เนื้อเพลง Christmas Must Be Something More คำอ่านไทย Taylor Swift

What if ribbons and bows didn’t mean a thing
( ว็อท อิฟ รีบบัน แซน เบา ดิ๊นอิน มีน อะ ธิง)
Would the song still survive without five golden rings
(เวิด เดอะ ซ็อง ซทิล เซอะไฝฝ วิเฑาท ไฟฝ โกลเด็น ริง)
Would you still wanna kiss without misletoe
(เวิด ยู ซทิล วอนนา คิซ วิเฑาท มิสเซวโทว)
What would happen if God never let it snow
(ว็อท เวิด แฮพเพ็น อิฟ ก็อด เนฝเวอะ เล็ท ดิธ ซโน)
What would happen if Christmas carols told a lie
(ว็อท เวิด แฮพเพ็น อิฟ ครีซมัซ แครัล โทลด อะ ไล)
Tell me what would you find
(เท็ล มี ว็อท เวิด ยู ไฟนด)

You’d see that today holds something special
(ยูต ซี แดท ทุเด โฮลด ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
Something holy, not superficial
(ซัมติง โฮลิ , น็อท ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
So here’s to the birthday boy who saved our lives
(โซ เฮียร ทู เดอะ เบริ์ดเดย์ บอย ฮู เซฝ เอ๊า ไลฝ)
It’s something we all try to ignore
(อิทซ ซัมติง วี ออล ทไร ทู อิกโน)
And put a wreath up on your door
(แอ็นด พัท ดา รีธ อัพ ออน ยุร โด)
So here’s something you should know that is for sure
(โซ เฮียร ซัมติง ยู เชิด โน แดท อีส ฟอ ฌุร)
Christmas must be something more
(ครีซมัซ มัซท บี ซัมติง โม)

What if angels did not pay attention to
(ว็อท อิฟ เอนเจล ดิด น็อท เพ แอ็ทเทนฌัน ทู)
All the things that we wished they would always do
(ออล เดอะ ธิง แดท วี วิฌ เด เวิด ออลเว ดู)
What if happiness came in a cardboard box
(ว็อท อิฟ แฮพพิเน็ซ เคม อิน อะ คาร์ดบอร์ด บ็อคซ)
Then I think there is something we all forgot
(เด็น นาย ธิงค แดร์ อีส ซัมติง วี ออล เฟาะกอท)
What would happen if presents all went away
(ว็อท เวิด แฮพเพ็น อิฟ เพร๊สเซ่นท ซอร์ เว็นท อะเว)
Tell me what would you find
(เท็ล มี ว็อท เวิด ยู ไฟนด)

You’d see that today holds something special
(ยูต ซี แดท ทุเด โฮลด ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
Something holy, not superficial
(ซัมติง โฮลิ , น็อท ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
So here’s to the birthday boy who saved our lives
(โซ เฮียร ทู เดอะ เบริ์ดเดย์ บอย ฮู เซฝ เอ๊า ไลฝ)
It’s something we all try to ignore
(อิทซ ซัมติง วี ออล ทไร ทู อิกโน)
And put a wreath up on your door
(แอ็นด พัท ดา รีธ อัพ ออน ยุร โด)
So here’s something you should know that is for sure
(โซ เฮียร ซัมติง ยู เชิด โน แดท อีส ฟอ ฌุร)
Christmas must be something more
(ครีซมัซ มัซท บี ซัมติง โม)

We get so caught up in all of it
(วี เก็ท โซ คอท อัพ อิน ออล อ็อฝ อิท)
Business and relationships
(บีสเน็ซ แซน ริเลฌันฌิพ)
Hundred mile an hour lives
(ฮันดเร็ด ไมล แอน เอาร ไลฝ)
And it’s this time of year
(แอ็นด อิทซ ดีซ ไทม อ็อฝ เยีย)
And everybody’s here
(แอ็นด เอวี่บอดี้ เฮียร)
It seems the last thing on your mind
(อิท ซีม เดอะ ลาซท ธิง ออน ยุร ไมนด)

Is that the day holds something special
(อีส แดท เดอะ เด โฮลด ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
Something holy, not superficial
(ซัมติง โฮลิ , น็อท ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
So here’s to Jesus Christ who saved our lives
(โซ เฮียร ทู จีสัซ คไรซท ฮู เซฝ เอ๊า ไลฝ)
It’s something we all try to ignore
(อิทซ ซัมติง วี ออล ทไร ทู อิกโน)
And put a wreath up on your door
(แอ็นด พัท ดา รีธ อัพ ออน ยุร โด)
But here’s something you should know that is for sure
(บัท เฮียร ซัมติง ยู เชิด โน แดท อีส ฟอ ฌุร)
Christmas must be something
(ครีซมัซ มัซท บี ซัมติง)
Christmas must be something
(ครีซมัซ มัซท บี ซัมติง)
Christmas must be something more
(ครีซมัซ มัซท บี ซัมติง โม)

There’s gotta be more
(แดร์ กอททะ บี โม)
There’s gotta be more
(แดร์ กอททะ บี โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Christmas Must Be Something More คำอ่านไทย Taylor Swift

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น