เนื้อเพลง Drink, Swear, Steal and Lie คำอ่านไทย Kenny Chesney

[Verse 1]
( [ เฝิซ วัน ])
I was 12 when Daddy said to me
(ไอ วอส 12 ฮเว็น แดดดิ เซ็ด ทู มี)
” don’t take to drinking boy that road don’t lead nowhere ”
(” ด้อนท์ เทค ทู ดริงคิง บอย แดท โรด ด้อนท์ เล็ด โนแวร์ “)
And don’t you ever let me hear you swear [don’t you dare]
(แอ็นด ด้อนท์ ยู เอฝเออะ เล็ท มี เฮีย ยู ซแว [ ด้อนท์ ยู แด ])
He told me stealin is a lazy mans way
(ฮี โทลด มี สติลลิน อีส ซา เลสิ แม็น เว)
Something for nothin’ leaves you held in place
(ซัมติง ฟอ นอทติน ลีฝ ยู เฮ็ลด อิน พเลซ)
So don’t lie, then you can look the whole world in the eye
(โซ ด้อนท์ ไล , เด็น ยู แค็น ลุค เดอะ โฮล เวิลด อิน ดิ ไอ)
But since I met you, girl I’m breakin every rule
(บัท ซินซ ไอ เม็ท ยู , เกิล แอม เบรกกิ้น เอฝริ รูล)
I must confess I’m just a backstabbin’ fool
(ไอ มัซท ค็อนเฟซ แอม จัซท ดา backstabbin ฟูล)

[Chorus]
([ โครัซ ])
I wanna drink from your loving cup
(ไอ วอนนา ดริงค ฟร็อม ยุร ลัฝอิง คัพ)
Swear I’ll never give you up
(ซแว แอล เนฝเวอะ กิฝ ยู อัพ)
Steal all your kisses underneath the moon
(ซทีล ออล ยุร คีสเซซ อันเดอะนีธ เดอะ มูน)
I wanna lie here close to you
(ไอ วอนนา ไล เฮียร คโลส ทู ยู)
Look at what you make me do
(ลุค แกท ว็อท ยู เมค มี ดู)
Darling you’re the reason why
(ดาลิง ยัวร์ เดอะ รี๊ซั่น ฮไว)
I drink swear steal and lie
(ไอ ดริงค ซแว ซทีล แอ็นด ไล)

[Verse 2]
([ เฝิซ ทู ])
Last night I threw away my 12-step book
(ลาซท ไนท ไอ ธรู อะเว มาย 12 ซเท็พ เบิค)
I finally faced the fact that I am hooked on you
(ไอ ไฟแน็ลลิ เฟซ เดอะ แฟ็คท แดท ไอ แอ็ม ฮุค ออน ยู)
There’s nothing more that I can do [ain’t no use]
(แดร์ นัธอิง โม แดท ไอ แค็น ดู [ เอน โน ยูซ ])
Cause every time I see your angel face
(คอส เอฝริ ไทม ไอ ซี ยุร เอนเจล เฟซ)
My anger disappears without a trace, I swear
(มาย แองเกอะ ดิแซ็พเพีย วิเฑาท ดา เทร๊ซ , ไอ ซแว)
Girl I admit I haven’t got a prayer [I don’t care]
(เกิล ไอ แอ็ดมีท ไอ แฮฟเวน ก็อท ดา พเรเออะ [ ไอ ด้อนท์ แค ])
I know you’ve seen exactly how i was raised
(ไอ โน ยู๊ฟ ซีน เอ็กแสคทลิ เฮา ไอ วอส เรส)
But heaven help me honey, I ain’t changing my ways
(บัท เฮฝเอ็น เฮ็ลพ มี ฮันอิ , ไอ เอน เช้งจิ้นส มาย เว)

[Chorus x2]
([ โครัซ x2 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Drink, Swear, Steal and Lie คำอ่านไทย Kenny Chesney

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น