เนื้อเพลง Baby Appeal คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

On the city streets, I got the tunes in my pocket
( ออน เดอะ ซีทอิ ซทรีท , ไอ ก็อท เดอะ ทยูน ซิน มาย พอคเค็ท)
I’ll play the Chili Pepper so the public can rock
(แอล พเล เดอะ ชิลลี่ เพพเพอะ โซ เดอะ พับลิค แค็น ร็อค)
Excuse me mister, won’t you hear my thought?
(เอ็คซคยูซ มี มีซเทอะ , ว็อนท ยู เฮีย มาย ธอท)
I play in a band, yeah, we’re called the Red Hots
(ไอ พเล อิน อะ แบ็นด , เย่ , เวีย คอล เดอะ เร็ด ฮ็อท)
While I’m away, boy, I’m afraid not
(ฮไวล แอม อะเว , บอย , แอม อัฟเรด น็อท)
I’ve got no time to flick and talk
(แอฝ ก็อท โน ไทม ทู ฟลิค แอ็นด ทอค)
But this baby rocked out on the spot
(บัท ดีซ เบบิ ร็อค เอ้า ออน เดอะ สพอท)
She was a shakin’ and a kickin’ and that did a bit of tot
(ชี วอส ซา เชคกินแอ็นด อะ คิคคินแอ็นด แดท ดิด อะ บิท อ็อฝ ท็อท)
Her pop said no, but I just couldn’t stop
(เฮอ พ็อพ เซ็ด โน , บัท ไอ จัซท คูดซึ่น ซท็อพ)
The killer had a case of tod the rock
(เดอะ คีลเลอะ แฮ็ด อะ เคซ อ็อฝ tod เดอะ ร็อค)

But here’s a funky fact that I know is real,
(บัท เฮียร ซา ฟังคิ แฟ็คท แดท ไอ โน อีส ริแอ็ล ,)
The Red Hots have baby appeal
(เดอะ เร็ด ฮ็อท แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)
They dig a funky speil, they’ll make some speil
(เด ดิก อะ ฟังคิ speil , เด๊ว เมค ซัม speil)
I say the Peppers have baby appeal
(ไอ เซ เดอะ เพพเพอะ แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)
The funk mobile is the one we wheel
(เดอะ ฟังค โมบิล อีส ดิ วัน วี ฮวีล)
I’m overjoyed, we have baby appeal
(แอม โอเฝอะจอยด , วี แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)
We serve those tots in the funk mobile
(วี เซิฝ โฑส ท็อท ซิน เดอะ ฟังค โมบิล)
I’m overjoyed, we have baby appeal
(แอม โอเฝอะจอยด , วี แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)

We stop the fire, we quench the heat
(วี ซท็อพ เดอะ ไฟร , วี คเว็นช เดอะ ฮีท)
We groove the b*ttocks walking out in the street
(วี กรูฝ เดอะ บี *ttocks วอคกิง เอ้า อิน เดอะ ซทรีท)
cos that’s when in the store when who do we meet?
(คอซ แด๊ท ฮเว็น อิน เดอะ ซโท ฮเว็น ฮู ดู วี มีท)
On a hop skip jump up a baby beat
(ออน อะ ฮ็อพ ซคิพ จัมพ อัพ อะ เบบิ บีท)
She was a shakin’ and a kickin’ those itty bitty feet
(ชี วอส ซา เชคกินแอ็นด อะ คิคคินโฑส อิทดีบิดดีฟีท)
The next thing you know was she got out of her bleat
(เดอะ เน็คซท ธิง ยู โน วอส ชี ก็อท เอ้า อ็อฝ เฮอ บลีท)
Five thousand babies walkin’ out in the street
(ไฟฝ เธาแส็น เบบีสฺ วอคกิน เอ้า อิน เดอะ ซทรีท)
Well, that’s a serious sight for me and golly gee wizz!
(เว็ล , แด๊ท ซา ซีเรียซ ไซท ฟอ มี แอ็นด กอลลิ จี wizz !)
I just can’t tell ya how much we did
(ไอ จัซท แค็นท เท็ล ยา เฮา มัช วี ดิด)
Rockin’ right out for those itty bitty girls, right out
(รอคกิน ไรท เอ้า ฟอ โฑส อิทดีบิดดีเกิล , ไรท เอ้า)

But here’s a funky fact that I know is real,
(บัท เฮียร ซา ฟังคิ แฟ็คท แดท ไอ โน อีส ริแอ็ล ,)
The Red Hots have baby appeal
(เดอะ เร็ด ฮ็อท แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)
They dig a funky speil, they’ll make some speil
(เด ดิก อะ ฟังคิ speil , เด๊ว เมค ซัม speil)
I say the Peppers have baby appeal
(ไอ เซ เดอะ เพพเพอะ แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)
The funk mobile is the one we wheel
(เดอะ ฟังค โมบิล อีส ดิ วัน วี ฮวีล)
I’m overjoyed, we have baby appeal
(แอม โอเฝอะจอยด , วี แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)
We serve those tots in the funk mobile
(วี เซิฝ โฑส ท็อท ซิน เดอะ ฟังค โมบิล)
I’m overjoyed, we have baby appeal, so get down!
(แอม โอเฝอะจอยด , วี แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล , โซ เก็ท เดาน !)

Got the tunes in my pocket…
(ก็อท เดอะ ทยูน ซิน มาย พอคเค็ท)
Baby appeal…
(เบบิ แอ็พพีล)
Rock out!…
(ร็อค เอ้า !)
Play the chili, play the chili, play the chili…
(พเล เดอะ ชิลลี่ , พเล เดอะ ชิลลี่ , พเล เดอะ ชิลลี่)
Yes, we’re called the Red…Hots…
(เย็ซ , เวีย คอล เดอะ เร็ด ฮ็อท)

On the city streets, I got the tunes in my pocket
(ออน เดอะ ซีทอิ ซทรีท , ไอ ก็อท เดอะ ทยูน ซิน มาย พอคเค็ท)
I’ll play the Chili Pepper so the public can rock
(แอล พเล เดอะ ชิลลี่ เพพเพอะ โซ เดอะ พับลิค แค็น ร็อค)
Excuse me mister, won’t you hear my thought?
(เอ็คซคยูซ มี มีซเทอะ , ว็อนท ยู เฮีย มาย ธอท)
I play in a band, yeah, we’re called the Red Hots
(ไอ พเล อิน อะ แบ็นด , เย่ , เวีย คอล เดอะ เร็ด ฮ็อท)
While I’m away, boy, I’m afraid not
(ฮไวล แอม อะเว , บอย , แอม อัฟเรด น็อท)
I’ve got no time to flick and talk
(แอฝ ก็อท โน ไทม ทู ฟลิค แอ็นด ทอค)
But this baby rocked out on the spot
(บัท ดีซ เบบิ ร็อค เอ้า ออน เดอะ สพอท)
She was a shakin’ and a kickin’ and that did a bit of tot
(ชี วอส ซา เชคกินแอ็นด อะ คิคคินแอ็นด แดท ดิด อะ บิท อ็อฝ ท็อท)
Her pop said no, but I just couldn’t stop
(เฮอ พ็อพ เซ็ด โน , บัท ไอ จัซท คูดซึ่น ซท็อพ)
The killer had a case of tod the rock
(เดอะ คีลเลอะ แฮ็ด อะ เคซ อ็อฝ tod เดอะ ร็อค)

But here’s a funky fact that I know is real,
(บัท เฮียร ซา ฟังคิ แฟ็คท แดท ไอ โน อีส ริแอ็ล ,)
The Red Hots have baby appeal
(เดอะ เร็ด ฮ็อท แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)
They dig a funky speil, they’ll make some speil
(เด ดิก อะ ฟังคิ speil , เด๊ว เมค ซัม speil)
I say the Peppers have baby appeal
(ไอ เซ เดอะ เพพเพอะ แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)
The funk mobile is the one we wheel
(เดอะ ฟังค โมบิล อีส ดิ วัน วี ฮวีล)
I’m overjoyed, we have baby appeal
(แอม โอเฝอะจอยด , วี แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)
We serve those tots in the funk mobile
(วี เซิฝ โฑส ท็อท ซิน เดอะ ฟังค โมบิล)
I’m overjoyed, we have baby appeal
(แอม โอเฝอะจอยด , วี แฮ็ฝ เบบิ แอ็พพีล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Baby Appeal คำอ่านไทย Red Hot Chili Peppers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น