เนื้อเพลง The Way คำอ่านไทย Fastball

They made up their minds
( เด เมด อัพ แด ไมนด)
And they started packing
(แอ็นด เด ซทาท แพคคิง)
They left before the sun came up that day
(เด เล็ฟท บิโฟ เดอะ ซัน เคม อัพ แดท เด)
An exit to eternal summer slacking
(แอน เอกสิท ทู อิเทอแน็ล ซัมเมอะ slackings)
But where were they going without ever knowing the way?
(บัท ฮแว เวอ เด โกอิ้ง วิเฑาท เอฝเออะ โนอิง เดอะ เว)

They drank up the wine
(เด ดแร็งค อัพ เดอะ ไวน)
And they got to talking
(แอ็นด เด ก็อท ทู ทอคอิง)
They now had more important things to say
(เด เนา แฮ็ด โม อิมพอแท็นท ธิง ทู เซ)
And when the car broke down They started walking
(แอ็นด ฮเว็น เดอะ คา บโรค เดาน เด ซทาท วอคกิง)
Where were they going without ever knowing the way?
(ฮแว เวอ เด โกอิ้ง วิเฑาท เอฝเออะ โนอิง เดอะ เว)

Anyone could see The road that they walk on is paved in gold
(เอนอิวัน เคิด ซี เดอะ โรด แดท เด วอค ออน อีส เพฝ อิน โกลด)
And It’s always summer, they’ll never get cold
(แอ็นด อิทซ ออลเว ซัมเมอะ , เด๊ว เนฝเวอะ เก็ท โคลด)
They’ll Never get hungry
(เด๊ว เนฝเวอะ เก็ท ฮังกริ)
They’ll never get old and gray
(เด๊ว เนฝเวอะ เก็ท โอลด แอ็นด กเร)
You can see their shadows wandering off somewhere
(ยู แค็น ซี แด แฌดโอ วอนเดอะริง ออฟฟ ซัมแวร์)
They won’t make it home
(เด ว็อนท เมค อิท โฮม)
But they really don’t care
(บัท เด ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แค)
They wanted the highway
(เด ว็อนท เดอะ ไฮฮเวย์)
They’re happy there today, today
(เดรว แฮพพิ แดร์ ทุเด , ทุเด)

The children woke up
(เดอะ ชีลดเร็น โวค อัพ)
And they couldn’t find ’em
(แอ็นด เด คูดซึ่น ไฟนด เอ็ม)
They left before the sun came up that day
(เด เล็ฟท บิโฟ เดอะ ซัน เคม อัพ แดท เด)
They just drove off
(เด จัซท ดโรฝ ออฟฟ)
And left it all behind ’em
(แอ็นด เล็ฟท ดิธ ดอร์ บิไฮนด เอ็ม)
But where were they going without ever knowing the way?
(บัท ฮแว เวอ เด โกอิ้ง วิเฑาท เอฝเออะ โนอิง เดอะ เว)

Anyone could see the road that they walk on is paved in gold
(เอนอิวัน เคิด ซี เดอะ โรด แดท เด วอค ออน อีส เพฝ อิน โกลด)
And It’s always summer, they’ll never get cold
(แอ็นด อิทซ ออลเว ซัมเมอะ , เด๊ว เนฝเวอะ เก็ท โคลด)
They’ll never get hungry
(เด๊ว เนฝเวอะ เก็ท ฮังกริ)
They’ll never get old and gray
(เด๊ว เนฝเวอะ เก็ท โอลด แอ็นด กเร)
You can see their shadows wandering off somewhere
(ยู แค็น ซี แด แฌดโอ วอนเดอะริง ออฟฟ ซัมแวร์)
They won’t make it home
(เด ว็อนท เมค อิท โฮม)
But they really don’t care
(บัท เด ริแอ็ลลิ ด้อนท์ แค)
They wanted the highway
(เด ว็อนท เดอะ ไฮฮเวย์)
They’re happy there today, today [repeat]
(เดรว แฮพพิ แดร์ ทุเด , ทุเด [ ริพีท ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Way คำอ่านไทย Fastball

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น