เนื้อเพลง Before It Explodes คำอ่านไทย Bruno Mars

It’s not a question of love,
( อิทซ น็อท ดา คเวซชัน อ็อฝ ลัฝ ,)
Cause our love has never changed.
(คอส เอ๊า ลัฝ แฮ็ส เนฝเวอะ เชนจ)
But all the little things keep piling up,
(บัท ดอร์ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง คีพ พลายลิง อัพ ,)
And life keeps getting in the way.
(แอ็นด ไลฟ คีพ เกดดดิ้ง อิน เดอะ เว)

Don’t make this harder than it is,
(ด้อนท์ เมค ดีซ อาณ์เดอ แฑ็น หนิด อีส ,)
We both knew it’d come to this.
(วี โบธ นยู อิทด คัม ทู ดีซ)
Better now than in a year,
(เบทเทอะ เนา แฑ็น อิน อะ เยีย ,)
With lots of tears,
(วิฑ ล็อท อ็อฝ เทีย ,)
And we both hate eachother.
(แอ็นด วี โบธ เฮท อี๊ดชาเดอ)
The fuse has already left,
(เดอะ ฟยูส แฮ็ส ออลเรดอิ เล็ฟท ,)
So how about a final kiss?
(โซ เฮา อะเบาท ดา ไฟแน็ล คิซ)
And just let it go
(แอ็นด จัซท เล็ท ดิธ โก)

Stop the madness,
(ซท็อพ เดอะ แมดเน็ซ ,)
Before it explodes!
(บิโฟ อิท เอ็คซพโลด !)
Before it’s out of our control.
(บิโฟ อิทซ เอ้า อ็อฝ เอ๊า ค็อนทโรล)
Let’s stop the madness,
(เล็ท ซท็อพ เดอะ แมดเน็ซ ,)
Before it explodes!
(บิโฟ อิท เอ็คซพโลด !)
We gotta let it go,
(วี กอททะ เล็ท ดิธ โก ,)
Before it all explodes.
(บิโฟ อิท ดอร์ เอ็คซพโลด)

Some things we won’t understand,
(ซัม ธิง วี ว็อนท อันเดิซแทนด ,)
And we’re both so tired of being misunderstood.
(แอ็นด เวีย โบธ โซ ไทร อ็อฝ บีอิง มิซันเดิซทูด)
So let’s just turn and walk away,
(โซ เล็ท จัซท เทิน แอ็นด วอค อะเว ,)
And hold on to what was good.
(แอ็นด โฮลด ออน ทู ว็อท วอส เกิด)

Don’t make this harder than it is,
(ด้อนท์ เมค ดีซ อาณ์เดอ แฑ็น หนิด อีส ,)
We both knew it’d come to this.
(วี โบธ นยู อิทด คัม ทู ดีซ)
Better now than in a year,
(เบทเทอะ เนา แฑ็น อิน อะ เยีย ,)
With lots of tears,
(วิฑ ล็อท อ็อฝ เทีย ,)
And we both hate eachother.
(แอ็นด วี โบธ เฮท อี๊ดชาเดอ)
The fuse has already left,
(เดอะ ฟยูส แฮ็ส ออลเรดอิ เล็ฟท ,)
So how about a final kiss?
(โซ เฮา อะเบาท ดา ไฟแน็ล คิซ)
And just let it go
(แอ็นด จัซท เล็ท ดิธ โก)

Stop the madness,
(ซท็อพ เดอะ แมดเน็ซ ,)
Before it explodes!
(บิโฟ อิท เอ็คซพโลด !)
Before it’s out of our control.
(บิโฟ อิทซ เอ้า อ็อฝ เอ๊า ค็อนทโรล)
Let’s stop the madness,
(เล็ท ซท็อพ เดอะ แมดเน็ซ ,)
Before it explodes!
(บิโฟ อิท เอ็คซพโลด !)
We gotta let it go,
(วี กอททะ เล็ท ดิธ โก ,)
Before it all explodes.
(บิโฟ อิท ดอร์ เอ็คซพโลด)

Before it explodes!
(บิโฟ อิท เอ็คซพโลด !)
Before it’s out of our control.
(บิโฟ อิทซ เอ้า อ็อฝ เอ๊า ค็อนทโรล)
Let’s stop the madness,
(เล็ท ซท็อพ เดอะ แมดเน็ซ ,)
Before it explodes!
(บิโฟ อิท เอ็คซพโลด !)
We gotta let it go,
(วี กอททะ เล็ท ดิธ โก ,)
Before it all explodes.
(บิโฟ อิท ดอร์ เอ็คซพโลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Before It Explodes คำอ่านไทย Bruno Mars

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น