เนื้อเพลง Fly Away คำอ่านไทย John Denver

FLY AWAY
( ฟไล อะเว)

All of her days have gone soft and cloudy,
(ออล อ็อฝ เฮอ เด แฮ็ฝ กอน ซ็อฟท แอ็นด คเลาดอิ ,)
all of her dreams have gone dry.
(ออล อ็อฝ เฮอ ดรีม แฮ็ฝ กอน ดไร)
All of her nights have gone sad and shady.
(ออล อ็อฝ เฮอ ไนท แฮ็ฝ กอน แซ็ด แอ็นด เฌดอิ)
She’s getting ready to fly.
(ชี เกดดดิ้ง เรดอิ ทู ฟไล)

Fly away,
(ฟไล อะเว ,)
fly away,
(ฟไล อะเว ,)
fly away.
(ฟไล อะเว)

Life in the city can make you crazy
(ไลฟ อิน เดอะ ซีทอิ แค็น เมค ยู คเรสิ)
for sounds of the sand and the sea.
(ฟอ เซานด อ็อฝ เดอะ แซ็นด แอ็นด เดอะ ซี)
Life in a highrise can make you hungry
(ไลฟ อิน อะ highrise แค็น เมค ยู ฮังกริ)
for things that you can’t even see.
(ฟอ ธิง แดท ยู แค็นท อีเฝ็น ซี)

Fly away,
(ฟไล อะเว ,)
fly away,
(ฟไล อะเว ,)
fly away.
(ฟไล อะเว)

In this whole world there’s nobody as lonely as she;
(อิน ดีซ โฮล เวิลด แดร์ โนบอดี้ แอ็ส โลนลิ แอ็ส ชี 😉
there’s nowhere to go and there’s nowhere that she’d rather be.
(แดร์ โนแวร์ ทู โก แอ็นด แดร์ โนแวร์ แดท ชี ราฑเออะ บี)

She’s looking for lovers and children playing,
(ชี ลุคอิง ฟอ ลัฝเออะ แซน ชีลดเร็น พเลนิ่ง ,)
she’s looking for signs of the spring.
(ชี ลุคอิง ฟอ ไซน อ็อฝ เดอะ ซพริง)
She listens for laughter and sounds of dancing,
(ชี ลิ๊สซึ่น ฟอ ลาฟเทอะ แอ็นด เซานด อ็อฝ แด็นซิง ,)
she listens for any old thing.
(ชี ลิ๊สซึ่น ฟอ เอนอิ โอลด ธิง)

Fly away,
(ฟไล อะเว ,)
fly away,
(ฟไล อะเว ,)
fly away.
(ฟไล อะเว)

In this whole world there’s nobody as lonely as she;
(อิน ดีซ โฮล เวิลด แดร์ โนบอดี้ แอ็ส โลนลิ แอ็ส ชี 😉
there’s nowhere to go and there’s nowhere that she’d rather be.
(แดร์ โนแวร์ ทู โก แอ็นด แดร์ โนแวร์ แดท ชี ราฑเออะ บี)

All of her days have gone soft and cloudy,
(ออล อ็อฝ เฮอ เด แฮ็ฝ กอน ซ็อฟท แอ็นด คเลาดอิ ,)
all of her dreams have gone dry.
(ออล อ็อฝ เฮอ ดรีม แฮ็ฝ กอน ดไร)
All of her nights have gone sad and shady.
(ออล อ็อฝ เฮอ ไนท แฮ็ฝ กอน แซ็ด แอ็นด เฌดอิ)
She’s getting ready to fly.
(ชี เกดดดิ้ง เรดอิ ทู ฟไล)

Fly away,
(ฟไล อะเว ,)
fly away,
(ฟไล อะเว ,)
fly away.
(ฟไล อะเว)

#NAME?
(#เนม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Fly Away คำอ่านไทย John Denver

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น