เนื้อเพลง Get On Your Feet คำอ่านไทย Gloria Estefan

You Say I Know It’s A Waste Of Time
( ยู เซ ไอ โน อิทซ ซา เวซท อ็อฝ ไทม)
There’s No Use Trying
(แดร์ โน ยูซ ทไรอิง)
So Scared That Life’s Gonna Pass You By
(โซ ซคา แดท ไลฟ กอนนะ เพซ ยู ไบ)
Your Spirit Dying
(ยุร ซพีริท ไดอิง)
Not Long Ago
(น็อท ล็อง อะโก)
I Could Feel Your Strength And Your Devotion
(ไอ เคิด ฟีล ยุร ซทเร็งธ แอ็นด ยุร ดิโฝฌัน)
What Was So Clear Is Now Overcast
(ว็อท วอส โซ คเลีย อีส เนา โอเฝอะคาซท)
With Mixed Emotions
(วิฑ มิคซ อิโมฌัน)
Deep In Your Heart Is The Answer
(ดีพ อิน ยุร ฮาท อีส ดิ อานเซอะ)
Find It I Know It Will Pull You Through
(ไฟนด ดิท ไอ โน อิท วิล พุล ยู ธรู)

Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)
Get Up And Make It Happen
(เก็ท อัพ แอ็นด เมค อิท แฮพเพ็น)
Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)
Stand Up And Take Some Action
(ซแท็นด อัพ แอ็นด เทค ซัม แอคฌัน)

I Think It’s True That We’ve All Been Through
(ไอ ธิงค อิทซ ทรู แดท หวีบ ออล บีน ธรู)
Some Nasty Weather
(ซัม นาซทิ เวฑเออะ)
Let’s Understand That We’re Here
(เล็ท อันเดิซแทนด แดท เวีย เฮียร)
To Handle Things Together
(ทู แฮ๊นเดิ้ล ธิง ทุเกฑเออะ)
You Gotta Keep Looking Onto Tomorrow
(ยู กอททะ คีพ ลุคอิง ออนทู ทุมอโร)
There’s So Much In Life
(แดร์ โซ มัช อิน ไลฟ)
That’s Meant For You
(แด๊ท เม็นท ฟอ ยู)

Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)
Get Up And Make It Happen
(เก็ท อัพ แอ็นด เมค อิท แฮพเพ็น)
Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)
Stand Up And Take Some Action
(ซแท็นด อัพ แอ็นด เทค ซัม แอคฌัน)
Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)
Don’t Stop Before It’s Over
(ด้อนท์ ซท็อพ บิโฟ อิทซ โอเฝอะ)
Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)
The Weight Is Off Your Shoulder
(เดอะ เวท อีส ออฟฟ ยุร โฌลเดอะ)

Get Up And Make It Happen
(เก็ท อัพ แอ็นด เมค อิท แฮพเพ็น)
Stand Up Stand Up Stand Up And Take Some Action
(ซแท็นด อัพ ซแท็นด อัพ ซแท็นด อัพ แอ็นด เทค ซัม แอคฌัน)
Gotta Get On Your Feet Yeah Yeah
(กอททะ เก็ท ออน ยุร ฟีท เย่ เย่)
Don’t Stop Before It’s Over
(ด้อนท์ ซท็อพ บิโฟ อิทซ โอเฝอะ)
Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)
The Weight Is Off Your Shoulder
(เดอะ เวท อีส ออฟฟ ยุร โฌลเดอะ)
Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)
Get Up Get Up Get Up And Make It Happen
(เก็ท อัพ เก็ท อัพ เก็ท อัพ แอ็นด เมค อิท แฮพเพ็น)
Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)
Stand Up Stand Up And Take Some Action
(ซแท็นด อัพ ซแท็นด อัพ แอ็นด เทค ซัม แอคฌัน)
Get On Your Feet
(เก็ท ออน ยุร ฟีท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Get On Your Feet คำอ่านไทย Gloria Estefan

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น