เนื้อเพลง A Perfect Match คำอ่านไทย A*Teens

[Boys Sing]
( [ บอย ซิง ])
You spend your money on diamonds and pearls
(ยู ซเพ็นด ยุร มันอิ ออน ไดมันด แซน เพิล)
I’d sell my car just to travel the world
(อาย เซ็ล มาย คา จัซท ทู ทแรฝแอ็ล เดอะ เวิลด)
I look broke baby you got flash
(ไอ ลุค บโรค เบบิ ยู ก็อท ฟแล็ฌ)
But even so we’re a perfect match
(บัท อีเฝ็น โซ เวีย อะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)

You’re into fashion, dinners and art
(ยัวร์ อีนทุ แฟฌอัน , ดีนเนอะ แซน อาท)
I know the South Park series by heart
(ไอ โน เดอะ เซาธ พาค ซีรี ไบ ฮาท)
You conversate baby I talk trash
(ยู conversate เบบิ ไอ ทอค ทแร็ฌ)
But even so we’re a perfect match
(บัท อีเฝ็น โซ เวีย อะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)

[Girls Sing]
([ เกิล ซิง ])
We’re like night and day
(เวีย ไลค ไนท แอ็นด เด)
White and black
(ฮไวท แอ็นด บแล็ค)
But what we have is a perfect match
(บัท ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ซา เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
When I say this you say that
(ฮเว็น นาย เซ ดีซ ยู เซ แดท)
But love comes easy ’cause opposites attract
(บัท ลัฝ คัม อีสอิ คอส อ๊อพโพสิท แอ็ทแรคท)

[Boys Sing]
([ บอย ซิง ])
You keep your clothes so crispy & clean
(ยู คีพ ยุร คโลฑ โซ ครีซพิ & คลีน)
I got holes all over my jeans
(ไอ ก็อท โฮล ซอร์ โอเฝอะ มาย จีน)
You love ” Grease ” baby I love ” Snatch ”
(ยู ลัฝ ” กรีซ ” เบบิ ไอ ลัฝ ” ซแน็ช “)
But even so we’re a perfect match
(บัท อีเฝ็น โซ เวีย อะ เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)

[Girls Sing]
([ เกิล ซิง ])
We’re like night and day
(เวีย ไลค ไนท แอ็นด เด)
White and black
(ฮไวท แอ็นด บแล็ค)
But what we have is a perfect match
(บัท ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ซา เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
When I say this you say that
(ฮเว็น นาย เซ ดีซ ยู เซ แดท)
But love comes easy ’cause opposites attract
(บัท ลัฝ คัม อีสอิ คอส อ๊อพโพสิท แอ็ทแรคท)

I know
(ไอ โน)
We’ll beat the odds together
(เว็ล บีท ดิ อ๊อดด ทุเกฑเออะ)
We’ll keep our love intact
(เว็ล คีพ เอ๊า ลัฝ อินแทคท)
And prove that opposites attract
(แอ็นด พรูฝ แดท อ๊อพโพสิท แอ็ทแรคท)

[Girls Sing]
([ เกิล ซิง ])
Ohohoh ohoh
(Ohohoh ohoh)

[Boys Sing]
([ บอย ซิง ])
Ohohoh ohoh
(Ohohoh ohoh)

[Boys Sing]
([ บอย ซิง ])
You spend your money on diamonds and pearls
(ยู ซเพ็นด ยุร มันอิ ออน ไดมันด แซน เพิล)
I’d sell my car to travel the world
(อาย เซ็ล มาย คา ทู ทแรฝแอ็ล เดอะ เวิลด)
You love ” Grease ” baby I love ” Snatch ”
(ยู ลัฝ ” กรีซ ” เบบิ ไอ ลัฝ ” ซแน็ช “)
But that make us a perfect match
(บัท แดท เมค อัซ ซา เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)

[Girls Sing]
([ เกิล ซิง ])
We’re like night and day
(เวีย ไลค ไนท แอ็นด เด)
White and black
(ฮไวท แอ็นด บแล็ค)
But what we have is a perfect match
(บัท ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ซา เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)

Night and day
(ไนท แอ็นด เด)
White and black
(ฮไวท แอ็นด บแล็ค)
But what we have is a perfect match
(บัท ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ซา เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
When I say this you say that
(ฮเว็น นาย เซ ดีซ ยู เซ แดท)
But what we have is a perfect match
(บัท ว็อท วี แฮ็ฝ อีส ซา เพ๊อร์เฟ็คท แม็ช)
[Repeat 2x]
([ ริพีท 2x ])

But love comes easy ’cause opposites attract
(บัท ลัฝ คัม อีสอิ คอส อ๊อพโพสิท แอ็ทแรคท)
Attrack, attrack, attrack
(Attrack , attrack , attrack)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง A Perfect Match คำอ่านไทย A*Teens

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น