เนื้อเพลง So Close, So Far คำอ่านไทย Hoobastank

I wake up all alone, somewhere unfamiliar.
( ไอ เวค อัพ ออล อะโลน , ซัมแวร์ อันฟะมีลเยอะ)
Been gone so many days, I’m losing count.
(บีน กอน โซ เมนอิ เด , แอม โรซิง เคานท)
When I think of home, I see your face.
(ฮเว็น นาย ธิงค อ็อฝ โฮม , ไอ ซี ยุร เฟซ)
I know I have to wait…
(ไอ โน ไอ แฮ็ฝ ทู เวท)

[Chorus]
([ โครัซ ])
So close, yet so far
(โซ คโลส , เย็ท โซ ฟา)
It’s tearing me apart
(อิทซ แทริง มี อะพาท)
What I would do to be there with you
(ว็อท ไอ เวิด ดู ทู บี แดร์ วิฑ ยู)
So close yet so far
(โซ คโลส เย็ท โซ ฟา)
It’s tearing me apart
(อิทซ แทริง มี อะพาท)
What I would do to be back with you
(ว็อท ไอ เวิด ดู ทู บี แบ็ค วิฑ ยู)

I miss hearing your laughter
(ไอ มิซ เฮียริง ยุร ลาฟเทอะ)
And all the little things
(แอ็นด ออล เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล ธิง)
Forgotten what it’s like to hold you
(ฟอร์กอทเดน ว็อท อิทซ ไลค ทู โฮลด ยู)
Cause where I am right now so unforgiving
(คอส ฮแว ไอ แอ็ม ไรท เนา โซ unforgivings)
It’s numbing everything
(อิทซ นัมบิง เอ๊วี่ติง)

So close, yet so far
(โซ คโลส , เย็ท โซ ฟา)
It’s tearing me apart
(อิทซ แทริง มี อะพาท)
What I would do to be there with you
(ว็อท ไอ เวิด ดู ทู บี แดร์ วิฑ ยู)
So close yet so far
(โซ คโลส เย็ท โซ ฟา)
It’s tearing me apart
(อิทซ แทริง มี อะพาท)
What I would do to be back with you
(ว็อท ไอ เวิด ดู ทู บี แบ็ค วิฑ ยู)

So promise
(โซ พรอมอิซ)
No matter how long it takes for me to get back to you
(โน แมทเทอะ เฮา ล็อง อิท เทค ฟอ มี ทู เก็ท แบ็ค ทู ยู)
You’ll wait for me.
(โยว เวท ฟอ มี)

I Promise
(ไอ พรอมอิซ)
No matter how far away I go I’ll come back for you
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา อะเว ไอ โก แอล คัม แบ็ค ฟอ ยู)
Just wait and see
(จัซท เวท แอ็นด ซี)

I miss being at home
(ไอ มิซ บีอิง แอ็ท โฮม)
I miss your face
(ไอ มิซ ยุร เฟซ)
Don’t think I can wait…
(ด้อนท์ ธิงค ไอ แค็น เวท)

We’re So close, yet so far
(เวีย โซ คโลส , เย็ท โซ ฟา)
It’s tearing me apart
(อิทซ แทริง มี อะพาท)
What I would do to be there with you
(ว็อท ไอ เวิด ดู ทู บี แดร์ วิฑ ยู)
So close yet so far
(โซ คโลส เย็ท โซ ฟา)
It’s tearing me apart
(อิทซ แทริง มี อะพาท)
What I would do to be back with you
(ว็อท ไอ เวิด ดู ทู บี แบ็ค วิฑ ยู)

I promise,
(ไอ พรอมอิซ ,)
It’s tearing me apart
(อิทซ แทริง มี อะพาท)
No matter how far away I go I’ll come back for you
(โน แมทเทอะ เฮา ฟา อะเว ไอ โก แอล คัม แบ็ค ฟอ ยู)
I promise
(ไอ พรอมอิซ)
Its tearing me apart
(อิทซ แทริง มี อะพาท)
What I would do-
(ว็อท ไอ เวิด ดู)
What I would do-
(ว็อท ไอ เวิด ดู)
What I would do to be there with you
(ว็อท ไอ เวิด ดู ทู บี แดร์ วิฑ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Close, So Far คำอ่านไทย Hoobastank

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น