เนื้อเพลง L.A. Woman คำอ่านไทย The Doors

Well, I just got into town about an hour ago
( เว็ล , ไอ จัซท ก็อท อีนทุ ทาวน์ อะเบาท แอน เอาร อะโก)
Took a look around, see which way the wind blow
(ทุค กา ลุค อะเรานด , ซี ฮวิช เว เดอะ วินด บโล)
With a little girl in a Hollywood bungalow [change]
(วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล อิน อะ ฮอลิวูด บังกะโล [ เชนจ ])
are the lucky like a little lady in The City of Lights [change]
(อาร์ เดอะ ลัคคิ ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ อิน เดอะ ซีทอิ อ็อฝ ไลท [ เชนจ ])
Or just another lost angel…City of Night
(ออ จัซท แอะนัธเออะ ล็อซท เอนเจล ซีทอิ อ็อฝ ไนท)
City of Night, City of Night, City of Night, woo, c’mon
(ซีทอิ อ็อฝ ไนท , ซีทอิ อ็อฝ ไนท , ซีทอิ อ็อฝ ไนท , วู , ซีมอน)
L.A. Woman, L.A. Woman
(แอล อะ วูมเอิน , แอล อะ วูมเอิน)
L.A. Woman Sunday afternoon
(แอล อะ วูมเอิน ซันดิ แอฟเตอร์นูน)
L.A. Woman Sunday afternoon
(แอล อะ วูมเอิน ซันดิ แอฟเตอร์นูน)
L.A. Woman Sunday afternoon
(แอล อะ วูมเอิน ซันดิ แอฟเตอร์นูน)
Drive thru your suburbs
(ดไรฝ ธรู ยุร ซับเอิบ)
Into your blues, into your blues, yeah
(อีนทุ ยุร บลู , อีนทุ ยุร บลู , เย่)
Into your blue-blue Blues
(อีนทุ ยุร บลู บลู บลู)
Into your blues, ohh, yeah
(อีนทุ ยุร บลู , โอ้ , เย่)
I see your hair is burnin’
(ไอ ซี ยุร แฮ อีส เบินนิน)
Hills are filled with fire
(ฮิล แซร์ ฟิล วิฑ ไฟร)
If they say I never loved you
(อิฟ เด เซ ไอ เนฝเวอะ ลัฝ ยู)
You know they are a liar
(ยู โน เด อาร์ อะ ไลเออะ)
Drivin’ down your freeways
(ดรายวิน เดาน ยุร ฟรีเวย์)
Midnite alleys roam
(Midnite แอลลิ โรม)
Cops in cars, the topless bars
(ค็อพ ซิน คา , เดอะ ทอพพิดสฺ บา)
Never saw a woman…
(เนฝเวอะ ซอ อะ วูมเอิน)
So alone, so alone
(โซ อะโลน , โซ อะโลน)
So alone, so alone
(โซ อะโลน , โซ อะโลน)
Motel Money Murder Madness
(โมะเทล มันอิ เมอเดอะ แมดเน็ซ)
Let’s change the mood from glad to sadness
(เล็ท เชนจ เดอะ มูด ฟร็อม กแล็ด ทู แซดเน็ซ)
Mr. Mojo Risin’, Mr. Mojo Risin’
(มีซเทอะ โมโจ้ รายซิน , มีซเทอะ โมโจ้ รายซิน)
Mr. Mojo Risin’, Mr. Mojo Risin’
(มีซเทอะ โมโจ้ รายซิน , มีซเทอะ โมโจ้ รายซิน)
Got to keep on risin’
(ก็อท ทู คีพ ออน รายซิน)
Mr. Mojo Risin’, Mr. Mojo Risin’
(มีซเทอะ โมโจ้ รายซิน , มีซเทอะ โมโจ้ รายซิน)
Mojo Risin’, gotta Mojo Risin’
(โมโจ้ รายซิน , กอททะ โมโจ้ รายซิน)
Mr. Mojo Risin’, gotta keep on risin’
(มีซเทอะ โมโจ้ รายซิน , กอททะ คีพ ออน รายซิน)
Risin’, risin’
(รายซิน , รายซิน)
Gone risin’, risin’
(กอน รายซิน , รายซิน)
I’m gone risin’, risin’
(แอม กอน รายซิน , รายซิน)
I gotta risin’, risin’
(ไอ กอททะ รายซิน , รายซิน)
Well, risin’, risin’
(เว็ล , รายซิน , รายซิน)
I gotta, wooo, yeah, risin’
(ไอ กอททะ , วู , เย่ , รายซิน)
Woah, ohh yeah
(ว้าว , โอ้ เย่)
Well, I just got into town about an hour ago
(เว็ล , ไอ จัซท ก็อท อีนทุ ทาวน์ อะเบาท แอน เอาร อะโก)
Took a look around, see which way the wind blow
(ทุค กา ลุค อะเรานด , ซี ฮวิช เว เดอะ วินด บโล)
With a little girl in a Hollywood bungalow [change]
(วิฑ อะ ลิ๊ทเทิ่ล เกิล อิน อะ ฮอลิวูด บังกะโล [ เชนจ ])
Oh you were like a little lady in The City of Lights [change]
(โอ ยู เวอ ไลค เก ลิ๊ทเทิ่ล เลดิ อิน เดอะ ซีทอิ อ็อฝ ไลท [ เชนจ ])
Or just another lost angel…City of Night
(ออ จัซท แอะนัธเออะ ล็อซท เอนเจล ซีทอิ อ็อฝ ไนท)
City of Night, City of Night, City of Night, woah, c’mon
(ซีทอิ อ็อฝ ไนท , ซีทอิ อ็อฝ ไนท , ซีทอิ อ็อฝ ไนท , ว้าว , ซีมอน)
L.A. Woman, L.A. Woman
(แอล อะ วูมเอิน , แอล อะ วูมเอิน)
L.A. Woman, your my woman
(แอล อะ วูมเอิน , ยุร มาย วูมเอิน)
Little L.A. Woman, Little L.A. Woman
(ลิ๊ทเทิ่ล แอล อะ วูมเอิน , ลิ๊ทเทิ่ล แอล อะ วูมเอิน)
L.A. L.A. Woman Woman
(แอล อะ แอล อะ วูมเอิน วูมเอิน)
L.A. Woman c’mon
(แอล อะ วูมเอิน ซีมอน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง L.A. Woman คำอ่านไทย The Doors

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น