เนื้อเพลง Machine คำอ่านไทย Static-X

I see your bleeding dark side
( ไอ ซี ยุร บรีดดิ้ง ดาค ไซด)
I feel your angry heart
(ไอ ฟีล ยุร แองกริ ฮาท)
Reveals forbidden places
(ริฝิล ฟอร์บีดเดน พเลซ)
more monster yet alive
(โม มอนซเทอะ เย็ท อะไลฝ)
no faith
(โน เฟธ)
changing into something less than human
(เช้งจิ้นส อีนทุ ซัมติง เลซ แฑ็น ฮยูแม็น)
no longer part of this
(โน ลองเงอ พาท อ็อฝ ดีซ)
the influence
(ดิ อีนฟลวนซ)
changing into something less than human
(เช้งจิ้นส อีนทุ ซัมติง เลซ แฑ็น ฮยูแม็น)
no longer part of this machine
(โน ลองเงอ พาท อ็อฝ ดีซ มะฌีน)
no mind
(โน ไมนด)
changing into something less than human
(เช้งจิ้นส อีนทุ ซัมติง เลซ แฑ็น ฮยูแม็น)
no longer part of this
(โน ลองเงอ พาท อ็อฝ ดีซ)
It’s chemical
(อิทซ เคมอิแค็ล)
changing into something less than human
(เช้งจิ้นส อีนทุ ซัมติง เลซ แฑ็น ฮยูแม็น)
no longer part of this machine
(โน ลองเงอ พาท อ็อฝ ดีซ มะฌีน)

Get into my hidden demon
(เก็ท อีนทุ มาย ฮีดดน ดีมัน)
Get out of my swollen head
(เก็ท เอ้า อ็อฝ มาย ซโวลเล็น เฮ็ด)
Shines down on blackened faces
(ไฌน เดาน ออน บแล็คเค็น เฟซ)
Changing at your expense
(เช้งจิ้นส แอ็ท ยุร เอ็คซเพนซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Machine คำอ่านไทย Static-X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น