เนื้อเพลง Falling Away คำอ่านไทย Good Charlotte

And Tonight We Burn Down Everything
( แอ็นด ทุไนท วี เบิน เดาน เอ๊วี่ติง)
We Worked So Hard To Build
(วี เวิค โซ ฮาด ทู บิลด)
The Ashes Will Reign Down On Me
(ดิ แอสเชรด วิล เรน เดาน ออน มี)
Memories set aflame, Sail Away
(เมรโมรี เซ็ท อัฟเลม , เซล อะเว)
What We Said If We Can Make This
(ว็อท วี เซ็ด อิฟ วี แค็น เมค ดีซ)
Then We Can Break This Into Two Memories
(เด็น วี แค็น บเรค ดีซ อีนทุ ทู เมรโมรี)

I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away from me again
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว ฟร็อม มี อะเกน)

I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away from me again
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว ฟร็อม มี อะเกน)

And tonight I will be a vessel
(แอ็นด ทุไนท ไอ วิล บี อะ เฝ๊สเซ่ล)
with these sails set aflame
(วิฑ ฑิส เซล เซ็ท อัฟเลม)
let this ocean of our memories
(เล็ท ดีซ โอแฌ็น อ็อฝ เอ๊า เมรโมรี)
carry me out to sea i will be
(แคริ มี เอ้า ทู ซี ไอ วิล บี)
fall beneath the crashing waves into my grave
(ฟอล บินีธ เดอะ แคร๊ชชิง เวฝ อีนทุ มาย กแรฝ)
I will sleep
(ไอ วิล ซลีพ)

I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away from me again
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว ฟร็อม มี อะเกน)

I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away from me again
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว ฟร็อม มี อะเกน)

If We can make this
(อิฟ วี แค็น เมค ดีซ)
then we can break it
(เด็น วี แค็น บเรค อิท)
if we can build it
(อิฟ วี แค็น บิลด ดิท)
then we can burn it down
(เด็น วี แค็น เบิน หนิด เดาน)

I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away from me again
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว ฟร็อม มี อะเกน)

I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away from me again
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว ฟร็อม มี อะเกน)

I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว)
I feel you fallin’ away from me again
(ไอ ฟีล ยู แฟลลิน อะเว ฟร็อม มี อะเกน)

and now you’re farther away
(แอ็นด เนา ยัวร์ ฟาเฑอะ อะเว)
now you’re farther away
(เนา ยัวร์ ฟาเฑอะ อะเว)
now you’re farther away from me again
(เนา ยัวร์ ฟาเฑอะ อะเว ฟร็อม มี อะเกน)
[4x]
([ 4x ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Falling Away คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น