เนื้อเพลง Take Away คำอ่านไทย Missy Elliott feat Ginuwine

[Missy]
( [ มีซซิ ])
You’re so incredible
(ยัวร์ โซ อินเคร๊ดิเบิ้ล)
Ever since the day we became, we became.. so personal
(เอฝเออะ ซินซ เดอะ เด วี บิเคม , วี บิเคม โซ เพอซแน็ล)
Everyday that I spend with you it gets.. unforgettable
(เอวี่เดย์ แดท ไอ ซเพ็นด วิฑ ยู อิท เก็ท อันฟอเกทเดเบิล)
Anything that I did with you, I don’t.. regret at all
(เอนอิธิง แดท ไอ ดิด วิฑ ยู , ไอ ด้อนท์ ริกเรท แอ็ท ดอร์)
[I love everything about you]
([ ไอ ลัฝ เอ๊วี่ติง อะเบาท ยู ])

Take away, your gold and platinum chains
(เทค อะเว , ยุร โกลด แอ็นด พแลทนัม เชน)
[and I’m gonna love you baby]
([ แอ็นด แอม กอนนะ ลัฝ ยู เบบิ ])
Cause I’m gon’ love, love you anyway
(คอส แอม ก็อน ลัฝ , ลัฝ ยู เอนอิเว)
[I ain’t in it for the cheddar baby]
([ ไอ เอน อิน หนิด ฟอ เดอะ เชเดอร์ เบบิ ])
I’m not in it for, for the love of cash
(แอม น็อท อิน หนิด ฟอ , ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ แค็ฌ)
[oh no no, you might go broke, but I’m]
([ โอ โน โน , ยู ไมท โก บโรค , บัท แอม ])
Cause if you go broke, I gotta make it last
(คอส อิฟ ยู โก บโรค , ไอ กอททะ เมค อิท ลาซท)
[not goin nowhere, nowhere, nowhere..]
([ น็อท โกอิน โนแวร์ , โนแวร์ , โนแวร์ ])

[Ginuwine]
([ Ginuwine ])
Listen, let’s make, it national
(ลิ๊สซึ่น , เล็ท เมค , อิท แนฌอะแน็ล)
I want the whole world to know
(ไอ ว็อนท เดอะ โฮล เวิลด ทู โน)
I’m with you, and I’m.. in love
(แอม วิฑ ยู , แอ็นด แอม อิน ลัฝ)
Ain’t no girl in this world
(เอน โน เกิล อิน ดีซ เวิลด)
can fill your shoes, none not at all
(แค็น ฟิล ยุร ฌู , นัน น็อท แอ็ท ดอร์)
The things you do for me is so.. unbelievable
(เดอะ ธิง ยู ดู ฟอ มี อีส โซ อันบีลิฝวาเบิล)
And you can take away all the platinum chains
(แอ็นด ยู แค็น เทค อะเว ออล เดอะ พแลทนัม เชน)

[Missy + [Ginuwine]]
([ มีซซิ + [ Ginuwine ] ])
Take away, your gold and platinum chains
(เทค อะเว , ยุร โกลด แอ็นด พแลทนัม เชน)
Cause I’m gon love, love you anyway
(คอส แอม ก็อน ลัฝ , ลัฝ ยู เอนอิเว)
[I’ma love you anyway, yes I am]
([ แอมอา ลัฝ ยู เอนอิเว , เย็ซ ซาย แอ็ม ])
I’m not in it for, for the love of cash
(แอม น็อท อิน หนิด ฟอ , ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ แค็ฌ)
[I’m only in it for the love of you]
([ แอม โอ๊นลี่ อิน หนิด ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ ยู ])
Cause if you go broke I gotta make it last
(คอส อิฟ ยู โก บโรค ไก กอททะ เมค อิท ลาซท)
[I gotta make it last babyyy]
([ ไอ กอททะ เมค อิท ลาซท เบบบายไอ ])

I just wanna be the perfect match
(ไอ จัซท วอนนา บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
You don’t even have to ask..
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น แฮ็ฝ ทู อาซค)
I just wanna be the perfect match
(ไอ จัซท วอนนา บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
We become so attached..
(วี บิคัม โซ แอ็ทแทช)
[we become so attached baby that’s all I ask]
([ วี บิคัม โซ แอ็ทแทช เบบิ แด๊ท ซอร์ ไอ อาซค ])
I just wanna be the perfect match
(ไอ จัซท วอนนา บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
You don’t even have to ask..
(ยู ด้อนท์ อีเฝ็น แฮ็ฝ ทู อาซค)
I just wanna be the perfect match
(ไอ จัซท วอนนา บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
We become so attached..
(วี บิคัม โซ แอ็ทแทช)
[be the perfect match baby, so attached, yeahyeaheyeahhh]
([ บี เดอะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช เบบิ , โซ แอ็ทแทช , yeahyeaheyeahhh ])

[computer voice]
([ ค็อมพยูทเออะ ฝอยซ ])
Now can you hold me, now can you feel me
(เนา แค็น ยู โฮลด มี , เนา แค็น ยู ฟีล มี)
Now can you get near me..
(เนา แค็น ยู เก็ท เนีย มี)
For once in your lifetime, for once in your lifetime
(ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ์ไทม์ , ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ์ไทม์)
Now can you hold me, now can you feel me
(เนา แค็น ยู โฮลด มี , เนา แค็น ยู ฟีล มี)
Now can you get near me..
(เนา แค็น ยู เก็ท เนีย มี)
For once in your lifetime, for once in your lifetime
(ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ์ไทม์ , ฟอ วันซ อิน ยุร ไลฟ์ไทม์)

[Missy]
([ มีซซิ ])
Take away, your gold and platinum chains
(เทค อะเว , ยุร โกลด แอ็นด พแลทนัม เชน)
Cause I’m gon’ love, love you anyway
(คอส แอม ก็อน ลัฝ , ลัฝ ยู เอนอิเว)
I’m not in it for, for the love of cash
(แอม น็อท อิน หนิด ฟอ , ฟอ เดอะ ลัฝ อ็อฝ แค็ฌ)
Cause if you go broke, I gotta make it last
(คอส อิฟ ยู โก บโรค , ไอ กอททะ เมค อิท ลาซท)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take Away คำอ่านไทย Missy Elliott feat Ginuwine

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น