เนื้อเพลง Hit The Road Jack คำอ่านไทย Ray Charles

[Hit the road Jack and don’t you come back no more, no more, no more, no more.]
( [ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม , โน โม , โน โม , โน โม ])
[Hit the road Jack and don’t you come back no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])
What you say?
(ว็อท ยู เซ)
[Hit the road Jack and don’t you come back no more, no more, no more, no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม , โน โม , โน โม , โน โม ])
[Hit the road Jack and don’t you come back no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])

Woah Woman, oh woman, don’t treat me so mean,
(ว้าว วูมเอิน , โอ วูมเอิน , ด้อนท์ ทรีท มี โซ มีน ,)
You’re the meanest old woman that I’ve ever seen.
(ยัวร์ เดอะ มีนเอส โอลด วูมเอิน แดท แอฝ เอฝเออะ ซีน)
I guess if you said so
(ไอ เก็ซ อิฟ ยู เซ็ด โซ)
I’d have to pack my things and go. [That’s right]
(อาย แฮ็ฝ ทู แพ็ค มาย ธิง แซน โก [ แด๊ท ไรท ])

[Hit the road Jack and don’t you come back no more, no more, no more, no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม , โน โม , โน โม , โน โม ])
[Hit the road Jack and don’t you come back no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])
What you say?
(ว็อท ยู เซ)
[Hit the road Jack and don’t you come back no more, no more, no more, no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม , โน โม , โน โม , โน โม ])
[Hit the road Jack and don’t you come back no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])

Now baby, listen baby, don’t ya treat me this-a way
(เนา เบบิ , ลิ๊สซึ่น เบบิ , ด้อนท์ ยา ทรีท มี ดีซ ซา เว)
Cause I’ll be back on my feet some day.
(คอส แอล บี แบ็ค ออน มาย ฟีท ซัม เด)
[Don’t care if you do ’cause it’s understood]
([ ด้อนท์ แค อิฟ ยู ดู คอส อิทซ อันเดิซทูด ])
[you ain’t got no money you just ain’t no good.]
([ ยู เอน ก็อท โน มันอิ ยู จัซท เอน โน เกิด ])
Well, I guess if you say so
(เว็ล , ไอ เก็ซ อิฟ ยู เซ โซ)
I’d have to pack my things and go. [That’s right]
(อาย แฮ็ฝ ทู แพ็ค มาย ธิง แซน โก [ แด๊ท ไรท ])

[Hit the road Jack and don’t you come back no more, no more, no more, no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม , โน โม , โน โม , โน โม ])
[Hit the road Jack and don’t you come back no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])
What you say?
(ว็อท ยู เซ)
[Hit the road Jack and don’t you come back no more, no more, no more, no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม , โน โม , โน โม , โน โม ])
[Hit the road Jack and don’t you come back no more.]
([ ฮิท เดอะ โรด แจ็ค แอ็นด ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])

Well
(เว็ล)
[don’t you come back no more.]
([ ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])
Uh, what you say?
(อา , ว็อท ยู เซ)
[don’t you come back no more.]
([ ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])
I didn’t understand you
(ไอ ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด ยู)
[don’t you come back no more.]
([ ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])
You can’t mean that
(ยู แค็นท มีน แดท)
[don’t you come back no more.]
([ ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])
Oh, now baby, please
(โอ , เนา เบบิ , พลีส)
[don’t you come back no more.]
([ ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])
What you tryin’ to do to me?
(ว็อท ยู ทายอิน ทู ดู ทู มี)
[don’t you come back no more.]
([ ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])
Oh, don’t treat me like that
(โอ , ด้อนท์ ทรีท มี ไลค แดท)
[don’t you come back no more.]
([ ด้อนท์ ยู คัม แบ็ค โน โม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hit The Road Jack คำอ่านไทย Ray Charles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น