เนื้อเพลง Make Up Your Mind คำอ่านไทย Theory of A Deadman

Make up your mind and I’ll make up mine
( เมค อัพ ยุร ไมนด แอ็นด แอล เมค อัพ ไมน)
Don’t worry about me, I’ll be fine
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท มี , แอล บี ไฟน)
Those words that you said to me, why wasn’t I listening?
(โฑส เวิด แดท ยู เซ็ด ทู มี , ฮไว วอสซึ้น ไอ ลิเซินนิง)
I wish I hadn’t met you at all, I started thinking
(ไอ วิฌ ไอ แฮดอินท เม็ท ยู แอ็ท ดอร์ , ไอ ซทาท ติ้งกิง)
I’ll sit back and relax and wait for the morning
(แอล ซิท แบ็ค แอ็นด ริแลคซ แอ็นด เวท ฟอ เดอะ มอนิง)

We’ll wake up, we’ll make up and do this for the last time
(เว็ล เวค อัพ , เว็ล เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
We’ll wake up, we’ll make up and do this for the last time
(เว็ล เวค อัพ , เว็ล เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
If we break up, we’ll wind up losing both of our minds
(อิฟ วี บเรค อัพ , เว็ล วินด อัพ โรซิง โบธ อ็อฝ เอ๊า ไมนด)
So wake up, let’s make up and do this for the last time
(โซ เวค อัพ , เล็ท เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)

Make up your mind and I’ll make up mine
(เมค อัพ ยุร ไมนด แอ็นด แอล เมค อัพ ไมน)
Don’t worry about me, I’ll be fine
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท มี , แอล บี ไฟน)
The last time you yelled at me I swore that I heard you say
(เดอะ ลาซท ไทม ยู เย็ล แอ็ท มี ไอ ซโว แดท ไอ เฮิด ยู เซ)
I wish I hadn’t met you at all, I started thinking
(ไอ วิฌ ไอ แฮดอินท เม็ท ยู แอ็ท ดอร์ , ไอ ซทาท ติ้งกิง)
I’l sit back and relax and wait for the morning
(แอล ซิท แบ็ค แอ็นด ริแลคซ แอ็นด เวท ฟอ เดอะ มอนิง)

We’ll wake up, we’ll make up and do this for the last time
(เว็ล เวค อัพ , เว็ล เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
We’ll wake up, we’ll make up and do this for the last time
(เว็ล เวค อัพ , เว็ล เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
If we break up, we’ll wind up losing both of our minds
(อิฟ วี บเรค อัพ , เว็ล วินด อัพ โรซิง โบธ อ็อฝ เอ๊า ไมนด)
So wake up, let’s make up and do this for the last time
(โซ เวค อัพ , เล็ท เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)

When will we make up, will we break up?
(ฮเว็น วิล วี เมค อัพ , วิล วี บเรค อัพ)
[Let’s wake up, let’s wake up, let’s wake up]
([ เล็ท เวค อัพ , เล็ท เวค อัพ , เล็ท เวค อัพ ])
Yeah
(เย่)

Make up your mind and I’ll make up mine
(เมค อัพ ยุร ไมนด แอ็นด แอล เมค อัพ ไมน)
Don’t worry about me, I’ll be fine
(ด้อนท์ เวอริ อะเบาท มี , แอล บี ไฟน)
Those words that you said to me, why wasn’t I listening?
(โฑส เวิด แดท ยู เซ็ด ทู มี , ฮไว วอสซึ้น ไอ ลิเซินนิง)
I wish I hadn’t met you at all, I started thinking
(ไอ วิฌ ไอ แฮดอินท เม็ท ยู แอ็ท ดอร์ , ไอ ซทาท ติ้งกิง)

We’ll wake up, we’ll make up and do this for the last time
(เว็ล เวค อัพ , เว็ล เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
We’ll wake up, we’ll make up and do this for the last time
(เว็ล เวค อัพ , เว็ล เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
If we break up, we’ll wind up losing both of our minds
(อิฟ วี บเรค อัพ , เว็ล วินด อัพ โรซิง โบธ อ็อฝ เอ๊า ไมนด)
So wake up, let’s make up and do this for the last time
(โซ เวค อัพ , เล็ท เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
Let’s wake up, let’s make up and do this
(เล็ท เวค อัพ , เล็ท เมค อัพ แอ็นด ดู ดีซ)
for the last time
(ฟอ เดอะ ลาซท ไทม)
If we break up, we’ll wind up losing both of our minds
(อิฟ วี บเรค อัพ , เว็ล วินด อัพ โรซิง โบธ อ็อฝ เอ๊า ไมนด)
Let’s wake up, let’s make up
(เล็ท เวค อัพ , เล็ท เมค อัพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Make Up Your Mind คำอ่านไทย Theory of A Deadman

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น