เนื้อเพลง Feedback คำอ่านไทย Janet Jackson

Light Skin, Dark Skin, My Asian Persuasion,
( ไลท ซคิน , ดาค ซคิน , มาย เอแฉ็น เพิซเวฉัน ,)
I Got them all that’s why these girls out here hatin
(ไอ ก็อท เฑ็ม ออล แด๊ท ฮไว ฑิส เกิล เอ้า เฮียร แฮดดิน)
Cause I’m sexy
(คอส แอม เซคซิ)

Do you like my style
(ดู ยู ไลค มาย ซไทล)
Yeah that sexy sexy sexy
(เย่ แดท เซคซิ เซคซิ เซคซิ)
Like I rock it down
(ไลค ไก ร็อค อิท เดาน)
Yeah that sexy sexy sexy
(เย่ แดท เซคซิ เซคซิ เซคซิ)
You can work me out
(ยู แค็น เวิค มี เอ้า)
Yeah that sexy sexy sexy
(เย่ แดท เซคซิ เซคซิ เซคซิ)
Let me show you how
(เล็ท มี โฌ ยู เฮา)
Yeah that sexy sexy sexy
(เย่ แดท เซคซิ เซคซิ เซคซิ)

So here’s my demonstration
(โซ เฮียร มาย เดมันซทเรฌัน)
A peep show
(อะ พีพ โฌ)
Tonight my body’s and exhibition baby
(ทุไนท มาย บอดอิ แซน เอคซิบีฌอัน เบบิ)
Though it’s on display don’t be scared to
(โธ อิทซ ออน ดิซพเล ด้อนท์ บี ซคา ทู)
Touch It It said so
(ทั๊ช อิท ดิธ เซ็ด โซ)
So come and get it babe
(โซ คัม แอ็นด เก็ท ดิธ เบบ)

Strum me like a guitar blow out my amplifier
(ซทรัม มี ไลค เก กิทา บโล เอ้า มาย แอมพลิไฟเออะ)
When you hear some feedback keep going take it higher
(ฮเว็น ยู เฮีย ซัม ฟี๊ดแบก คีพ โกอิ้ง เทค อิท ไฮเออะ)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
I’m gonna feedback feedback oh
(แอม กอนนะ ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Feedback feedback oh
(ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
I’m gonna feedback feedback oh
(แอม กอนนะ ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Feedback feedback oh
(ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)

Light Skin, Dark Skin, My Asian Persuasion,
(ไลท ซคิน , ดาค ซคิน , มาย เอแฉ็น เพิซเวฉัน ,)
I Got them all that’s why these girls out here hatin
(ไอ ก็อท เฑ็ม ออล แด๊ท ฮไว ฑิส เกิล เอ้า เฮียร แฮดดิน)
Cause I’m sexy
(คอส แอม เซคซิ)

Do you like my style
(ดู ยู ไลค มาย ซไทล)
Yeah that sexy sexy sexy
(เย่ แดท เซคซิ เซคซิ เซคซิ)
Like I rock it down
(ไลค ไก ร็อค อิท เดาน)
Yeah that sexy sexy sexy
(เย่ แดท เซคซิ เซคซิ เซคซิ)
You can work me out
(ยู แค็น เวิค มี เอ้า)
Yeah that sexy sexy sexy
(เย่ แดท เซคซิ เซคซิ เซคซิ)
Let me show you how
(เล็ท มี โฌ ยู เฮา)
Yeah that sexy sexy sexy
(เย่ แดท เซคซิ เซคซิ เซคซิ)

Before we go any more further
(บิโฟ วี โก เอนอิ โม เฟอเฑอะ)
Let me put you up on this secret babe
(เล็ท มี พัท ยู อัพ ออน ดีซ ซีคเร็ท เบบ)
I got novelties so appeasing
(ไอ ก็อท novelties โซ appeasings)
Feed my fetish please
(ฟี มาย เฟทอิฌ พลีส)
Satisfy me babe
(แซทอิซไฟ มี เบบ)

Strum me like a guitar blow out my amplifier
(ซทรัม มี ไลค เก กิทา บโล เอ้า มาย แอมพลิไฟเออะ)
When you hear some feedback keep going take it higher
(ฮเว็น ยู เฮีย ซัม ฟี๊ดแบก คีพ โกอิ้ง เทค อิท ไฮเออะ)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
I’m gonna feedback feedback oh
(แอม กอนนะ ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Feedback feedback oh
(ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
I’m gonna feedback feedback oh
(แอม กอนนะ ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Feedback feedback oh
(ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)

You like it how I work my spine
(ยู ไลค อิท เฮา ไอ เวิค มาย ซไพน)
Got you feeling all hypnotized [hypnotized]
(ก็อท ยู ฟีลอิง ออล ฮีพโนะไทส [ ฮีพโนะไทส ])
I gotta body like a CL5
(ไอ กอททะ บอดอิ ไลค เก CL5)
Make a **** wanna test drive but I’m so on fire
(เมค เก **** วอนนา เท็ซท ดไรฝ บัท แอม โซ ออน ไฟร)
Flyer than a pelican find another chick better than I don’t see her
(ฟไลเออะ แฑ็น อะ เพลอิแค็น ไฟนด แอะนัธเออะ ชิค เบทเทอะ แฑ็น นาย ด้อนท์ ซี เฮอ)
Cause my swag is serious
(คอส มาย ซแว็ก อีส ซีเรียซ)
Something heavy like a first day period
(ซัมติง เฮฝอิ ไลค เก เฟิซท เด เพียเรียด)

Strum me like a guitar blow out my amplifier
(ซทรัม มี ไลค เก กิทา บโล เอ้า มาย แอมพลิไฟเออะ)
When you hear some feedback keep going take it higher
(ฮเว็น ยู เฮีย ซัม ฟี๊ดแบก คีพ โกอิ้ง เทค อิท ไฮเออะ)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
I’m gonna feedback feedback oh
(แอม กอนนะ ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Feedback feedback
(ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก)

Strum me like a guitar blow out my amplifier
(ซทรัม มี ไลค เก กิทา บโล เอ้า มาย แอมพลิไฟเออะ)
When you hear some feedback keep going take it higher
(ฮเว็น ยู เฮีย ซัม ฟี๊ดแบก คีพ โกอิ้ง เทค อิท ไฮเออะ)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
I’m gonna feedback feedback oh
(แอม กอนนะ ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Feedback feedback oh
(ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
Crank it up give it to me come on
(คแร็งค อิท อัพ กิฝ อิท ทู มี คัมมอน)
I’m gonna feedback feedback oh
(แอม กอนนะ ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)
Feedback feedback oh
(ฟี๊ดแบก ฟี๊ดแบก โอ)

Feedback Feed back [out part]
(ฟี๊ดแบก ฟี แบ็ค [ เอ้า พาท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Feedback คำอ่านไทย Janet Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น