เนื้อเพลง Breathing คำอ่านไทย Yellowcard

Eyes are feeling heavy but they never seem to close
( ไอ แซร์ ฟีลอิง เฮฝอิ บัท เด เนฝเวอะ ซีม ทู คโลส)
The fan blades on the ceiling spin but the air is never cold
(เดอะ แฟน บเลด ออน เดอะ ซีลอิง ซพิน บัท ดิ แอ อีส เนฝเวอะ โคลด)
And even though you are next to me I still feel so alone
(แอ็นด อีเฝ็น โธ ยู อาร์ เน็คซท ทู มี ไอ ซทิล ฟีล โซ อะโลน)
I just can’t give you anything for you to call your own
(ไอ จัซท แค็นท กิฝ ยู เอนอิธิง ฟอ ยู ทู คอล ยุร โอน)

And I can feel you breathing
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล ยู บรีสดิง)
And it’s keeping me awake
(แอ็นด อิทซ คีพอิง มี อะเวค)
Can you feel it beating?
(แค็น ยู ฟีล อิท บืดิงสฺ)
My heart’s sinking like a weight
(มาย ฮาท ซีงคิง ไลค เก เวท)

Something I’ve been keeping locked away behind my lips
(ซัมติง แอฝ บีน คีพอิง ล็อค อะเว บิไฮนด มาย ลิพ)
I can feel it breaking free with each and every kiss
(ไอ แค็น ฟีล อิท บเรคคิง ฟรี วิฑ อีช แอ็นด เอฝริ คิซ)
I couldn’t bear to hurt you but it’s all so different now
(ไอ คูดซึ่น แบ ทู เฮิท ยู บัท อิทซ ซอร์ โซ ดีฟเฟอะเร็นท เนา)
Things that I was sure of, they have filled me up with doubt
(ธิง แดท ไอ วอส ฌุร อ็อฝ , เด แฮ็ฝ ฟิล มี อัพ วิฑ เดาท)

And I can feel you breathing
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล ยู บรีสดิง)
And it’s keeping me awake
(แอ็นด อิทซ คีพอิง มี อะเวค)
Can you feel it beating?
(แค็น ยู ฟีล อิท บืดิงสฺ)
My heart’s sinking like a weight
(มาย ฮาท ซีงคิง ไลค เก เวท)

I can feel you breathing
(ไอ แค็น ฟีล ยู บรีสดิง)
It’s keeping me awake
(อิทซ คีพอิง มี อะเวค)
Could you stop my heart? It’s always beating.
(เคิด ยู ซท็อพ มาย ฮาท อิทซ ออลเว บืดิงสฺ)
Sinking like a weight
(ซีงคิง ไลค เก เวท)

How am I supposed to feel about the things I’ve done?
(เฮา แอ็ม ไอ ซัพโพส ทู ฟีล อะเบาท เดอะ ธิง แอฝ ดัน)
I don’t know if I should stay or turn around and run
(ไอ ด้อนท์ โน อิฟ ฟาย เชิด ซเท ออ เทิน อะเรานด แอ็นด รัน)
I know that I hurt you, things will never be the same
(ไอ โน แดท ไอ เฮิท ยู , ธิง วิล เนฝเวอะ บี เดอะ เซม)
The only love I ever knew, I threw it all away
(ดิ โอ๊นลี่ ลัฝ ไอ เอฝเออะ นยู , ไอ ธรู อิท ดอร์ อะเว)

And I can feel you breathing
(แอ็นด ดาย แค็น ฟีล ยู บรีสดิง)
And it’s keeping me awake
(แอ็นด อิทซ คีพอิง มี อะเวค)
Can you feel it beating?
(แค็น ยู ฟีล อิท บืดิงสฺ)
My heart’s sinking like a weight
(มาย ฮาท ซีงคิง ไลค เก เวท)

I can feel you breathing
(ไอ แค็น ฟีล ยู บรีสดิง)
It’s keeping me awake
(อิทซ คีพอิง มี อะเวค)
Could you stop my heart? It’s always beating.
(เคิด ยู ซท็อพ มาย ฮาท อิทซ ออลเว บืดิงสฺ)
Sinking like a weight
(ซีงคิง ไลค เก เวท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathing คำอ่านไทย Yellowcard

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น