girl คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น