เนื้อเพลง Cowboy คำอ่านไทย Kid Rock

[Cowboy cowboy]
( [ แควบอย แควบอย ])

Well I’m a’ packin up my game and I’m a head out west
(เว็ล แอม มา แพคกิน อัพ มาย เกม แอ็นด แอม มา เฮ็ด เอ้า เว็ซท)
Where real women come equipped scripts and fake breasts
(ฮแว ริแอ็ล วีมเอิน คัม อิควีพท ซคริพท แซน เฟค บเร็ซท)
Find a nest in the hills
(ไฟนด อะ เน็ซท อิน เดอะ ฮิล)
Chill like Flynt
(ชิล ไลค Flynt)
Buy an old drop-top
(ไบ แอน โอลด ดร็อพ ท็อพ)
Find a spot to pimp
(ไฟนด อะ สพอท ทู พิมพ)

Then I’m a’ Kid Rock it up and down ya’ block
(เด็น แอม มา คิด ร็อค อิท อัพ แอ็นด เดาน ยา บล็อค)
With a bottle of scotch and watch lots a crotch
(วิฑ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ ซค็อช แอ็นด ว็อช ล็อท ซา ครอตชฺ)
Buy a yacht with a flag sayin ” Chillin’ the most ”
(ไบ อะ ย็อท วิฑ อะ ฟแล็ก เซย์อิน ” ชิลลินเดอะ โมซท “)
Then rock that b*tch up and down the coast
(เด็น ร็อค แดท บี *tch อัพ แอ็นด เดาน เดอะ โคซท)

Give a toast to the sun
(กิฝ อะ โทซท ทู เดอะ ซัน)
Drink with the stars
(ดริงค วิฑ เดอะ ซทา)
Get thrown in the mix
(เก็ท ธโรน อิน เดอะ มิคซ)
And tossed out a’ bars
(แอ็นด ท็อซ เอ้า ดา บา)

Sift to Tiajuana
(ซิฟท ทู Tiajuana)
I wanna roam
(ไอ วอนนา โรม)
Find motown telephones and come back home
(ไฟนด โมททาว เทลอิโฟน แซน คัม แบ็ค โฮม)

Start an escort service for all the right reasons
(ซทาท แอน เอซคอท เซอฝิซ ฟอ ออล เดอะ ไรท รี๊ซั่น)
And set up shop at the top of four seasons
(แอ็นด เซ็ท อัพ ฌ็อพ แอ็ท เดอะ ท็อพ อ็อฝ โฟ ซี๊ซั่น)
Kid Rock and I’m the Real Mccoy
(คิด ร็อค แอ็นด แอม เดอะ ริแอ็ล เมคคอย)
And I’m headed out west cause I wanna be a
(แอ็นด แอม เฮ็ด เอ้า เว็ซท คอส ไอ วอนนา บี อะ)

Cowboy, baby!!
(แควบอย , เบบิ ! !)
[With the top let back and the sunshine shinin’!]
([ วิฑ เดอะ ท็อพ เล็ท แบ็ค แอ็นด เดอะ ซันชาย ชายนิน ! ])
Cowboy, baby!!
(แควบอย , เบบิ ! !)
[West Coast Chillin while the boone’s whinen!]
([ เว็ซท โคซท ชิลลินฮไวล เดอะ บูน whinen ! ])
I wanna be a cowboy, baby!!
(ไอ วอนนา บี อะ แควบอย , เบบิ ! !)
[Ridin at night ’cause I sleep all day]
([ ริดอิน แอ็ท ไนท คอส ไอ ซลีพ ออล เด ])
Cowboy, baby!!
(แควบอย , เบบิ ! !)
[I can smell a pig from a mile away]
([ ไอ แค็น ซเม็ล อะ พิก ฟร็อม มา ไมล อะเว ])

I bet you’ll hear my whistle blowin’ when my train rolls in
(ไอ เบ็ท โยว เฮีย มาย วิสเทิ่ล โบลวิน ฮเว็น มาย ทเรน โรล ซิน)
It goes
(อิท โกซ)
Like dust in the wind
(ไลค ดัซท อิน เดอะ วินด)
Stoned Pimp, Stoned Freak, I’m stoned outta my mind
(ซโทน พิมพ , ซโทน ฟรีค , แอม ซโทน เอ๊าตา มาย ไมนด)
I once was lost but now I’m just blind
(ไอ วันซ วอส ล็อซท บัท เนา แอม จัซท บไลนด)

Palm trees and weed
(พาม ทรี แซน วี)
Scabbed knees and rice
(Scabbed นี แซน ไรซ)
Get a map to the stars
(เก็ท ดา แม็พ ทู เดอะ ซทา)
Find Heidi Fleiss
(ไฟนด Heidi Fleiss)
And if the price is right
(แอ็นด อิฟ เดอะ พไรซ อีส ไรท)
Then I’ma make my bid
(เด็น แอมอา เมค มาย บิด)
And let Californi-A
(แอ็นด เล็ท Californi อะ)
Know why they call me
(โน ฮไว เด คอล มี)

Cowboy, baby!!
(แควบอย , เบบิ ! !)
[With the top let back and the sunshine shinin’!]
([ วิฑ เดอะ ท็อพ เล็ท แบ็ค แอ็นด เดอะ ซันชาย ชายนิน ! ])
Cowboy, baby!!
(แควบอย , เบบิ ! !)
[West Coast Chillin while the boone’s whinen!]
([ เว็ซท โคซท ชิลลินฮไวล เดอะ บูน whinen ! ])
I wanna be a cowboy, baby!!
(ไอ วอนนา บี อะ แควบอย , เบบิ ! !)
[Ridin at night ’cause I sleep all day]
([ ริดอิน แอ็ท ไนท คอส ไอ ซลีพ ออล เด ])
Cowboy, baby!!
(แควบอย , เบบิ ! !)
[I can smell a pig from a mile away]
([ ไอ แค็น ซเม็ล อะ พิก ฟร็อม มา ไมล อะเว ])

Yeahhhhhhhhhh!!!!!!!!!
(Yeahhhhhhhhhh ! ! ! ! ! ! ! ! !)
Kid Rock
(คิด ร็อค)
You can call me Tex
(ยู แค็น คอล มี Tex)
Rollin’ sunset women with a bottle of becks
(โรลลิน ซันเซส วีมเอิน วิฑ อะ บ๊อทเทิ่ล อ็อฝ เบ็ค)
See a slimmy in a vette
(ซี อะ สลิมมี อิน อะ เวดทฺ)
Roll down my glass
(โรล เดาน มาย กลัซ)
That is @#%!*&
(แดท อีส @#% ! *&)
Right in yo’ @!$#%&^
(ไรท อิน โย @ ! $#%&^)

No hit gun slingin spur right in your throat
(โน ฮิท กัน slingin ซเพอ ไรท อิน ยุร ธโรท)
Call me hoss
(คอล มี โฮซ)
I’m the boss
(แอม เดอะ บอส)
Whith the sauce
(Whith เดอะ ซอซ)
And the horse
(แอ็นด เดอะ ฮอซ)

No remorse for the sheriff and his eye ain’t right
(โน ริมอซ ฟอ เดอะ เฌริฟ แอ็นด ฮิส ไอ เอน ไรท)
I’m a paint this town red
(แอม มา เพนท ดีซ ทาวน์ เร็ด)
Then paint his wife white
(เด็น เพนท ฮิส ไวฟ ฮไวท)

Cause chaos
(คอส เคอ็อซ)
Rock like Amedeus
(ร็อค ไลค Amedeus)
Find west coast p*ssy for my Detroit playas
(ไฟนด เว็ซท โคซท พี *ssy ฟอ มาย ดีทอยดฺ พอลเย)
Mack like mayas
(แมกคฺ ไลค มายะ)
Ball like lakers
(บอล ไลค เลเกอร์)
They told us to leave but bet they couldn’t make us
(เด โทลด อัซ ทู ลีฝ บัท เบ็ท เด คูดซึ่น เมค อัซ)

Why they wanna pick on me?
(ฮไว เด วอนนา พิค ออน มี)
Lock me up
(ล็อค มี อัพ)
And throw away my key
(แอ็นด ธโร อะเว มาย คี)
I ain’t no cheat I’m just a regular failure
(ไอ เอน โน ชีท แอม จัซท ดา เรกอิวเลอะ เฟลเยอะ)
I’m aint straight out a’ compton
(แอม เอน ซทเรท เอ้า ดา คอมตัน)
I’m straight out trailer
(แอม ซทเรท เอ้า ทเรลเออะ)

Cuss like a sailor
(ครัสไลค เก เซลเออะ)
Drink like a mick
(ดริงค ไลค เก มิก)
My only words of wisdom are
(มาย โอ๊นลี่ เวิด อ็อฝ วีสดัม อาร์)
[Radio edit]
([ เรดิโอ เอดอิท ])
I’m takin’ my pick
(แอม ทอคกิ่น มาย พิค)
Up and down that coast
(อัพ แอ็นด เดาน แดท โคซท)
and keep on truckin’
(แอ็นด คีพ ออน truckin)
Till’ I fall in the ocean
(ทิล ไอ ฟอล อิน ดิ โอแฌ็น)

Cowboy, baby!!
(แควบอย , เบบิ ! !)
[With the top let back and the sunshine shinin’!]
([ วิฑ เดอะ ท็อพ เล็ท แบ็ค แอ็นด เดอะ ซันชาย ชายนิน ! ])
Cowboy, baby!!
(แควบอย , เบบิ ! !)
[West Coast Chillin while the boone’s whinen!]
([ เว็ซท โคซท ชิลลินฮไวล เดอะ บูน whinen ! ])
I wanna be a cowboy, baby!!
(ไอ วอนนา บี อะ แควบอย , เบบิ ! !)
[Ridin at night ’cause I sleep all day]
([ ริดอิน แอ็ท ไนท คอส ไอ ซลีพ ออล เด ])
Cowboy, baby!!
(แควบอย , เบบิ ! !)
[I can smell a pig from a mile away]
([ ไอ แค็น ซเม็ล อะ พิก ฟร็อม มา ไมล อะเว ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cowboy คำอ่านไทย Kid Rock

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น