เนื้อเพลง I Don’t Know คำอ่านไทย Usher feat P. Diddy

[P. Diddy]
( [ พี ดิดดี้ ])
Check this out, yeah, yeah
(เช็ค ดีซ เอ้า , เย่ , เย่)
All my n*ggas take a walk with me
(ออล มาย เอ็น *ggas เทค เก วอค วิฑ มี)
You ain’t gotta holla – you can talk with me
(ยู เอน กอททะ ฮอลละ ยู แค็น ทอค วิฑ มี)
Just try to learn where my thoughts can be
(จัซท ทไร ทู เลิน ฮแว มาย ธอท แค็น บี)
And how I stack figures
(แอ็นด เฮา ไอ ซแท็ค ฟีกยุร)
Learn why I’m real – still that n*gga
(เลิน ฮไว แอม ริแอ็ล ซทิล แดท เอ็น *gga)
I get money I ain’t gotta do a crime
(ไอ เก็ท มันอิ ไอ เอน กอททะ ดู อะ คไรม)
Sh*t I hit dimes – what I need with a nine
(ฌะ *ที ไอ ฮิท ไดม ว็อท ไอ นีด วิฑ อะ ไนน)
Before y’all judge me – be clear
(บิโฟ ยอล จัจ มี บี คเลีย)
We got nothing but heat here, beware WE HERE
(วี ก็อท นัธอิง บัท ฮีท เฮียร , บิแว วี เฮียร)
What’s my name, got chicks twisted like
(ว็อท มาย เนม , ก็อท ชิค ทวิซท ไลค)
What’s my game?
(ว็อท มาย เกม)
Pimp things still the same
(พิมพ ธิง ซทิล เดอะ เซม)
I smash it, I don’t harass it
(ไอ ซแม็ฌ อิท , ไอ ด้อนท์ ฮะแรซ ซิท)
Ma’ I’m a baller I score and pass it
(มา แอม มา บอลเลอไอ ซโค แอ็นด เพซ ซิท)
Feel me, still be filthy
(ฟีล มี , ซทิล บี ฟีลธิ)
If making hits is a crime, I plead guilty
(อิฟ เมคอิง ฮิท ซิส ซา คไรม , ไอ พลีด กีลทิ)
And this is what we came do
(แอ็นด ดีซ ซิส ว็อท วี เคม ดู)
Party, Diddy, Usher – game is through, come on
(พาทิ , ดิดดี้ , อัฌเออะ เกม อีส ธรู , คัมมอน)

[Usher]
([ อัฌเออะ ])
It’s right around eleven o’clock
(อิทซ ไรท อะเรานด อิเลฝเอ็น โอคล็อก)
One of your girls just called
(วัน อ็อฝ ยุร เกิล จัซท คอล)
Asked you how you look, are you ready?
(อาซค ยู เฮา ยู ลุค , อาร์ ยู เรดอิ)
You tell her you look hot
(ยู เท็ล เฮอ ยู ลุค ฮ็อท)
Not to worry at all
(น็อท ทู เวอริ แอ็ท ดอร์)
N*ggas will be shook – y’all doin’ it heavy
(เอ็น *ggas วิล บี ฌุค ยอล โดย หนิด เฮฝอิ)
She;s telling you she might change
(ชี ; เอส เทลลิง ยู ชี ไมท เชนจ)
But you tell her not to
(บัท ยู เท็ล เฮอ น็อท ทู)
She know that she looks stunning
(ชี โน แดท ชี ลุค ซทันนิง)
It’ll be fine
(อิว บี ไฟน)
The club will be full of game
(เดอะ คลับ วิล บี ฟูล อ็อฝ เกม)
But none of that has got’chu
(บัท นัน อ็อฝ แดท แฮ็ส gotchu)
Me – I think you’re running
(มี ไอ ธิงค ยัวร์ รันนิง)
Cause I’m the one
(คอส แอม ดิ วัน)

I don’t know what you came to do girl
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม ทู ดู เกิล)
What you came to do tonight
(ว็อท ยู เคม ทู ดู ทุไนท)
But I came to party, oh
(บัท ไอ เคม ทู พาทิ , โอ)
I don’t know what you came to do girl
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม ทู ดู เกิล)
What you came to do tonight
(ว็อท ยู เคม ทู ดู ทุไนท)
But I came to party, oh
(บัท ไอ เคม ทู พาทิ , โอ)

You’re probably thinking to yourself
(ยัวร์ พรอบอับลิ ติ้งกิง ทู ยุรเซลฟ)
What’s the occasion?
(ว็อท ดิ อ็อคเคฉัน)
And believe me girl I don’t do sex for fun
(แอ็นด บิลีฝ มี เกิล ไอ ด้อนท์ ดู เซ็คซ ฟอ ฟัน)
The perfect gentleman in every situation
(เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เจนเทิลแมนอิน เอฝริ ซิชิวเอฌัน)
And the only thing that’s missing – is the one
(แอ็นด ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท มีซซิง อีส ดิ วัน)
Is it you?
(อีส ซิท ยู)

I don’t know what you came to do girl
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม ทู ดู เกิล)
What you came to do tonight
(ว็อท ยู เคม ทู ดู ทุไนท)
But I came to party, oh
(บัท ไอ เคม ทู พาทิ , โอ)
I don’t know what you came to do girl
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม ทู ดู เกิล)
What you came to do tonight
(ว็อท ยู เคม ทู ดู ทุไนท)
But I came to party, oh
(บัท ไอ เคม ทู พาทิ , โอ)

Sing it
(ซิง อิท)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
Ghetto girls
(เกทโท เกิล)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
Suburban girls
(ซะเบอแบ็น เกิล)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
International girls – smell me?
(อินเทอะแนฌอะแน็ล เกิล ซเม็ล มี)
[La, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
Ghetto girls
(เกทโท เกิล)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
Suburban girls
(ซะเบอแบ็น เกิล)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
International girls – smell me?
(อินเทอะแนฌอะแน็ล เกิล ซเม็ล มี)
[La, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])

Had to take the time
(แฮ็ด ทู เทค เดอะ ไทม)
To open up your mind
(ทู โอเพ็น อัพ ยุร ไมนด)
That’s exactly what you are – open
(แด๊ท เอ็กแสคทลิ ว็อท ยู อาร์ โอเพ็น)
Look at the mesmorizing grind
(ลุค แกท เดอะ mesmorizings ไกรนด)
She should be a crime
(ชี เชิด บี อะ คไรม)
Damn baby you’re a star
(แด็ม เบบิ ยัวร์ อะ ซทา)
You’re smoking
(ยัวร์ สโมคกิ้ง)

You’re probably thinking to yourself
(ยัวร์ พรอบอับลิ ติ้งกิง ทู ยุรเซลฟ)
What’s the occasion?
(ว็อท ดิ อ็อคเคฉัน)
And believe me girl I don’t do sex for fun
(แอ็นด บิลีฝ มี เกิล ไอ ด้อนท์ ดู เซ็คซ ฟอ ฟัน)
The perfect gentleman in every situation
(เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท เจนเทิลแมนอิน เอฝริ ซิชิวเอฌัน)
And the only thing that’s missing – is the one
(แอ็นด ดิ โอ๊นลี่ ธิง แด๊ท มีซซิง อีส ดิ วัน)
Is it you?
(อีส ซิท ยู)

I don’t know what you came to do girl
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม ทู ดู เกิล)
What you came to do tonight
(ว็อท ยู เคม ทู ดู ทุไนท)
But I came to party, oh
(บัท ไอ เคม ทู พาทิ , โอ)
I don’t know what you came to do girl
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม ทู ดู เกิล)
What you came to do tonight
(ว็อท ยู เคม ทู ดู ทุไนท)
But I came to party, oh
(บัท ไอ เคม ทู พาทิ , โอ)

Sing it
(ซิง อิท)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
Ghetto girls
(เกทโท เกิล)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
Suburban girls
(ซะเบอแบ็น เกิล)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
International girls – smell me?
(อินเทอะแนฌอะแน็ล เกิล ซเม็ล มี)
[La, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
Ghetto girls
(เกทโท เกิล)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
Suburban girls
(ซะเบอแบ็น เกิล)
[La, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา ])
International girls – smell me?
(อินเทอะแนฌอะแน็ล เกิล ซเม็ล มี)
[La, la, la, la, la]
([ ลา , ลา , ลา , ลา , ลา ])

It’s real serious
(อิทซ ริแอ็ล ซีเรียซ)
You’re so fine girl
(ยัวร์ โซ ไฟน เกิล)
At the end of the day – I’m going home with you
(แอ็ท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เด แอม โกอิ้ง โฮม วิฑ ยู)

I don’t know what you came to do girl
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม ทู ดู เกิล)
What you came to do tonight
(ว็อท ยู เคม ทู ดู ทุไนท)
But I came to party, oh
(บัท ไอ เคม ทู พาทิ , โอ)
I don’t know what you came to do girl
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ยู เคม ทู ดู เกิล)
What you came to do tonight
(ว็อท ยู เคม ทู ดู ทุไนท)
But I came to party, oh
(บัท ไอ เคม ทู พาทิ , โอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Don’t Know คำอ่านไทย Usher feat P. Diddy

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น