เนื้อเพลง N.E. Heart Break คำอ่านไทย New Edition

In store signing autographs at the mall
( อิน ซโท ซายนิง ออโทะกรัฟ แอ็ท เดอะ มอล)
Next in line was a fly girl standing tall
(เน็คซท อิน ไลน วอส ซา ฟไล เกิล ซแทนดิง ทอล)
Signed my name and said give me a call baby ya know
(ไซน มาย เนม แอ็นด เซ็ด กิฝ มี อะ คอล เบบิ ยา โน)

the girl screamed and fainted panic on the floor
(เดอะ เกิล ซครีม แอ็นด เฟนท แพนอิค ออน เดอะ ฟโล)
The body gaurd pulled us the back door
(เดอะ บอดอิ gaurd พุล อัซ เดอะ แบ็ค โด)
I never saw her anymore- it was an in-store heartbreak
(ไอ เนฝเวอะ ซอ เฮอ แอนนี่มอ อิท วอส แอน อิน ซโท ฮาร์ทเบรก)

Live at five interview for Channel 2
(ไลฝ แอ็ท ไฟฝ อีนเทิฝยู ฟอ แชนเน็ล ทู)
Saw a cutie thought she was on the T.V. cre
(ซอ อะ คิวดี ธอท ชี วอส ออน เดอะ ที วี cre)
She said after the show [I’ll be waiting for you] cool
(ชี เซ็ด อาฟเทอะ เดอะ โฌ [ แอล บี เวททิง ฟอ ยู ] คูล)
After the show she got into the car and what a scence
(อาฟเทอะ เดอะ โฌ ชี ก็อท อีนทุ เดอะ คา แอ็นด ว็อท ดา scence)
Her dad was the driver of the limosuine
(เฮอ แด็ด วอส เดอะ ดไรฝเออะ อ็อฝ เดอะ limosuine)
I didn’t know she was only thirteen
(ไอ ดิ๊นอิน โน ชี วอส โอ๊นลี่ เธอทีน)
It was a young girl heartbreak
(อิท วอส ซา ยัง เกิล ฮาร์ทเบรก)

People think we don’t get lonely
(พี๊เพิ่ล ธิงค วี ด้อนท์ เก็ท โลนลิ)
But we’re far away from home
(บัท เวีย ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
One minute 20,000 people
(วัน มินยูท 20 , 000 พี๊เพิ่ล)
But then they go home, we’re alone
(บัท เด็น เด โก โฮม , เวีย อะโลน)

It’s off to another city
(อิทซ ออฟฟ ทู แอะนัธเออะ ซีทอิ)
Where everybody knows my name
(ฮแว เอวี่บอดี้ โน มาย เนม)
But when I meet that perfect honey
(บัท ฮเว็น นาย มีท แดท เพ๊อร์เฟ็คท ฮันอิ)
Is it me she wants or is it my fame
(อีส ซิท มี ชี ว็อนท ออ อีส ซิท มาย เฟม)

Girlies and groupies and parties all night
(เกิลอิ แซน กรูพพี แซน พาร์ที ซอร์ ไนท)
Is the life that can lead you to a N.E. heartbreak
(อีส เดอะ ไลฟ แดท แค็น เล็ด ยู ทู อะ เอ็น อี ฮาร์ทเบรก)
From city to city our friends and our fans
(ฟร็อม ซีทอิ ทู ซีทอิ เอ๊า ฟเร็นด แซน เอ๊า แฟน)
they’re the ones who can keep us from having
(เดรว ดิ วัน ฮู แค็น คีพ อัซ ฟร็อม แฮฝวิ่ง)
N.E. heartbreak
(เอ็น อี ฮาร์ทเบรก)

Center stage N.E. was groovin’
(เซนเทอะ ซเทจ เอ็น อี วอส กรูฝวิน)
The beatwas hard
(เดอะ beatwas ฮาด)
And the girlies were movin’
(แอ็นด เดอะ เกิลอิ เวอ มูฝวิน)
There she was third row center coolin’
(แดร์ ชี วอส เธิด เรา เซนเทอะ coolin)
She was cold
(ชี วอส โคลด)

Last note of the last song
(ลาซท โนท อ็อฝ เดอะ ลาซท ซ็อง)
House lights up they came on
(เฮาซ ไลท อัพ เด เคม ออน)
When I looked she was gone
(ฮเว็น นาย ลุค ชี วอส กอน)
It was a 3rd row heartbreak
(อิท วอส ซา 3rd เรา ฮาร์ทเบรก)

People think our life is easy
(พี๊เพิ่ล ธิงค เอ๊า ไลฟ อีส อีสอิ)
cause they think we’ve got it made
(คอส เด ธิงค หวีบ ก็อท ดิธ เมด)
But we’re living underpressure
(บัท เวีย ลีฝอิง underpressure)
Just to be on top
(จัซท ทู บี ออน ท็อพ)
And to give the best that we can give you
(แอ็นด ทู กิฝ เดอะ เบ็ซท แดท วี แค็น กิฝ ยู)
And to never let you down
(แอ็นด ทู เนฝเวอะ เล็ท ยู เดาน)
We’ll keep strivin’ for perfection
(เว็ล คีพ strivin ฟอ เพอะเฟคฌัน)
N.E. heartbreak is coming to your town
(เอ็น อี ฮาร์ทเบรก อีส คัมอิง ทู ยุร ทาวน์)

Beware of N.E. heartbreak
(บิแว อ็อฝ เอ็น อี ฮาร์ทเบรก)
Spreading fast and there’s no cure
(สเพรดติง ฟัซท แอ็นด แดร์ โน คิวเร)
No need to run from heartache
(โน นีด ทู รัน ฟร็อม ฮาทเทค)
It’s gonna get you, get you for sure
(อิทซ กอนนะ เก็ท ยู , เก็ท ยู ฟอ ฌุร)

Called up my girl and said
(คอล อัพ มาย เกิล แอ็นด เซ็ด)
Meet me on the tour
(มีท มี ออน เดอะ ทัวร์)
I got a suite cold chillin’ on the 50th floior
(ไอ ก็อท ดา ซวีท โคลด ชิลลินออน เดอะ 50th floior)
And I’ll leave your ticket at the door
(แอ็นด แอล ลีฝ ยุร ทีคเคท แอ็ท เดอะ โด)
And baby don’t forget the pumps
(แอ็นด เบบิ ด้อนท์ เฟาะเกท เดอะ พัมพ)

She lost her backstage pass and the room key
(ชี ล็อซท เฮอ แบคสเตจ เพซ แซน เดอะ รุม คี)
Then got stopped by hotel security
(เด็น ก็อท สต๊อปพฺ ไบ โฮเทล ซิคยูริทิ)
And I spent the whole night lonely
(แอ็นด ดาย ซเพ็นท เดอะ โฮล ไนท โลนลิ)
And it was a hotel heartbreak
(แอ็นด ดิท วอส ซา โฮเทล ฮาร์ทเบรก)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง N.E. Heart Break คำอ่านไทย New Edition

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น