เนื้อเพลง A Mind of It’s Own คำอ่านไทย Victoria Beckham

I look at you and I know you’re trouble
( ไอ ลุค แกท ยู แอ็นด ดาย โน ยัวร์ ทรั๊บเบิ้ล)
I should run just fast as I can
(ไอ เชิด รัน จัซท ฟัซท แอ็ส ซาย แค็น)
Yeah, one smile, game over, here in front of you I stand
(เย่ , วัน ซไมล , เกม โอเฝอะ , เฮียร อิน ฟรันท อ็อฝ ยู ไอ ซแท็นด)

I know your only gonna burst my bubble
(ไอ โน ยุร โอ๊นลี่ กอนนะ เบิซท มาย บั๊บเบิ้ล)
Trouble is, my heart don’t care
(ทรั๊บเบิ้ล อีส , มาย ฮาท ด้อนท์ แค)
It’s ignoring all the danger signs
(อิทซ เอ๊กนอลิงค์ออล เดอะ เดนเจอะ ไซน)
Stop, slow down, take a deep breath, beware
(ซท็อพ , ซโล เดาน , เทค เก ดีพ บเร็ธ , บิแว)

I’m not willing to be so fearless, careless, just yet
(แอม น็อท วีลลิง ทู บี โซ เฟียเล็ซ , แคเล็ซ , จัซท เย็ท)
Cos’ once bitten twice shy is what you get
(คอซ วันซ บีททน ทไวซ ไฌ อีส ว็อท ยู เก็ท)

My hearts got a mind of it’s own, won’t listen to a word I say
(มาย ฮาท ก็อท ดา ไมนด อ็อฝ อิทซ โอน , ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู อะ เวิด ดาย เซ)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)
Cos’ When it breaks I break, I don’t know how much more of this I can take
(คอซ ฮเว็น หนิด บเรค ซาย บเรค , ไอ ด้อนท์ โน เฮา มัช โม อ็อฝ ดีซ ซาย แค็น เทค)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)

Too many times I’ve witnessed
(ทู เมนอิ ไทม แอฝ วีทเน็ซ)
My heart make a fool of it s self
(มาย ฮาท เมค เก ฟูล อ็อฝ อิท เอส เซ็ลฟ)
So sure it’s gonna turn out one way
(โซ ฌุร อิทซ กอนนะ เทิน เอ้า วัน เว)
Always turns out being somethin’ else
(ออลเว เทิน เอ้า บีอิง ซัมติน เอ็ลซ)

My hearts got a real malfunction
(มาย ฮาท ก็อท ดา ริแอ็ล malfunction)
Always flippin’ into over ride
(ออลเว ฟริพพิน อีนทุ โอเฝอะ ไรด)
When I tell it to be sensible
(ฮเว็น นาย เท็ล อิท ทู บี เซนซิเบิล)
Uh, It over rules my cynical mind
(อา , อิท โอเฝอะ รูล มาย ซีนอิแค็ล ไมนด)

I’m not willing to be so open, transparent, no not yet
(แอม น็อท วีลลิง ทู บี โซ โอเพ็น , ทแร็นสแพเร็นท , โน น็อท เย็ท)
Cos’ once bitten twice shy is what you get
(คอซ วันซ บีททน ทไวซ ไฌ อีส ว็อท ยู เก็ท)
But here in front of you, there’s nothin I can do
(บัท เฮียร อิน ฟรันท อ็อฝ ยู , แดร์ นอทติน นาย แค็น ดู)

My hearts got a mind of it’s own, won’t listen to a word I say
(มาย ฮาท ก็อท ดา ไมนด อ็อฝ อิทซ โอน , ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู อะ เวิด ดาย เซ)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)
Cos’ When it breaks I break, I don’t know how much more of this I can take
(คอซ ฮเว็น หนิด บเรค ซาย บเรค , ไอ ด้อนท์ โน เฮา มัช โม อ็อฝ ดีซ ซาย แค็น เทค)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)

My hearts got a mind of it’s own, won’t listen to a word I say
(มาย ฮาท ก็อท ดา ไมนด อ็อฝ อิทซ โอน , ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู อะ เวิด ดาย เซ)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)
Cos’ When it breaks I break, I don’t know how much more of this I can take
(คอซ ฮเว็น หนิด บเรค ซาย บเรค , ไอ ด้อนท์ โน เฮา มัช โม อ็อฝ ดีซ ซาย แค็น เทค)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)

Stop, slow down, take a deep breath, [breath] think about what I’m doing
(ซท็อพ , ซโล เดาน , เทค เก ดีพ บเร็ธ , [ บเร็ธ ] ธิงค อะเบาท ว็อท แอม ดูอิง)
Think about once Bitten, twice shy
(ธิงค อะเบาท วันซ บีททน , ทไวซ ไฌ)
Stop, slow down, take second, [breath] before you rust right in
(ซท็อพ , ซโล เดาน , เทค เซคอันด , [ บเร็ธ ] บิโฟ ยู รัซท ไรท อิน)
It’s gonna be our tears we cry
(อิทซ กอนนะ บี เอ๊า เทีย วี คไร)

My hearts got a mind of it’s own, won’t listen to a word I say
(มาย ฮาท ก็อท ดา ไมนด อ็อฝ อิทซ โอน , ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู อะ เวิด ดาย เซ)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)
Cos’ When it breaks I break, I don’t know how much more of this I can take
(คอซ ฮเว็น หนิด บเรค ซาย บเรค , ไอ ด้อนท์ โน เฮา มัช โม อ็อฝ ดีซ ซาย แค็น เทค)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)

My hearts got a mind of it’s own, won’t listen to a word I say
(มาย ฮาท ก็อท ดา ไมนด อ็อฝ อิทซ โอน , ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู อะ เวิด ดาย เซ)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)
Cos’ When it breaks I break, I don’t know how much more of this I can take
(คอซ ฮเว็น หนิด บเรค ซาย บเรค , ไอ ด้อนท์ โน เฮา มัช โม อ็อฝ ดีซ ซาย แค็น เทค)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)

My hearts got a mind of it’s own, won’t listen to a word I say
(มาย ฮาท ก็อท ดา ไมนด อ็อฝ อิทซ โอน , ว็อนท ลิ๊สซึ่น ทู อะ เวิด ดาย เซ)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)
Cos’ When it breaks I break, I don’t know how much more of this I can take
(คอซ ฮเว็น หนิด บเรค ซาย บเรค , ไอ ด้อนท์ โน เฮา มัช โม อ็อฝ ดีซ ซาย แค็น เทค)
Doesn’t it know that I get hurt too when it acts that way
(ดัสอินท ดิธ โน แดท ไอ เก็ท เฮิท ทู ฮเว็น หนิด แอ็คท แดท เว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Mind of It’s Own คำอ่านไทย Victoria Beckham

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น