เนื้อเพลง Crazy Over You คำอ่านไทย 112

I fell in love with you,
( ไอ เฟ็ล อิน ลัฝ วิฑ ยู ,)
T’was like a dream come true
(เทหวาดสฺ ไลค เก ดรีม คัม ทรู)
And my love for you will never end oh no
(แอ็นด มาย ลัฝ ฟอ ยู วิล เนฝเวอะ เอ็นด โอ โน)
Was such a special night
(วอส ซัช อะ ซเพฌแอ็ล ไนท)
You lay right by my side
(ยู เล ไรท ไบ มาย ไซด)
And I told you things I never ever told
(แอ็นด ดาย โทลด ยู ธิง ซาย เนฝเวอะ เอฝเออะ โทลด)

And now that I have you babe
(แอ็นด เนา แดท ไอ แฮ็ฝ ยู เบบ)
I promise I’ll never leave
(ไอ พรอมอิซ แอล เนฝเวอะ ลีฝ)
Cuz you are the only one that makes my love complete…
(คัซ ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
And I’m,
(แอ็นด แอม ,)
Crazy over you,
(คเรสิ โอเฝอะ ยู ,)
I dont know what to do,
(ไอ ด้อนท์ โน ว็อท ทู ดู ,)
I’m Crazy over you…
(แอม คเรสิ โอเฝอะ ยู)

A love that never ends
(อะ ลัฝ แดท เนฝเวอะ เอ็นด)
You’re more than just a friend
(ยัวร์ โม แฑ็น จัซท ดา ฟเร็นด)
And my heart and soul I’ll always give to you,
(แอ็นด มาย ฮาท แอ็นด โซล แอล ออลเว กิฝ ทู ยู ,)
The only in my life
(ดิ โอ๊นลี่ อิน มาย ไลฟ)
Someday you’ll be my wife,
(ซัมเดย์ โยว บี มาย ไวฟ ,)
And I’ll be with you until the end of time…
(แอ็นด แอล บี วิฑ ยู อันทีล ดิ เอ็นด อ็อฝ ไทม)

And now that I have you babe
(แอ็นด เนา แดท ไอ แฮ็ฝ ยู เบบ)
I promise I’ll never leave
(ไอ พรอมอิซ แอล เนฝเวอะ ลีฝ)
Cuz you are the only one that makes my love complete…
(คัซ ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แดท เมค มาย ลัฝ ค็อมพลีท)

[Chorus]
([ โครัซ ])

It doesnt matter what you say or do
(อิท ดัสอินท แมทเทอะ ว็อท ยู เซ ออ ดู)
Because I love you [And I know you love me too]
(บิคอส ไอ ลัฝ ยู [ แอ็นด ดาย โน ยู ลัฝ มี ทู ])
Love me, kiss me, and hold me in your arms
(ลัฝ มี , คิซ มี , แอ็นด โฮลด มี อิน ยุร อาม)
Lets me know you’re crazy over me
(เล็ท มี โน ยัวร์ คเรสิ โอเฝอะ มี)
And I’m Crazy over you
(แอ็นด แอม คเรสิ โอเฝอะ ยู)
Cuz you are the only one,
(คัซ ยู อาร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน ,)
To make my life complete…
(ทู เมค มาย ไลฟ ค็อมพลีท)

[Chorus until end]
([ โครัซ อันทีล เอ็นด ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Crazy Over You คำอ่านไทย 112

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น