เนื้อเพลง Joshua Fit the Battle คำอ่านไทย Elvis Presley

Joshua fit the battle of Jericho
( Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
Jericho Jericho
(เจริโค เจริโค)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
And the walls come tumbling down
(แอ็นด เดอะ วอล คัม ทัมบริง เดาน)

God knows that
(ก็อด โน แดท)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
Jericho Jericho
(เจริโค เจริโค)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
And the walls come tumbling down
(แอ็นด เดอะ วอล คัม ทัมบริง เดาน)

Good morning sister Mary
(เกิด มอนิง ซีซเทอะ แมริ)
Good morning brother John
(เกิด มอนิง บรัฑเออะ จอน)
Well I wanna stop and talk with you
(เว็ล ไอ วอนนา ซท็อพ แอ็นด ทอค วิฑ ยู)
Wanna tell you how I come along
(วอนนา เท็ล ยู เฮา ไอ คัม อะลอง)

I know you’ve heard about Joshua
(ไอ โน ยู๊ฟ เฮิด อะเบาท Joshua)
He was the son of Nun
(ฮี วอส เดอะ ซัน อ็อฝ นัน)
He never stopped his work until
(ฮี เนฝเวอะ สต๊อปพฺ ฮิส เวิค อันทีล)
Until the work was done
(อันทีล เดอะ เวิค วอส ดัน)

God knows that
(ก็อด โน แดท)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
Jericho Jericho
(เจริโค เจริโค)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
And the walls come tumbling down
(แอ็นด เดอะ วอล คัม ทัมบริง เดาน)

You may talk about your men of Gideon
(ยู เม ทอค อะเบาท ยุร เม็น อ็อฝ Gideon)
You may brag about your men of Saul
(ยู เม บแร็ก อะเบาท ยุร เม็น อ็อฝ Saul)
There’s none like good old Joshua
(แดร์ นัน ไลค เกิด โอลด Joshua)
At the battle of Jericho
(แอ็ท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)

Up to the walls of Jericho
(อัพ ทู เดอะ วอล อ็อฝ เจริโค)
He marched with spear in hand
(ฮี มาช วิฑ ซเพีย อิน แฮ็นด)
Go blow them ram horns, Joshua cried
(โก บโล เฑ็ม แร็ม ฮอน , Joshua คไร)
Cause the battle is in my hands
(คอส เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อีส ซิน มาย แฮ็นด)

God knows that
(ก็อด โน แดท)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
Jericho Jericho
(เจริโค เจริโค)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
And the walls come tumbling down
(แอ็นด เดอะ วอล คัม ทัมบริง เดาน)

You may talk about your men of Gideon
(ยู เม ทอค อะเบาท ยุร เม็น อ็อฝ Gideon)
You may brag about your king of Saul
(ยู เม บแร็ก อะเบาท ยุร คิง อ็อฝ Saul)
There none like Joshua
(แดร์ นัน ไลค Joshua)
At the battle of Jericho
(แอ็ท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)

They tell me, great God that Joshua’s spear
(เด เท็ล มี , กเรท ก็อด แดท Joshuas ซเพีย)
Was well nigh twelve feet long
(วอส เว็ล ไน ทเว็ลฝ ฟีท ล็อง)
And upon his hip was a double edged sword
(แอ็นด อุพอน ฮิส ฮิพ วอส ซา ดั๊บเบิ้ล เอ็จ โซด)
And his mouth was a gospel horn
(แอ็นด ฮิส เมาธ วอส ซา ก็อซเพ็ล ฮอน)

Yet bold and brave he stood
(เย็ท โบลด แอ็นด บเรฝ ฮี ซทูด)
Salvation in his hand
(แซ็ลเฝฌัน อิน ฮิส แฮ็นด)
Go blow them ram horns Joshua cried
(โก บโล เฑ็ม แร็ม ฮอน Joshua คไร)
Cause the devil can’t do you no harm
(คอส เดอะ เด๊ฝิ้ล แค็นท ดู ยู โน ฮาม)

Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
Jericho Jericho
(เจริโค เจริโค)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
And the walls come tumbling down
(แอ็นด เดอะ วอล คัม ทัมบริง เดาน)

Up to the walls of Jericho
(อัพ ทู เดอะ วอล อ็อฝ เจริโค)
He marched with spear in hand
(ฮี มาช วิฑ ซเพีย อิน แฮ็นด)
Go blow them ram horns, Joshua cried
(โก บโล เฑ็ม แร็ม ฮอน , Joshua คไร)
Cause the battle is in my hands
(คอส เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อีส ซิน มาย แฮ็นด)

Then the lamb ram sheep horns began to blow
(เด็น เดอะ แล็ม แร็ม ฌีพ ฮอน บิแกน ทู บโล)
The trumpets began to sound
(เดอะ ทรัมเพ็ท บิแกน ทู เซานด)
Old Joshua shouted glory
(โอลด Joshua เฌาท กโลริ)
And the walls came tumblin’ down
(แอ็นด เดอะ วอล เคม ทัมบิน เดาน)

God knows that
(ก็อด โน แดท)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
Jericho Jericho
(เจริโค เจริโค)
Joshua fit the battle of Jericho
(Joshua ฟิท เดอะ แบ๊ทเทิ้ล อ็อฝ เจริโค)
And the walls come tumbling down
(แอ็นด เดอะ วอล คัม ทัมบริง เดาน)

Down, down, down, down, down
(เดาน , เดาน , เดาน , เดาน , เดาน)
Tumblin’ down
(ทัมบิน เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Joshua Fit the Battle คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น