เนื้อเพลง Never Gonna Happen คำอ่านไทย Lily Allen

I don’t wanna hurt you cause I don’t think it’s a virtue
( ไอ ด้อนท์ วอนนา เฮิท ยู คอส ไอ ด้อนท์ ธิงค อิทซ ซา เฝอชิว)
But you and I have come to our end
(บัท ยู แอ็นด ดาย แฮ็ฝ คัม ทู เอ๊า เอ็นด)
Believe me when I tell you that I never wanna see you again
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู แดท ไอ เนฝเวอะ วอนนา ซี ยู อะเกน)
And please can you stop calling cause it’s getting really boring
(แอ็นด พลีส แค็น ยู ซท็อพ คอลลิง คอส อิทซ เกดดดิ้ง ริแอ็ลลิ โบริง)
And I’ve told you I don’t want to be friends
(แอ็นด แอฝ โทลด ยู ไอ ด้อนท์ ว็อนท ทู บี ฟเร็นด)
Believe me when I tell you that I never wanna see you again
(บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เท็ล ยู แดท ไอ เนฝเวอะ วอนนา ซี ยู อะเกน)

How on earth could I be any more obvious?
(เฮา ออน เอิธ เคิด ดาย บี เอนอิ โม ออบเฝียซ)
It never really did and now it’s never gonna happen
(อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ดิด แอ็นด เนา อิทซ เนฝเวอะ กอนนะ แฮพเพ็น)
with the two of us
(วิฑ เดอะ ทู อ็อฝ อัซ)
I don’t understand what it is that you’re chasing after
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ว็อท ดิธ อีส แดท ยัวร์ เชซิง อาฟเทอะ)
But it makes me really sad to hear you sound so desperate
(บัท ดิธ เมค มี ริแอ็ลลิ แซ็ด ทู เฮีย ยู เซานด โซ เดซเพอะริท)
It just makes it harder
(อิท จัซท เมค ซิท อาณ์เดอ)

I can see how it’s confusing — it could be considered using
(ไอ แค็น ซี เฮา อิทซ ค็อนฟยูสอิง อิท เคิด บี ค็อนซีดเออะ ยูสซิง)
When I call you up straight out of the blue
(ฮเว็น นาย คอล ยู อัพ ซทเรท เอ้า อ็อฝ เดอะ บลู)
But I don’t understand what else a girl in my position’s to do
(บัท ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ว็อท เอ็ลซ อะ เกิล อิน มาย โพะสีฌอัน ทู ดู)
Now I know you feel betrayed but it’s been weeks since I got laid
(เนา ไอ โน ยู ฟีล บิทเร บัท อิทซ บีน วีค ซินซ ไอ ก็อท เลด)
This doesn’t mean that I don’t think you’re a fool
(ดีซ ดัสอินท มีน แดท ไอ ด้อนท์ ธิงค ยัวร์ อะ ฟูล)
But I don’t understand what else a girl in my position’s to do
(บัท ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ว็อท เอ็ลซ อะ เกิล อิน มาย โพะสีฌอัน ทู ดู)

How on earth
(เฮา ออน เอิธ)
could I be any more obvious?
(เคิด ดาย บี เอนอิ โม ออบเฝียซ)
It never really did
(อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ดิด)
and now it’s never gonna happen
(แอ็นด เนา อิทซ เนฝเวอะ กอนนะ แฮพเพ็น)
with the two of us
(วิฑ เดอะ ทู อ็อฝ อัซ)
I don’t understand
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด)
what it is that you’re chasing after
(ว็อท ดิธ อีส แดท ยัวร์ เชซิง อาฟเทอะ)
But it makes me really sad
(บัท ดิธ เมค มี ริแอ็ลลิ แซ็ด)
to hear you sound so desperate
(ทู เฮีย ยู เซานด โซ เดซเพอะริท)
It just makes it harder
(อิท จัซท เมค ซิท อาณ์เดอ)

I know it’s rather ugly
(ไอ โน อิทซ ราฑเออะ อักลิ)
cause I know that you still love me
(คอส ไอ โน แดท ยู ซทิล ลัฝ มี)
And this isn’t any kind of excuse
(แอ็นด ดีซ อีสซึ่น เอนอิ ไคนด อ็อฝ เอ็คซคยูซ)
I don’t love you, I don’t love you…
(ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู , ไอ ด้อนท์ ลัฝ ยู)

How on earth could I be any more obvious?
(เฮา ออน เอิธ เคิด ดาย บี เอนอิ โม ออบเฝียซ)
It never really did and now it’s never gonna happen
(อิท เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ดิด แอ็นด เนา อิทซ เนฝเวอะ กอนนะ แฮพเพ็น)
with the two of us
(วิฑ เดอะ ทู อ็อฝ อัซ)
I don’t understand what it is that you’re chasing after
(ไอ ด้อนท์ อันเดิซแทนด ว็อท ดิธ อีส แดท ยัวร์ เชซิง อาฟเทอะ)
But it makes me really sad to hear you sound so desperate
(บัท ดิธ เมค มี ริแอ็ลลิ แซ็ด ทู เฮีย ยู เซานด โซ เดซเพอะริท)
It just makes it harder
(อิท จัซท เมค ซิท อาณ์เดอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Never Gonna Happen คำอ่านไทย Lily Allen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น