เนื้อเพลง The End of the World คำอ่านไทย Pet Shop Boys

Floods of tears and doors slamming
( ฟลัด อ็อฝ เทีย แซน โด สแลมมิ้ง)
Stamping feet across the landing
(Stampings ฟีท อัครอซ เดอะ แลนดิง)
Because of your obligation
(บิคอส อ็อฝ ยุร ออบลิเกฌัน)
To stay home and fight
(ทู ซเท โฮม แอ็นด ไฟท)
Sitting down to a composition
(ซีททิง เดาน ทู อะ คอมโพะสีฌอัน)
Test the limits of your inhibition
(เท็ซท เดอะ ลีมอิท อ็อฝ ยุร อินฮิบีฌอัน)
If the phone hasn’t rung by midnight
(อิฟ เดอะ โฟน แฮ็ซท รัง ไบ มิดไนท์)
It’s over tonight
(อิทซ โอเฝอะ ทุไนท)

If someone tried, you’d realise
(อิฟ ซัมวัน ทไร , ยูต รีโอราย)
It’s just a boy or a girl
(อิทซ จัซท ดา บอย ออ รา เกิล)
It’s not the end of the world
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)

Piles of toast and broken promises
(ไพล อ็อฝ โทซท แอ็นด บโรเค็น พรอมอิซ)
Among the books and pens and reading glasses
(อะมัง เดอะ เบิค แซน เพ็น แซน รีดอิง กลาซซิส)
It seems there’s no escape from the humdrum
(อิท ซีม แดร์ โน เอ็ซเคพ ฟร็อม เดอะ ฮัมดรัม)
It’s over and done
(อิทซ โอเฝอะ แอ็นด ดัน)

If someone tried, you’d realise
(อิฟ ซัมวัน ทไร , ยูต รีโอราย)
It’s just a boy or a girl
(อิทซ จัซท ดา บอย ออ รา เกิล)
It’s not the end of the world
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
If someone cried, you’d sympathise
(อิฟ ซัมวัน คไร , ยูต sympathise)
It’s just a boy or a girl
(อิทซ จัซท ดา บอย ออ รา เกิล)
It’s not the end of the world
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)

At midnight in desperation
(แอ็ท มิดไนท์ อิน เดซเพอะเรฌัน)
Imagine total teenage destruction
(อิแมจอิน โทแท็ล ทีนเอจ ดิซทรัคฌัน)

The Prophets all predicted extinction
(เดอะ พรอฟเอ็ท ซอร์ พริดีคท เอ็คซทีงฌัน)
The Virgin spoke in apparitions
(เดอะ เฝอจิน ซโพค อิน แอพะรีฌอัน)
And if it all came to pass now
(แอ็นด อิฟ อิท ดอร์ เคม ทู เพซ เนา)
You feel we’d all deserve it somehow
(ยู ฟีล เว็ด ออล ดิเสิฝ อิท ซัมฮาว)

But if someone tried [you’d realise]
(บัท อิฟ ซัมวัน ทไร [ ยูต รีโอราย ])
You’d realise [and sympathise]
(ยูต รีโอราย [ แอ็นด sympathise ])
It’s just a boy or a girl
(อิทซ จัซท ดา บอย ออ รา เกิล)
It’s not the end of the world
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
If someone cried [you’d sympathise]
(อิฟ ซัมวัน คไร [ ยูต sympathise ])
You’d sympathise [and realise]
(ยูต sympathise [ แอ็นด รีโอราย ])
It’s just a boy or a girl
(อิทซ จัซท ดา บอย ออ รา เกิล)
It’s not the end of the world
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด อ็อฝ เดอะ เวิลด)
It’s not the end
(อิทซ น็อท ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The End of the World คำอ่านไทย Pet Shop Boys

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น