เนื้อเพลง Walk Away (Maybe) คำอ่านไทย Good Charlotte

I made this bed
( ไอ เมด ดีซ เบ็ด)
I choose to lie in it
(ไอ ชูส ทู ไล อิน หนิด)
And live with my regrets
(แอ็นด ไลฝ วิฑ มาย ริกเรท)
I sleep with what I said
(ไอ ซลีพ วิฑ ว็อท ไอ เซ็ด)
Could this be the end
(เคิด ดีซ บี ดิ เอ็นด)
Am I standing on the edge
(แอ็ม ไอ ซแทนดิง ออน ดิ เอ็จ)
Of everything I wanted now
(อ็อฝ เอ๊วี่ติง ไอ ว็อนท เนา)

I was afraid
(ไอ วอส อัฟเรด)
I was afraid
(ไอ วอส อัฟเรด)

And maybe I’m just scared
(แอ็นด เมบี แอม จัซท ซคา)
To face the things I feel
(ทู เฟซ เดอะ ธิง ซาย ฟีล)
Its easier to walk away from everything
(อิทซ อีสไซน์ ทู วอค อะเว ฟร็อม เอ๊วี่ติง)

Separate my soul
(เซพอะริท มาย โซล)
With all the things we shared
(วิฑ ออล เดอะ ธิง วี เชย์)
I’m fallin’ to pieces now
(แอม แฟลลิน ทู พีซ เนา)
Say a prayer for me
(เซ อะ พเรเออะ ฟอ มี)
When you go to bed
(ฮเว็น ยู โก ทู เบ็ด)
I’m in need of your faith now
(แอม อิน นีด อ็อฝ ยุร เฟธ เนา)

I was afraid
(ไอ วอส อัฟเรด)

And maybe I’m just scared
(แอ็นด เมบี แอม จัซท ซคา)
To face the things I feel
(ทู เฟซ เดอะ ธิง ซาย ฟีล)
Its easier to walk away from everything
(อิทซ อีสไซน์ ทู วอค อะเว ฟร็อม เอ๊วี่ติง)

If we could just reset
(อิฟ วี เคิด จัซท รีเซ็ท)
And live in happiness
(แอ็นด ไลฝ อิน แฮพพิเน็ซ)
Instead of our regrets
(อินซเทด อ็อฝ เอ๊า ริกเรท)
We’d salvige everything
(เว็ด salvige เอ๊วี่ติง)
We don’t have to walk away
(วี ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู วอค อะเว)

Pray for me now
(พเร ฟอ มี เนา)
I’m in need of faith
(แอม อิน นีด อ็อฝ เฟธ)
Pray for me now
(พเร ฟอ มี เนา)
I’m in need
(แอม อิน นีด)

And maybe I’m just scared
(แอ็นด เมบี แอม จัซท ซคา)
To face the things I feel
(ทู เฟซ เดอะ ธิง ซาย ฟีล)
Its easier to walk away from everything
(อิทซ อีสไซน์ ทู วอค อะเว ฟร็อม เอ๊วี่ติง)

If we could just reset
(อิฟ วี เคิด จัซท รีเซ็ท)
And live in happiness
(แอ็นด ไลฝ อิน แฮพพิเน็ซ)
Instead of our regrets
(อินซเทด อ็อฝ เอ๊า ริกเรท)
We’d salvige everything.
(เว็ด salvige เอ๊วี่ติง)

And maybe I’m just scared
(แอ็นด เมบี แอม จัซท ซคา)
To face the things I feel
(ทู เฟซ เดอะ ธิง ซาย ฟีล)
Its easier to walk away from everything
(อิทซ อีสไซน์ ทู วอค อะเว ฟร็อม เอ๊วี่ติง)
Walk away from everything
(วอค อะเว ฟร็อม เอ๊วี่ติง)
Walk away from everything
(วอค อะเว ฟร็อม เอ๊วี่ติง)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Walk Away (Maybe) คำอ่านไทย Good Charlotte

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น