เนื้อเพลง When I Look to The Sky คำอ่านไทย Train

When it rains it pours and opens doors
( ฮเว็น หนิด เรน ซิท โพ แซน โอเพ็น โด)
And floods the floors we thought would always keep us safe and dry
(แอ็นด ฟลัด เดอะ ฟโล วี ธอท เวิด ออลเว คีพ อัซ เซฟ แอ็นด ดไร)
And in the midst of sailing ships we sink our lips into the ones we love
(แอ็นด อิน เดอะ มิซท อ็อฝ เซลลิง ฌิพ วี ซิงค เอ๊า ลิพ อีนทุ ดิ วัน วี ลัฝ)
That have to say goodbye
(แดท แฮ็ฝ ทู เซ กู๊ดบาย)

And as I float along this ocean
(แอ็นด แอ็ส ซาย ฟโลท อะลอง ดีซ โอแฌ็น)
I can feel you like a notion that won’t seem to let me go
(ไอ แค็น ฟีล ยู ไลค เก โนฌัน แดท ว็อนท ซีม ทู เล็ท มี โก)

Cause when I look to the sky something tells me you’re here with me
(คอส ฮเว็น นาย ลุค ทู เดอะ ซไค ซัมติง เท็ล มี ยัวร์ เฮียร วิฑ มี)
And you make everything alright
(แอ็นด ยู เมค เอ๊วี่ติง ออลไร๊ท)
And when I feel like I’m lost something tells me you’re here with me
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟีล ไลค แอม ล็อซท ซัมติง เท็ล มี ยัวร์ เฮียร วิฑ มี)
And I can always find my way when you are here
(แอ็นด ดาย แค็น ออลเว ไฟนด มาย เว ฮเว็น ยู อาร์ เฮียร)

And every word I didn’t say that caught up in some busy day
(แอ็นด เอฝริ เวิด ดาย ดิ๊นอิน เซ แดท คอท อัพ อิน ซัม บีสอิ เด)
And every dance on the kitchen floor we didn’t dance before
(แอ็นด เอฝริ ดานซ ออน เดอะ คีชเอ็น ฟโล วี ดิ๊นอิน ดานซ บิโฟ)
And every sunset that we’ll miss I’ll wrap them all up in a kiss
(แอ็นด เอฝริ ซันเซส แดท เว็ล มิซ แอล แร็พ เฑ็ม ออล อัพ อิน อะ คิซ)
And pick you up in all of this when I sail away
(แอ็นด พิค ยู อัพ อิน ออล อ็อฝ ดีซ ฮเว็น นาย เซล อะเว)

Whether I am up or down or in or out or just plane overhead
(ฮเวทเออะ ไอ แอ็ม อัพ ออ เดาน ออ อิน ออ เอ้า ออ จัซท พเลน โอเฝอะเฮด)
Instead it just feels like it is impossible to fly
(อินซเทด ดิท จัซท ฟีล ไลค อิท อีส อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู ฟไล)
But with you I can spread my wings
(บัท วิฑ ยู ไอ แค็น ซพเร็ด มาย วิง)
to see me over everything that life may send me
(ทู ซี มี โอเฝอะ เอ๊วี่ติง แดท ไลฟ เม เซ็นด มี)
When I am hoping it won’t pass me by
(ฮเว็น นาย แอ็ม โฮพปิง อิท ว็อนท เพซ มี ไบ)

And when I feel like there is no one that will ever know me
(แอ็นด ฮเว็น นาย ฟีล ไลค แดร์ อีส โน วัน แดท วิล เอฝเออะ โน มี)
there you are to show me
(แดร์ ยู อาร์ ทู โฌ มี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง When I Look to The Sky คำอ่านไทย Train

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น