เนื้อเพลง Tears Of Pearls คำอ่านไทย Savage Garden

And We Stare Each Other Down
( แอ็นด วี ซแท อีช อัฑเออะ เดาน)
Like Vicitms In The Grind
(ไลค Vicitms ซิน เดอะ ไกรนด)
Probing All The Weakness
(Probings ออล เดอะ วีคเน็ซ)
And Hurt Still Left Behind And We Cry
(แอ็นด เฮิท ซทิล เล็ฟท บิไฮนด แอ็นด วี คไร)
The Tears Of Pearls
(เดอะ เทีย อ็อฝ เพิล)
We Do It Oh We Do It
(วี ดู อิท โอ วี ดู อิท)

Is Love Really The Tragedy The Way You
(อีส ลัฝ ริแอ็ลลิ เดอะ ทแรจเอะดิ เดอะ เว ยู)
Might Describe
(ไมท ดิซไครบ)
Or Would A Thousand Lovers
(ออ เวิด อะ เธาแส็น ลัฝเออะ)
Still Leave You Cold Inside
(ซทิล ลีฝ ยู โคลด อีนไซด)
Make You Cry
(เมค ยู คไร)
These Tears Of Pearls
(ฑิส เทีย อ็อฝ เพิล)

Chorus
(โครัซ)
All These Mixed Emotions We
(ออล ฑิส มิคซ อิโมฌัน วี)
Keep Locked Away Like Stolen Pearls
(คีพ ล็อค อะเว ไลค ซโทเล็น เพิล)
Stolen Pearl Devotions We
(ซโทเล็น เพิล ดิโฝฌัน วี)
Keep Locked Away From All The World
(คีพ ล็อค อะเว ฟร็อม ออล เดอะ เวิลด)

Your Kisses Are Like Pearls
(ยุร คีสเซซ แซร์ ไลค เพิล)
So Different And So Rare
(โซ ดีฟเฟอะเร็นท แอ็นด โซ แร)
But Anger Stole The Jewels Away
(บัท แองเกอะ ซโทล เดอะ จูเอ็ล อะเว)
And Love Has Left You Bare
(แอ็นด ลัฝ แฮ็ส เล็ฟท ยู แบ)
Made You Cry
(เมด ยู คไร)
These Tears Of Pearls
(ฑิส เทีย อ็อฝ เพิล)

Well I Could Be The Tired Joker
(เว็ล ไอ เคิด บี เดอะ ไทร โจคเออะ)
Pour My Heart To Get You In
(โพ มาย ฮาท ทู เก็ท ยู อิน)
Sacrifice My Happiness
(แซคริไฟซ มาย แฮพพิเน็ซ)
Just So I Could Win
(จัซท โซ ไอ เคิด วิน)
Maybe Cry
(เมบี คไร)
These Tears Of Pearls
(ฑิส เทีย อ็อฝ เพิล)

Chorus
(โครัซ)

We Twist And Turn Where Angels Burn
(วี ทวิซท แอ็นด เทิน ฮแว เอนเจล เบิน)
Like Fallen Soldiers We Will Learn
(ไลค ฟอลเล็น โซลเจอะ วี วิล เลิน)
That Once Forgotten Twice Removed
(แดท วันซ ฟอร์กอทเดน ทไวซ ริมูฝ)
Love Will Be The Death
(ลัฝ วิล บี เดอะ เด็ธ)
The Death Of You
(เดอะ เด็ธ อ็อฝ ยู)

Repeat Chorus
(ริพีท โครัซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tears Of Pearls คำอ่านไทย Savage Garden

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น