เนื้อเพลง Ain’t It Funny (Remix) คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat Ja Rule, Cadillac

[Ja Rule:]
( [ จา รูล : ])
Murda Inc
(เมอร์ดา อิงคฺ)
Haha it must be the ass
(ฮาฮา อิท มัซท บี ดิ อาซ)
That got me like damn
(แดท ก็อท มี ไลค แด็ม)
If they get any fatter
(อิฟ เด เก็ท เอนอิ fatter)
Man the rule gonna hafta get at her
(แม็น เดอะ รูล กอนนะ hafta เก็ท แอ็ท เฮอ)
And our situation won’t matter
(แอ็นด เอ๊า ซิชิวเอฌัน ว็อนท แมทเทอะ)
I come to make you smile
(ไอ คัม ทู เมค ยู ซไมล)
In the freakiest manners
(อิน เดอะ freakiest แมนเนอะ)
J to the LO
(เจ ทู เดอะ โล)
Hello, no I’m not Lee Harvey Oswald
(เฮ็ลโล , โน แอม น็อท ลี Harvey Oswald)
I’m the rule in the shot call
(แอม เดอะ รูล อิน เดอะ ฌ็อท คอล)
Off the wall
(ออฟฟ เดอะ วอล)
Like MJ in his early days
(ไลค MJ อิน ฮิส เออลิ เด)
It’s the Inc. and Lopez now
(อิทซ ดิ อิงคฺ แอ็นด โลเพซ เนา)

[Jennifer:]
([ เจนนีเฟอร์ : ])
Ain’t it funny
(เอน ดิธ ฟันนิ)
It’s been awhile since you came around
(อิทซ บีน อะฮไวล ซินซ ยู เคม อะเรานด)
Now ya wanna see what’s goin’ down
(เนา ยา วอนนา ซี ว็อท โกอิน เดาน)
Tryin’ to tell me why ya want my time
(ทายอิน ทู เท็ล มี ฮไว ยา ว็อนท มาย ไทม)
Tryin’ to tell me how I’m on your mind
(ทายอิน ทู เท็ล มี เฮา แอม ออน ยุร ไมนด)
See it never had to be this way
(ซี อิท เนฝเวอะ แฮ็ด ทู บี ดีซ เว)
You should of never played the games you played
(ยู เชิด อ็อฝ เนฝเวอะ พเล เดอะ เกม ยู พเล)
Now I’m seein’ that you’re kinda lame
(เนา แอม ซีอินแดท ยัวร์ กินดา เลม)
Knowin how the situation change
(โนว์อิน เฮา เดอะ ซิชิวเอฌัน เชนจ)

Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)
Baby that you want me, when you had me
(เบบิ แดท ยู ว็อนท มี , ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Love is crazy, now I can smile and say
(ลัฝ อีส คเรสิ , เนา ไอ แค็น ซไมล แอ็นด เซ)
Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)
Baby that you want me, when you had me
(เบบิ แดท ยู ว็อนท มี , ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Love is crazy, I’m glad I can smile and say
(ลัฝ อีส คเรสิ , แอม กแล็ด ดาย แค็น ซไมล แอ็นด เซ)
Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)

I remember how you walked away
(ไอ ริเมมเบอะ เฮา ยู วอค อะเว)
Even when I tried to call your name
(อีเฝ็น ฮเว็น นาย ทไร ทู คอล ยุร เนม)
See at first I didn’t understand
(ซี แอ็ท เฟิซท ไอ ดิ๊นอิน อันเดิซแทนด)
Now you’re lookin’ like a lonely man
(เนา ยัวร์ ลุคกิน ไลค เก โลนลิ แม็น)
I remember how you did me wrong
(ไอ ริเมมเบอะ เฮา ยู ดิด มี ร็อง)
And now you’re hurtin’ cos my love is gone
(แอ็นด เนา ยัวร์ ฮาร์ดิน คอซ มาย ลัฝ อีส กอน)
Everybody gets a chance to burn
(เอวี่บอดี้ เก็ท ซา ชานซ ทู เบิน)
You can take it as a lesson learned
(ยู แค็น เทค อิท แอ็ส ซา เล๊ซซั่น เลิน)

Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)
Baby that you want me, when you had me
(เบบิ แดท ยู ว็อนท มี , ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Love is crazy, now I can smile and say
(ลัฝ อีส คเรสิ , เนา ไอ แค็น ซไมล แอ็นด เซ)
Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)
Baby that you want me, when you had me
(เบบิ แดท ยู ว็อนท มี , ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Love is crazy, I’m glad I can smile and say
(ลัฝ อีส คเรสิ , แอม กแล็ด ดาย แค็น ซไมล แอ็นด เซ)
Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)

[Cadillac:]
([ คาดิลแล : ])
C-A double D, Hi
(ซี อะ ดั๊บเบิ้ล ดี , ไฮ)
Double dose my
(ดั๊บเบิ้ล โดซ มาย)
Fly by, red line
(ฟไล ไบ , เร็ด ไลน)
Touch the roast side
(ทั๊ช เดอะ โรซท ไซด)
Oh I, never been a s*cker for chill Ja
(โอ ไอ , เนฝเวอะ บีน อะ เอส *cker ฟอ ชิล จา)
Spit the ism, hit em, get rid of em, and you know Tae
(ซพิท ดิ ism , ฮิท เอ็ม , เก็ท ริด อ็อฝ เอ็ม , แอ็นด ยู โน Tae)
Get it gully, and ain’t that funny
(เก็ท ดิธ กัลลิ , แอ็นด เอน แดท ฟันนิ)
How they want me, see me workin’ wit money
(เฮา เด ว็อนท มี , ซี มี เวิคกิน วิท มันอิ)
But Cali ain’t a dummy
(บัท กาลี เอน ดา ดัมมิ)
What these brodies want from me?
(ว็อท ฑิส brodies ว็อนท ฟร็อม มี)
Cos all I got is G, J.Lo
(คอซ ซอร์ ไอ ก็อท อีส จี , เจ โล)
And Murda I.N.C.
(แอ็นด เมอร์ดา ไอ เอ็น ซี)

[Jennifer:]
([ เจนนีเฟอร์ : ])
I really wish you wouldn’t send me gifts
(ไอ ริแอ็ลลิ วิฌ ยู วูดดึ่น เซ็นด มี กิฟท)
Tryin’ to make me sit and reminise
(ทายอิน ทู เมค มี ซิท แอ็นด reminise)
Tryin’ to blind me with your blingin’ bling
(ทายอิน ทู บไลนด มี วิฑ ยุร blingin บลิง)
Thought I told you love don’t cost a thing
(ธอท ไอ โทลด ยู ลัฝ ด้อนท์ ค็อซท ดา ธิง)
Hope you realize that now I’m through
(โฮพ ยู รีแอะไลส แดท เนา แอม ธรู)
And I don’t ever wanna hear from you
(แอ็นด ดาย ด้อนท์ เอฝเออะ วอนนา เฮีย ฟร็อม ยู)
I had enough of bein’ there for you
(ไอ แฮ็ด อินัฟ อ็อฝ บีนโพลแดร์ ฟอ ยู)
Now I’m laughin’ why you play the fool
(เนา แอม เลอกิน ฮไว ยู พเล เดอะ ฟูล)

Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)
Baby that you want me, when you had me
(เบบิ แดท ยู ว็อนท มี , ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Love is crazy, now I can smile and say
(ลัฝ อีส คเรสิ , เนา ไอ แค็น ซไมล แอ็นด เซ)
Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)
Baby that you want me, when you had me
(เบบิ แดท ยู ว็อนท มี , ฮเว็น ยู แฮ็ด มี)
Love is crazy, I’m glad I can smile and say
(ลัฝ อีส คเรสิ , แอม กแล็ด ดาย แค็น ซไมล แอ็นด เซ)
Ain’t that funny
(เอน แดท ฟันนิ)

Baby, is that you’re girlfriend
(เบบิ , อีส แดท ยัวร์ เกลิลเฟรน)
I got my boyfriend
(ไอ ก็อท มาย บอยเฟรน)

[Ja Rule & J.Lo:]
([ จา รูล & เจ โล : ])
But maybe we can be friends
(บัท เมบี วี แค็น บี ฟเร็นด)
La da da da da da
(ลา ดา ดา ดา ดา ดา)

[Jennifer:]
([ เจนนีเฟอร์ : ])
Baby, I got my boyfriend
(เบบิ , ไอ ก็อท มาย บอยเฟรน)
Is that your girlfriend
(อีส แดท ยุร เกลิลเฟรน)

[Ja Rule & J.Lo:]
([ จา รูล & เจ โล : ])
But maybe we can be friends
(บัท เมบี วี แค็น บี ฟเร็นด)
La da da da da da
(ลา ดา ดา ดา ดา ดา)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Ain’t It Funny (Remix) คำอ่านไทย Jennifer Lopez feat Ja Rule, Cadillac

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น