เนื้อเพลง Finding Home คำอ่านไทย Saosin

if only I had truthfully seen
( อิฟ โอ๊นลี่ ไอ แฮ็ด ทรูธฟุลิ ซีน)
that night we’ll never relive
(แดท ไนท เว็ล เนฝเวอะ รีลีฝ)
but you and I could not go and walk away
(บัท ยู แอ็นด ดาย เคิด น็อท โก แอ็นด วอค อะเว)
just close your eyes, you’ll never see me crashing down
(จัซท คโลส ยุร ไอ , โยว เนฝเวอะ ซี มี แคร๊ชชิง เดาน)
I see where we had common doubt
(ไอ ซี ฮแว วี แฮ็ด คอมมัน เดาท)
I’d be lonely if you weren’t so proud
(อาย บี โลนลิ อิฟ ยู เวินท์ โซ พเราด)

I have seen so many loving faces
(ไอ แฮ็ฝ ซีน โซ เมนอิ ลัฝอิง เฟซ)
they turn back and leave with looks of regret
(เด เทิน แบ็ค แอ็นด ลีฝ วิฑ ลุค อ็อฝ ริกเรท)
the room goes, and I am finding home in it
(เดอะ รุม โกซ , แอ็นด ดาย แอ็ม ไฟนดิง โฮม อิน หนิด)

but you and I should not play those games
(บัท ยู แอ็นด ดาย เชิด น็อท พเล โฑส เกม)
the world is coming to an end
(เดอะ เวิลด อีส คัมอิง ทู แอน เอ็นด)
it’s just the way I see my face and I could never believe
(อิทซ จัซท เดอะ เว ไอ ซี มาย เฟซ แอ็นด ดาย เคิด เนฝเวอะ บิลีฝ)
[now I can see it]
([ เนา ไอ แค็น ซี อิท ])
now I see where things are turning ’round
(เนา ไอ ซี ฮแว ธิง แซร์ เทินนิง เรานด)
and I’d be lonely if you weren’t so proud
(แอ็นด อาย บี โลนลิ อิฟ ยู เวินท์ โซ พเราด)

I have seen so many loving faces
(ไอ แฮ็ฝ ซีน โซ เมนอิ ลัฝอิง เฟซ)
they turn back and leave with looks of regret
(เด เทิน แบ็ค แอ็นด ลีฝ วิฑ ลุค อ็อฝ ริกเรท)
the room goes, and I am finding home in it
(เดอะ รุม โกซ , แอ็นด ดาย แอ็ม ไฟนดิง โฮม อิน หนิด)

I saw him fight, he’s never moved this way
(ไอ ซอ ฮิม ไฟท , อีส เนฝเวอะ มูฝ ดีซ เว)
I saw in his eyes, he’s never calming down
(ไอ ซอ อิน ฮิส ไอ , อีส เนฝเวอะ calmings เดาน)

I have seen so many loving faces
(ไอ แฮ็ฝ ซีน โซ เมนอิ ลัฝอิง เฟซ)
they turn back and leave with looks of regret
(เด เทิน แบ็ค แอ็นด ลีฝ วิฑ ลุค อ็อฝ ริกเรท)
the room goes, and I am finding home in it
(เดอะ รุม โกซ , แอ็นด ดาย แอ็ม ไฟนดิง โฮม อิน หนิด)
the room goes and I am finding home in it
(เดอะ รุม โกซ แซน ดาย แอ็ม ไฟนดิง โฮม อิน หนิด)
the room goes and I am finding home [now we’re finally home]
(เดอะ รุม โกซ แซน ดาย แอ็ม ไฟนดิง โฮม [ เนา เวีย ไฟแน็ลลิ โฮม ])
and I am finding home [now we’re finally home]
(แอ็นด ดาย แอ็ม ไฟนดิง โฮม [ เนา เวีย ไฟแน็ลลิ โฮม ])
and I am finding home in it
(แอ็นด ดาย แอ็ม ไฟนดิง โฮม อิน หนิด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Finding Home คำอ่านไทย Saosin

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น