เนื้อเพลง Hark! The Herald Angels Sing คำอ่านไทย Mariah Carey

Hark! The herald angels sing
( ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด เอนเจล ซิง)
Glory to the new born King
(กโลริ ทู เดอะ นยู บอน คิง)
Peace on earth and mercy mild
(พีซ ออน เอิธ แอ็นด เมอซิ ไมลด)
God and sinners reconciled
(ก็อด แอ็นด ซีนเนอะ เรคอ็อนไซล)
Joyful all ye nations rise
(จอยฟุล ออล ยี เนฌัน ไรส)
Join the triumph of the skies
(จอยน เดอะ ทไรอัมฟ อ็อฝ เดอะ สกาย)
With angelic host proclaim
(วิฑ แอ็นเจลอิค โฮซท พโระคเลม)
Christ is born in Bethlehem
(คไรซท อีส บอน อิน เบธลิเอ็ม)
Hark! The herald angels sing
(ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด เอนเจล ซิง)
Glory to the new born King
(กโลริ ทู เดอะ นยู บอน คิง)
To the new born King
(ทู เดอะ นยู บอน คิง)

In Excelsis Deo
(อิน Excelsis Deo)
Gloria…
(โกวเรีย)
In Excelsis Deo
(อิน Excelsis Deo)

Hark! The herald angels sing
(ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด เอนเจล ซิง)
Glory to the new born King
(กโลริ ทู เดอะ นยู บอน คิง)
Peace on earth and mercy mild
(พีซ ออน เอิธ แอ็นด เมอซิ ไมลด)
God and sinners reconciled
(ก็อด แอ็นด ซีนเนอะ เรคอ็อนไซล)
Joyful all ye nations rise
(จอยฟุล ออล ยี เนฌัน ไรส)
Join the triumph of the skies
(จอยน เดอะ ทไรอัมฟ อ็อฝ เดอะ สกาย)
With angelic host proclaim
(วิฑ แอ็นเจลอิค โฮซท พโระคเลม)
Christ is born in Bethlehem
(คไรซท อีส บอน อิน เบธลิเอ็ม)
Hark! The herald angels sing
(ฮาค ! เดอะ เฮแร็ลด เอนเจล ซิง)
Glory to the new born King
(กโลริ ทู เดอะ นยู บอน คิง)
To the new born King
(ทู เดอะ นยู บอน คิง)

In Excelsis Deo
(อิน Excelsis Deo)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hark! The Herald Angels Sing คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น