เนื้อเพลง Pitiful คำอ่านไทย Blindside

as I recall when my stomach turned
( แอ็ส ซาย ริคอล ฮเว็น มาย ซทัมแอ็ค เทิน)
and I was hiding away from myself
(แอ็นด ดาย วอส ไฮดอิง อะเว ฟร็อม ไมเซลฟ)
away from you
(อะเว ฟร็อม ยู)
like nothing but something was terribly wrong
(ไลค นัธอิง บัท ซัมติง วอส เทริบลิ ร็อง)
and I admit that I was only waiting for the right time [right time]
(แอ็นด ดาย แอ็ดมีท แดท ไอ วอส โอ๊นลี่ เวททิง ฟอ เดอะ ไรท ไทม [ ไรท ไทม ])
right moment for you to look away
(ไรท โมเม็นท ฟอ ยู ทู ลุค อะเว)
though you never did I pretended for a while
(โธ ยู เนฝเวอะ ดิด ดาย พริเทนด ฟอ รา ฮไวล)
so I could walk where I don’t belong
(โซ ไอ เคิด วอค ฮแว ไอ ด้อนท์ บิลอง)

I remember every word you said
(ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ เวิด ยู เซ็ด)
come back in time come back
(คัม แบ็ค อิน ไทม คัม แบ็ค)
and I remember I was too beaten
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ ไอ วอส ทู บีทน)
pitiful so pitiful
(พีทอิฟุล โซ พีทอิฟุล)

but I know as they hammered those nails
(บัท ไอ โน แอ็ส เด แฮมเมอะ โฑส เนล)
into your beautiful hands
(อีนทุ ยุร บยูทิฟุล แฮ็นด)
your eyes they tried to search for mine
(ยุร ไอ เด ทไร ทู เซิช ฟอ ไมน)
but I look away
(บัท ไอ ลุค อะเว)
now your eyes are the only thing that can save me
(เนา ยุร ไอ แซร์ ดิ โอ๊นลี่ ธิง แดท แค็น เซฝ มี)
I’m still afraid of them piercin’
(แอม ซทิล อัฟเรด อ็อฝ เฑ็ม piercin)
you break into my prison
(ยู บเรค อีนทุ มาย พริ๊ซั่น)
just pretended for a while
(จัซท พริเทนด ฟอ รา ฮไวล)
my soul is sad and I walk away
(มาย โซล อีส แซ็ด แอ็นด ดาย วอค อะเว)

I remember every word you said
(ไอ ริเมมเบอะ เอฝริ เวิด ยู เซ็ด)
come back in time come back
(คัม แบ็ค อิน ไทม คัม แบ็ค)
and I remember I was too beaten
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ ไอ วอส ทู บีทน)
pitiful so pitiful
(พีทอิฟุล โซ พีทอิฟุล)

pitiful
(พีทอิฟุล)
pitiful
(พีทอิฟุล)
pitiful
(พีทอิฟุล)
pitiful
(พีทอิฟุล)
so pitiful
(โซ พีทอิฟุล)

and I remember every word you said
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เอฝริ เวิด ยู เซ็ด)
but this time I won’t look away
(บัท ดีซ ไทม ไอ ว็อนท ลุค อะเว)
and I remember every word you said
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เอฝริ เวิด ยู เซ็ด)
and this time I won’t look away
(แอ็นด ดีซ ไทม ไอ ว็อนท ลุค อะเว)

and I remember every word you said
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เอฝริ เวิด ยู เซ็ด)
come back in time come back
(คัม แบ็ค อิน ไทม คัม แบ็ค)
and I remember I was so beaten
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ ไอ วอส โซ บีทน)
pitiful so pitiful
(พีทอิฟุล โซ พีทอิฟุล)

and I remember every word you said [pitiful]
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ เอฝริ เวิด ยู เซ็ด [ พีทอิฟุล ])
come back in time come back [pitiful]
(คัม แบ็ค อิน ไทม คัม แบ็ค [ พีทอิฟุล ])
and I remember I was too beaten [pitiful]
(แอ็นด ดาย ริเมมเบอะ ไอ วอส ทู บีทน [ พีทอิฟุล ])
pitiful so pitiful
(พีทอิฟุล โซ พีทอิฟุล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pitiful คำอ่านไทย Blindside

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น