เนื้อเพลง Song for You คำอ่านไทย Alexi Murdoch

So today I wrote a song for you
( โซ ทุเด ไอ โรท อะ ซ็อง ฟอ ยู)
Cause a day can get so long
(คอส อะ เด แค็น เก็ท โซ ล็อง)
And I know its hard to make it through
(แอ็นด ดาย โน อิทซ ฮาด ทู เมค อิท ธรู)
When you say there’s something wrong
(ฮเว็น ยู เซ แดร์ ซัมติง ร็อง)

So I’m trying to put it right
(โซ แอม ทไรอิง ทู พัท ดิธ ไรท)
Cause I want to love you with my heart
(คอส ไอ ว็อนท ทู ลัฝ ยู วิฑ มาย ฮาท)
All this trying has made me tight
(ออล ดีซ ทไรอิง แฮ็ส เมด มี ไทท)
And I don’t know even where to start
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ โน อีเฝ็น ฮแว ทู ซทาท)

Maybe that’s a start
(เมบี แด๊ท ซา ซทาท)

Cause you know its a simple game
(คอส ยู โน อิทซ ซา ซิ๊มเพิ่ล เกม)
That you play filling up your head with rain
(แดท ยู พเล ฟีลลิง อัพ ยุร เฮ็ด วิฑ เรน)
And you know you are hiding from your pain
(แอ็นด ยู โน ยู อาร์ ไฮดอิง ฟร็อม ยุร เพน)
In the way, in the way you say your name
(อิน เดอะ เว , อิน เดอะ เว ยู เซ ยุร เนม)

And I see you
(แอ็นด ดาย ซี ยู)
Hiding your face in your hands
(ไฮดอิง ยุร เฟซ อิน ยุร แฮ็นด)
Flying so you won’t land
(ฟไลอิง โซ ยู ว็อนท แล็นด)
You think no one understands
(ยู ธิงค โน วัน อันเดิซแทนด)
No one understands
(โน วัน อันเดิซแทนด)

So you hunch your shoulders and you shake your head
(โซ ยู ฮันช ยุร โฌลเดอะ แซน ยู เฌค ยุร เฮ็ด)
And your throat is aching but you swear
(แอ็นด ยุร ธโรท อีส เอคอิง บัท ยู ซแว)
No one hurts you, nothing could be sad
(โน วัน เฮิท ยู , นัธอิง เคิด บี แซ็ด)
Anyway you’re not here enough to care
(เอนอิเว ยัวร์ น็อท เฮียร อินัฟ ทู แค)

And you’re so tired you don’t sleep at night
(แอ็นด ยัวร์ โซ ไทร ยู ด้อนท์ ซลีพ แอ็ท ไนท)
As your heart is trying to mend
(แอ็ส ยุร ฮาท อีส ทไรอิง ทู เม็นด)
You keep it quiet but you think you might
(ยู คีพ อิท คไวเอ็ท บัท ยู ธิงค ยู ไมท)
Disappear before the end
(ดิแซ็พเพีย บิโฟ ดิ เอ็นด)

And it’s strange that you cannot find
(แอ็นด อิทซ ซทเรนจ แดท ยู แคนน็อท ไฟนด)
Any strength to even try
(เอนอิ ซทเร็งธ ทู อีเฝ็น ทไร)
To find a voice to speak your mind
(ทู ไฟนด อะ ฝอยซ ทู ซพีค ยุร ไมนด)
When you do, all you wanna do is cry
(ฮเว็น ยู ดู , ออล ยู วอนนา ดู อีส คไร)

Well maybe you should cry
(เว็ล เมบี ยู เชิด คไร)

And I see you hiding your face in your hands
(แอ็นด ดาย ซี ยู ไฮดอิง ยุร เฟซ อิน ยุร แฮ็นด)
Talking bout far-away lands
(ทอคอิง เบาท ฟา อะเว แล็นด)
You think no one understands
(ยู ธิงค โน วัน อันเดิซแทนด)
Listen to my hands
(ลิ๊สซึ่น ทู มาย แฮ็นด)

And all of this life
(แอ็นด ออล อ็อฝ ดีซ ไลฟ)
Moves around you
(มูฝ อะเรานด ยู)
For all that you claim
(ฟอ ออล แดท ยู คเลม)
You’re standing still
(ยัวร์ ซแทนดิง ซทิล)
You are moving too
(ยู อาร์ มูฝอิง ทู)
You are moving too
(ยู อาร์ มูฝอิง ทู)
You are moving too
(ยู อาร์ มูฝอิง ทู)
I will move you
(ไอ วิล มูฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Song for You คำอ่านไทย Alexi Murdoch

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น