เนื้อเพลง Government Hooker คำอ่านไทย Lady Gaga

We had our night
( วี แฮ็ด เอ๊า ไนท)
Our real nature,
(เอ๊า ริแอ็ล เนเชอะ ,)
No more time to decide,
(โน โม ไทม ทู ดิไซด ,)
Let it climb, let it ignite
(เล็ท ดิธ คไลม , เล็ท ดิธ อิกไนท)

I can be cool
(ไอ แค็น บี คูล)
I can be anything
(ไอ แค็น บี เอนอิธิง)
I’ll be your everything
(แอล บี ยุร เอ๊วี่ติง)
Just touch me baby
(จัซท ทั๊ช มี เบบิ)

Hooker
(ฮุคเคอ)
Hooker
(ฮุคเคอ)
Government Hooker
(กัฝเอินเม็นท ฮุคเคอ)

[that girl better turn around]
([ แดท เกิล เบทเทอะ เทิน อะเรานด ])
[get her on the ground]
([ เก็ท เฮอ ออน เดอะ กเรานด ])
[that girl better turn around]
([ แดท เกิล เบทเทอะ เทิน อะเรานด ])
[get down]
([ เก็ท เดาน ])

Government Hooker, hooker
(กัฝเอินเม็นท ฮุคเคอ , ฮุคเคอ)
She wrote her heart prayer
(ชี โรท เฮอ ฮาท พเรเออะ)
Pull the trigger off
(พุล เดอะ ทรีกเกอะ ออฟฟ)
And shape sounds of her sister
(แอ็นด เฌพ เซานด อ็อฝ เฮอ ซีซเทอะ)

I’m gonna drink my tears tonight
(แอม กอนนะ ดริงค มาย เทีย ทุไนท)
I’m gonna drink my tears and cry
(แอม กอนนะ ดริงค มาย เทีย แซน คไร)
Cause I know you love me baby
(คอส ไอ โน ยู ลัฝ มี เบบิ)

Government Hooker, Hooker,
(กัฝเอินเม็นท ฮุคเคอ , ฮุคเคอ ,)
Heart to heart prayer,
(ฮาท ทู ฮาท พเรเออะ ,)
She faked pulling the trigger
(ชี เฟค พลูลิง เดอะ ทรีกเกอะ)
Daddy, mommy has made a crigger
(แดดดิ , มอมมิ แฮ็ส เมด อะ crigger)

Hooker
(ฮุคเคอ)
Hooker
(ฮุคเคอ)
Government Hooker
(กัฝเอินเม็นท ฮุคเคอ)

[that girl better turn around]
([ แดท เกิล เบทเทอะ เทิน อะเรานด ])
[get her on the ground]
([ เก็ท เฮอ ออน เดอะ กเรานด ])
[that girl better turn around]
([ แดท เกิล เบทเทอะ เทิน อะเรานด ])
[get down]
([ เก็ท เดาน ])

I’m gonna drink my tears tonight
(แอม กอนนะ ดริงค มาย เทีย ทุไนท)
I’m gonna drink my tears and cry
(แอม กอนนะ ดริงค มาย เทีย แซน คไร)
Cause I know you love me baby
(คอส ไอ โน ยู ลัฝ มี เบบิ)

Put your hands on me
(พัท ยุร แฮ็นด ออน มี)
John F. Kennedy
(จอน เอฟ เคนนีดี)
I’ll make you squeal baby
(แอล เมค ยู ซควีล เบบิ)

Love, Love
(ลัฝ , ลัฝ)
The placenta you were born
(เดอะ พละเซนทะ ยู เวอ บอน)
And now you strove
(แอ็นด เนา ยู ซทโรฝ)
The sex is good, invite your mates
(เดอะ เซ็คซ อีส เกิด , อินไฝท ยุร เมท)

Government Hooker, hooker
(กัฝเอินเม็นท ฮุคเคอ , ฮุคเคอ)
She wrote her heart prayer
(ชี โรท เฮอ ฮาท พเรเออะ)
Pull the trigger off
(พุล เดอะ ทรีกเกอะ ออฟฟ)
And shape sounds of her sister
(แอ็นด เฌพ เซานด อ็อฝ เฮอ ซีซเทอะ)

I’m gonna drink my tears tonight
(แอม กอนนะ ดริงค มาย เทีย ทุไนท)
I’m gonna drink my tears and cry
(แอม กอนนะ ดริงค มาย เทีย แซน คไร)
Cause I know you love me baby
(คอส ไอ โน ยู ลัฝ มี เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Government Hooker คำอ่านไทย Lady Gaga

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น