เนื้อเพลง First of The Gang to Die คำอ่านไทย Morrissey

You have never been in love, Until you have seen the stars, reflect in the reservoirs
( ยู แฮ็ฝ เนฝเวอะ บีน อิน ลัฝ , อันทีล ยู แฮ็ฝ ซีน เดอะ ซทา , ริฟเลคท อิน เดอะ เรสเอิฝวา)
And you have never been in love, Until you have seen the dawn rise, behind the home for the blind
(แอ็นด ยู แฮ็ฝ เนฝเวอะ บีน อิน ลัฝ , อันทีล ยู แฮ็ฝ ซีน เดอะ ดอน ไรส , บิไฮนด เดอะ โฮม ฟอ เดอะ บไลนด)

We are the pretty, petty thieves, And you’re standing on our streets
(วี อาร์ เดอะ พรีททิ , เพททิ ธีฝ , แอ็นด ยัวร์ ซแทนดิง ออน เอ๊า ซทรีท)
Where Hector was the first of the gang with a gun in his hand
(ฮแว เฮคเทอะ วอส เดอะ เฟิซท อ็อฝ เดอะ แก็ง วิฑ อะ กัน อิน ฮิส แฮ็นด)
And the first to do time, the first of the gang to die, Oh my
(แอ็นด เดอะ เฟิซท ทู ดู ไทม , เดอะ เฟิซท อ็อฝ เดอะ แก็ง ทู ได , โอ มาย)
Hector was the first of the gang with a gun in his hand
(เฮคเทอะ วอส เดอะ เฟิซท อ็อฝ เดอะ แก็ง วิฑ อะ กัน อิน ฮิส แฮ็นด)
And the first to do time, the first of the gang to die, Oh my
(แอ็นด เดอะ เฟิซท ทู ดู ไทม , เดอะ เฟิซท อ็อฝ เดอะ แก็ง ทู ได , โอ มาย)

You have never been in love, Until you’ve seen the sunlight thrown, Over smashed human bone
(ยู แฮ็ฝ เนฝเวอะ บีน อิน ลัฝ , อันทีล ยู๊ฟ ซีน เดอะ ซันไลท์ ธโรน , โอเฝอะ ซแม็ฌ ฮยูแม็น บอน)

We are the pretty, petty thieves, And you’re standing on our streets
(วี อาร์ เดอะ พรีททิ , เพททิ ธีฝ , แอ็นด ยัวร์ ซแทนดิง ออน เอ๊า ซทรีท)
Where Hector was the first of the gang with a gun in his hand
(ฮแว เฮคเทอะ วอส เดอะ เฟิซท อ็อฝ เดอะ แก็ง วิฑ อะ กัน อิน ฮิส แฮ็นด)
And the first to do time, the first of the gang to die, Such a silly boy
(แอ็นด เดอะ เฟิซท ทู ดู ไทม , เดอะ เฟิซท อ็อฝ เดอะ แก็ง ทู ได , ซัช อะ ซีลลิ บอย)
Hector was the first of the gang with a gun in his hand
(เฮคเทอะ วอส เดอะ เฟิซท อ็อฝ เดอะ แก็ง วิฑ อะ กัน อิน ฮิส แฮ็นด)
And the bullet in his gullet and the first lost lad to go under the sod
(แอ็นด เดอะ บูลเล็ท อิน ฮิส กัลเล็ท แอ็นด เดอะ เฟิซท ล็อซท แล็ด ทู โก อันเดอะ เดอะ ซ็อด)

And he stole from the rich and the poor and not very rich and the very poor
(แอ็นด ฮี ซโทล ฟร็อม เดอะ ริช แอ็นด เดอะ พูร แอ็นด น็อท เฝริ ริช แอ็นด เดอะ เฝริ พูร)
And he stole our hearts away
(แอ็นด ฮี ซโทล เอ๊า ฮาท อะเว)
He stole our hearts away, He stole our hearts away
(ฮี ซโทล เอ๊า ฮาท อะเว , ฮี ซโทล เอ๊า ฮาท อะเว)
He stole our hearts away, He stole our hearts away
(ฮี ซโทล เอ๊า ฮาท อะเว , ฮี ซโทล เอ๊า ฮาท อะเว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง First of The Gang to Die คำอ่านไทย Morrissey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น