เนื้อเพลง That’s What It’s Made for คำอ่านไทย Usher

Ooh, yeah baby yeaah
( อู้ , เย่ เบบิ เย้)
Uhhuhhuhhuhhmmm
(Uhhuhhuhhuhhmmm)
Yeaah babe
(เย้ เบบ)
Ooh, ooh
(อู้ , อู้)
Oh, yeah
(โอ , เย่)
Listen up I got a story to tell
(ลิ๊สซึ่น อัพ ไอ ก็อท ดา ซโทริ ทู เท็ล)
Check it out now
(เช็ค อิท เอ้า เนา)
And I know you can identify with this one
(แอ็นด ดาย โน ยู แค็น ไอเดนทิไฟ วิฑ ดีซ วัน)
Yeah yeah yeah, oh
(เย่ เย่ เย่ , โอ)
Check it out
(เช็ค อิท เอ้า)

Figured I’d hit it and quit it just one night
(ฟีกยุร อาย ฮิท ดิธ แอ็นด ควิท ดิธ จัซท วัน ไนท)
Got so good to me doubled back twice, I
(ก็อท โซ เกิด ทู มี ดั๊บเบิ้ล แบ็ค ทไวซ , ไอ)
Musta been outta my mind
(มาซดา บีน เอ๊าตา มาย ไมนด)
Knowin’ I don’t wanna
(โนว์อิน นาย ด้อนท์ วอนนา)
I’m about to nut up
(แอม อะเบาท ทู นัท อัพ)
Guess it’s too late to turn back now
(เก็ซ อิทซ ทู เลท ทู เทิน แบ็ค เนา)
Can’t appologize cuz that ain’t my style
(แค็นท appologize คัซ แดท เอน มาย ซไทล)
Shorty rainin’ wet
(ชอร์ทดิง เรนนิน เว็ท)
Up in my ear talkin’ ’bout
(อัพ อิน มาย เอีย ทอคกิ่น เบาท)
I got what you came for
(ไอ ก็อท ว็อท ยู เคม ฟอ)
This here got your name on it
(ดีซ เฮียร ก็อท ยุร เนม ออน หนิด)

Go on and hit it
(โก ออน แอ็นด ฮิท ดิธ)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
We got protection
(วี ก็อท พโระเทคฌัน)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
Boo are you trippin’ now
(บู อาร์ ยู ทริพพินเนา)
You know i got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
So I can do you like this, baby
(โซ ไอ แค็น ดู ยู ไลค ดีซ , เบบิ)
So I can freak you like this, baby
(โซ ไอ แค็น ฟรีค ยู ไลค ดีซ , เบบิ)
Know you gon’ felt it like this, baby
(โน ยู ก็อน เฟ็ลท ดิธ ไลค ดีซ , เบบิ)
Girl I forgot it
(เกิล ไอ เฟาะกอท ดิธ)
But we gon’ still get down like this
(บัท วี ก็อน ซทิล เก็ท เดาน ไลค ดีซ)

Game rules, no cap no cut
(เกม รูล , โน แค็พ โน คัท)
But even Superman couldn’t turn your love down, I
(บัท อีเฝ็น ซยูเพอะแม็น คูดซึ่น เทิน ยุร ลัฝ เดาน , ไอ)
Slipped up, slipped in
(สลิป อัพ , สลิป อิน)
Hey man what the hell you doin?
(เฮ แม็น ว็อท เดอะ เฮ็ล ยู โดย)
Raw dog is a never
(รอ ด็อก อีส ซา เนฝเวอะ)
I know I know better
(ไอ โน ไอ โน เบทเทอะ)
Heard her whisper
(เฮิด เฮอ ฮวีซเพอะ)
Dont worry I’m safe
(ด้อนท์ เวอริ แอม เซฟ)
Didn’t matter cuz it’s already to late
(ดิ๊นอิน แมทเทอะ คัซ อิทซ ออลเรดอิ ทู เลท)
I was lost in the sauce, dead wrong
(ไอ วอส ล็อซท อิน เดอะ ซอซ , เด็ด ร็อง)
And I ain’t stoppin’ now
(แอ็นด ดาย เอน สตอปพิน เนา)
Parleein’ in the bush again
(Parleein อิน เดอะ บุฌ อะเกน)
Didn’t think about what I was puttin’ in it
(ดิ๊นอิน ธิงค อะเบาท ว็อท ไอ วอส พันดิน อิน หนิด)

Go on and hit it
(โก ออน แอ็นด ฮิท ดิธ)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
She said, ” You got somethin on right? ”
(ชี เซ็ด , ” ยู ก็อท ซัมติน ออน ไรท “)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
Boo are you trippin’
(บู อาร์ ยู ทริพพิน)
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
Thats what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
So I can do you like this, baby
(โซ ไอ แค็น ดู ยู ไลค ดีซ , เบบิ)
So I can freak you like this, baby
(โซ ไอ แค็น ฟรีค ยู ไลค ดีซ , เบบิ)
Know you gon’ felt it like this, baby
(โน ยู ก็อน เฟ็ลท ดิธ ไลค ดีซ , เบบิ)
Girl I forgot it
(เกิล ไอ เฟาะกอท ดิธ)
But we gon’ still get down like this
(บัท วี ก็อน ซทิล เก็ท เดาน ไลค ดีซ)

Best stay where you are
(เบ็ซท ซเท ฮแว ยู อาร์)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
Playa playa put it down
(พอลเย พอลเย พัท ดิธ เดาน)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
Oh baby turn around
(โอ เบบิ เทิน อะเรานด)
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
So I can do you like this, baby
(โซ ไอ แค็น ดู ยู ไลค ดีซ , เบบิ)
So I can freak you like this, baby
(โซ ไอ แค็น ฟรีค ยู ไลค ดีซ , เบบิ)
Know you gon’ felt it like this, baby
(โน ยู ก็อน เฟ็ลท ดิธ ไลค ดีซ , เบบิ)
Girl I forgot it
(เกิล ไอ เฟาะกอท ดิธ)
But we gon’ still get down like this
(บัท วี ก็อน ซทิล เก็ท เดาน ไลค ดีซ)

[Usher and girl speaking]
([ อัฌเออะ แอ็นด เกิล ซพีคอิง ])
[Usher:] I gotta go
([ อัฌเออะ : ] ไอ กอททะ โก)
[Girl:] Mm mm, you ain’t gotta go nowhere
([ เกิล : ] อึมมมม อึมมมม , ยู เอน กอททะ โก โนแวร์)
[Usher:] Look baby I, something’s comin’ up, I gotta–
([ อัฌเออะ : ] ลุค เบบิ ไอ , ซัมติง คัมอิน อัพ , ไอ กอททะ)
[Girl:] Mm mm, just get it up one more time, let me touch it
([ เกิล : ] อึมมมม อึมมมม , จัซท เก็ท ดิธ อัพ วัน โม ไทม , เล็ท มี ทั๊ช อิท)
[Usher:] Again?
([ อัฌเออะ : ] อะเกน)
[Girl:] Again and again and again
([ เกิล : ] อะเกน แอ็นด อะเกน แอ็นด อะเกน)
[Usher:] Baby look–
([ อัฌเออะ : ] เบบิ ลุค)
[Girl:] Come on, you know that’s what it’s made for
([ เกิล : ] คัมมอน , ยู โน แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
[Usher:] You want me to sweat it out?
([ อัฌเออะ : ] ยู ว็อนท มี ทู ซเว็ท ดิธ เอ้า)
[Girl:] I want you to sweat it all out
([ เกิล : ] ไอ ว็อนท ยู ทู ซเว็ท ดิธ ดอร์ เอ้า)
[Usher:] I’mma get it baby
([ อัฌเออะ : ] แอมมา เก็ท ดิธ เบบิ)
[Girl:] Get it, take it
([ เกิล : ] เก็ท ดิธ , เทค อิท)
[Usher:] Ok
([ อัฌเออะ : ] โอเค)
[Girl:] Take it
([ เกิล : ] เทค อิท)
[Usher:] I’mma get up inside
([ อัฌเออะ : ] แอมมา เก็ท อัพ อีนไซด)

That’s what it’s made for [that’s what it’s made for]
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ [ แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ ])
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
Don’t trip, I got protection
(ด้อนท์ ทริพ , ไอ ก็อท พโระเทคฌัน)
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
I’m gon’ do you like this, baby
(แอม ก็อน ดู ยู ไลค ดีซ , เบบิ)
Oh you gon’ freak you like this
(โอ ยู ก็อน ฟรีค ยู ไลค ดีซ)
Felt it like this
(เฟ็ลท ดิธ ไลค ดีซ)
We gon’ still get down like this
(วี ก็อน ซทิล เก็ท เดาน ไลค ดีซ)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
Oh, playa playa put it down
(โอ , พอลเย พอลเย พัท ดิธ เดาน)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
Too late to turn back now
(ทู เลท ทู เทิน แบ็ค เนา)
You know I got it
(ยู โน ไอ ก็อท ดิธ)
That’s what it’s made for
(แด๊ท ว็อท อิทซ เมด ฟอ)
Do you like this
(ดู ยู ไลค ดีซ)
Freak you like this
(ฟรีค ยู ไลค ดีซ)
Felt it like this
(เฟ็ลท ดิธ ไลค ดีซ)
Girl I forgot it
(เกิล ไอ เฟาะกอท ดิธ)
But we gon’ still get down like this
(บัท วี ก็อน ซทิล เก็ท เดาน ไลค ดีซ)

And thats only the beginning [God]
(แอ็นด แด๊ท โอ๊นลี่ เดอะ บีกีนนิง [ ก็อด ])
I might as well just go to sleep here [damn]
(ไอ ไมท แอ็ส เว็ล จัซท โก ทู ซลีพ เฮียร [ แด็ม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s What It’s Made for คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น