เนื้อเพลง Meet My Maker คำอ่านไทย Good Charlotte

I’ll meet my maker tonight
( แอล มีท มาย เมคเออะ ทุไนท)

So this is it
(โซ ดีซ ซิส อิท)
This is my life
(ดีซ ซิส มาย ไลฟ)
This is my time
(ดีซ ซิส มาย ไทม)
It’s ending tonight
(อิทซ เอนดิง ทุไนท)
I made my mistakes
(ไอ เมด มาย มิซเทค)
I tried to live right
(ไอ ทไร ทู ไลฝ ไรท)
Stepped out of the darkness into the light
(สตอปชฺ เอ้า อ็อฝ เดอะ ดาคเน็ซ อีนทุ เดอะ ไลท)
And when I’m gone
(แอ็นด ฮเว็น แอม กอน)
Will they remember
(วิล เด ริเมมเบอะ)
Will they mourn
(วิล เด โมน)
Will they move on
(วิล เด มูฝ ออน)
When my sad songs for lonely son
(ฮเว็น มาย แซ็ด ซ็อง ฟอ โลนลิ ซัน)
His time has come his life is done
(ฮิส ไทม แฮ็ส คัม ฮิส ไลฟ อีส ดัน)

And tonight
(แอ็นด ทุไนท)
We’ll celebrate the end
(เว็ล เซลอิบเรท ดิ เอ็นด)
Of this life
(อ็อฝ ดีซ ไลฟ)
And we’ll sing
(แอ็นด เว็ล ซิง)
Yeah, yeah, yeah , yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Whhooaa aaooohh
(Whhooaa aaooohh)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)

With open arms
(วิฑ โอเพ็น อาม)
This is the way
(ดีซ ซิส เดอะ เว)
The way I’ll meet my maker tonight
(เดอะ เว แอล มีท มาย เมคเออะ ทุไนท)

And on my grave
(แอ็นด ออน มาย กแรฝ)
What will it say?
(ว็อท วิล อิท เซ)
Here lies another soul that was saved
(เฮียร ไล แอะนัธเออะ โซล แดท วอส เซฝ)
So please don’t cry
(โซ พลีส ด้อนท์ คไร)
Just sleep at night
(จัซท ซลีพ แอ็ท ไนท)
And I will wait on the other side
(แอ็นด ดาย วิล เวท ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)

And tonight
(แอ็นด ทุไนท)
we’ll celebrate the end
(เว็ล เซลอิบเรท ดิ เอ็นด)
Of this life
(อ็อฝ ดีซ ไลฟ)
And we’ll sing
(แอ็นด เว็ล ซิง)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Whooaahh ooohhh
(Whooaahh โอ้)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
This is a night
(ดีซ ซิส ซา ไนท)

With open arms
(วิฑ โอเพ็น อาม)
This is the way
(ดีซ ซิส เดอะ เว)
The way I’ll meet my maker tonight
(เดอะ เว แอล มีท มาย เมคเออะ ทุไนท)

And tonight
(แอ็นด ทุไนท)
We’ll celebrate the end
(เว็ล เซลอิบเรท ดิ เอ็นด)
Of this life
(อ็อฝ ดีซ ไลฟ)
And we’ll sing
(แอ็นด เว็ล ซิง)
Yeah, yeah, yeah, yeah
(เย่ , เย่ , เย่ , เย่)

Whooaaa ooohh
(ว้าวววว อู้)
It’s alright
(อิทซ ออลไร๊ท)
This is a night I again
(ดีซ ซิส ซา ไนท ไอ อะเกน)

With open arms
(วิฑ โอเพ็น อาม)
This is the way
(ดีซ ซิส เดอะ เว)
The way I’ll meet my maker tonight
(เดอะ เว แอล มีท มาย เมคเออะ ทุไนท)

Whhoooaaa oohhh [x6]
(Whhoooaaa อู้ [ x6 ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Meet My Maker คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น