เนื้อเพลง Shadow Moses คำอ่านไทย Bring Me the Horizon

[3x]
( [ 3x ])
Can you tell from the look in our eyes?
(แค็น ยู เท็ล ฟร็อม เดอะ ลุค อิน เอ๊า ไอ)
[we’re going nowhere]
([ เวอ โกอิ้ง โนแวร์ ])
We live our lives like we’re ready to die
(วี ไลฝ เอ๊า ไลฝ ไลค เวีย เรดอิ ทู ได)
[we’re going nowhere]
([ เวอ โกอิ้ง โนแวร์ ])

Can you tell from the look in our eyes?
(แค็น ยู เท็ล ฟร็อม เดอะ ลุค อิน เอ๊า ไอ)
[we’re going nowhere]
([ เวอ โกอิ้ง โนแวร์ ])
We live our lives like we’re ready to die
(วี ไลฝ เอ๊า ไลฝ ไลค เวีย เรดอิ ทู ได)
This is sempiternal
(ดีซ ซิส sempiternal)

I thought I buried you and covered the tracks
(ไอ ธอท ไอ เบริ ยู แอ็นด คัฝเออะ เดอะ ทแรค)
You’ll have to take this with your cold dead hand
(โยว แฮ็ฝ ทู เทค ดีซ วิฑ ยุร โคลด เด็ด แฮ็นด)
I thought I buried you where sin can never die
(ไอ ธอท ไอ เบริ ยู ฮแว ซิน แค็น เนฝเวอะ ได)

I thought I cut you loose, severed the feeling
(ไอ ธอท ไอ คัท ยู ลูซ , เซฝเออะ เดอะ ฟีลอิง)
I slipped through the cracks as you clamped to my shirt
(ไอ สลิป ธรู เดอะ คแร็ค แอ็ส ยู คแล็มพ ทู มาย เฌิท)
I thought I buried you where sin can never die
(ไอ ธอท ไอ เบริ ยู ฮแว ซิน แค็น เนฝเวอะ ได)

[F*ck!]
([ เอฟ *ck ! ])

Can you tell from the look in our eyes?
(แค็น ยู เท็ล ฟร็อม เดอะ ลุค อิน เอ๊า ไอ)
[we’re going nowhere]
([ เวอ โกอิ้ง โนแวร์ ])
We live our lives like we’re ready to die
(วี ไลฝ เอ๊า ไลฝ ไลค เวีย เรดอิ ทู ได)
[we’re going nowhere]
([ เวอ โกอิ้ง โนแวร์ ])
You can run but you’ll never escape
(ยู แค็น รัน บัท โยว เนฝเวอะ เอ็ซเคพ)
[over and over again]
([ โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน ])
Will we ever see the end?
(วิล วี เอฝเออะ ซี ดิ เอ็นด)
[we’re going nowhere]
([ เวอ โกอิ้ง โนแวร์ ])

This is sempiternal
(ดีซ ซิส sempiternal)
Will we ever see the end?
(วิล วี เอฝเออะ ซี ดิ เอ็นด)
This is sempiternal
(ดีซ ซิส sempiternal)
Over and over, again and again.
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ , อะเกน แอ็นด อะเกน)

Rise from the dead you said
(ไรส ฟร็อม เดอะ เด็ด ยู เซ็ด)
Secrets don’t sleep ’til they’re took to the grave
(ซีคเร็ท ด้อนท์ ซลีพ ทิล เดรว ทุค ทู เดอะ กแรฝ)
Signal the sirens, rally the troops
(ซีกแน็ล เดอะ ไซเร็น , แรลลิ เดอะ ทรูพ)
Ladies and gentlemen,
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน ,)
It’s the moment of truth
(อิทซ เดอะ โมเม็นท อ็อฝ ทรูธ)

[2x]
([ 2x ])
Can you tell from the look in our eyes?
(แค็น ยู เท็ล ฟร็อม เดอะ ลุค อิน เอ๊า ไอ)
[we’re going nowhere]
([ เวอ โกอิ้ง โนแวร์ ])
We live our lives like we’re ready to die
(วี ไลฝ เอ๊า ไลฝ ไลค เวีย เรดอิ ทู ได)
[we’re going nowhere]
([ เวอ โกอิ้ง โนแวร์ ])
You can run but you’ll never escape
(ยู แค็น รัน บัท โยว เนฝเวอะ เอ็ซเคพ)
[over and over again]
([ โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ อะเกน ])
Will we ever see the end?
(วิล วี เอฝเออะ ซี ดิ เอ็นด)
[we’re going nowhere]
([ เวอ โกอิ้ง โนแวร์ ])

This is sempiternal
(ดีซ ซิส sempiternal)
Will we ever see the end?
(วิล วี เอฝเออะ ซี ดิ เอ็นด)
This is sempiternal
(ดีซ ซิส sempiternal)
Over and over, again and again.
(โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ , อะเกน แอ็นด อะเกน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Shadow Moses คำอ่านไทย Bring Me the Horizon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น